henter bønnemner...

 • Be om at en ung kvinne må bli frelst og få gode kristne venner. Takk til alle som ber.
  Anonym, 9. februar
 • Be gjerne om at det skal lykkes at jeg får byttet arbeidsplass.
  Anonym, 9. februar
 • Ber for ektepar, at mannen skal få bli operert og frisk, at kona skal bli fri smerter etter brudd. Takk til forbedere og Gud velsignelse.
  Anonym, 9. februar
 • Be om fine prøvesvar og om frelse for en.
  Anonym, 8. februar
 • Hei. Kan dere be for en mann (49 år)som holder på å tar prøver i forbindelse med forstørret prostata? Kan dere be om at det ikke er kreft og at alle undersøkelsene er fine. Kan dere også be om trivsel og frelse for han? på forhånd takk
  Anonym, 8. februar
 • Jeg ber i Jesus navn om at mine barn og mitt barnebarn kan få det godt å slippe alle plager og smerter. Både psykisk og fysisk. Takk i Jesus navn.
  Anonym , 7. februar
 • Kan dere be for en ung mann som har ME? Har tatt utdannelse og hadde god jobb som han måtte slutte i pga langtidssykemelding . Ble noe bedre for en stund siden men nå har det helt stagnert Be Jesus om full helbredelse . Guds fred !
  Anonym, 6. februar
 • Har et konkret bønneemne for økonomien: At det skal ordne seg med at bilen ikke har stor skade, vil bli vanskelig å greie seg uten, og økonomien tillater ikke skifte av bil. Takk for forbønn.
  Anonym, 6. februar

Bli med i bønn! Les mer her...

Hør ham

Morgan Ramberg«Og det kom en røst ut fra skyen: Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!»
‭‭Lukas‬ ‭9:35‬ ‭NB‬‬

Guds makt

Morgan RambergDe holdt de usyrede brøds høytid i sju dager med glede. For Herren hadde gledet dem og vendt assyrerkongens* hjerte til dem, så han støttet dem i arbeidet med Guds hus, Israels Guds hus. (‭Esra‬ ‭6‬:‭22‬ NB)

Dagens bibelord taler om en Gud som endog vender kongers hjerter og sinnelag. Etter 70 år i babylonsk fangenskap frigis Israel og vender tilbake til Jerusalem. Som profetert ved Jesaja gav kong Kyros folket fri, og gav dem tilbake de ting som var tatt fra Guds tempel i Jerusalem 70 år tidligere, da de ble bortført.

Daglig bønn

Morgan Ramberg«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.» ‭‭(Filipperne‬ ‭4:6‬ NB‬‬)

Dagens bibelord er kjent og lest av mange. Vi ser at dette handler om bønn, som for mange er siste utvei. Jeg har møtt mennesker som har tenkt at i sin siste stund på jord, da skal de be. Andre igjen tror ikke at bønn har noen hensikt. Men for de aller fleste blir bønn en viktig sak når alle andre utveier er oppbrukt.

Nye arrestasjoner av kristne

STEFANUSALLIANSENTre kristne ledere ble arrestert i desember i fjor. Disse var de foreløpig siste i en rekke arrestasjoner av pastorer og kristne ledere. De tre ble arrestert uten konkrete anklager mot seg. To av dem er nå løslatt, mens den siste, Hassan Abdelrahim Tawor, fortsatt er arrestert på et ukjent sted. Alle tre har det til felles at de har protestert mot at myndighetene har revet ned kirkene deres. Myndighetene har revet ned en rekke kirker siden 2012, som en del av en kampanje for å gjøre Sudan til en rent muslimsk stat.

Trygg i fare

Morgan Ramberg«Da sendte kongen dit hester og vogner og en stor hær. De kom dit om natten og omringet byen. Da tjeneren til Guds mann sto opp tidlig om morgenen og gikk ut, fikk han se at en hær med hester og vogner omringet byen. Og tjeneren sa til ham: Å, min herre, hva skal vi gjøre? Han svarte: Frykt ikke! De som er med oss, er flere enn de som er med dem.» ‭‭(2 Kongebok‬ ‭6:14-16‬ NB‬‬)

Bønn i Det nye- og Gamle Testamentet

Sjibbolet2Hvorfor skal vi lese Det gamle testamentet? Er det ikke Det nye testamentet som er viktig? Det er jo her vi finner den endelige åpenbaring gjennom Jesus Kristus. Jo, det er helt riktig! Men Det gamle testamentet er også viktig. Vi må lese det for å få bakgrunnen til Det nye testamentet, og for å få innblikk i Guds frelsesplan med menneskeheten.

Les mer : http://www.npai-pym.no/artikler/art_442.htm

Alt du behøver

Morgan RambergJa, jeg minnes Herrens gjerninger, jeg minnes de undrene du gjorde før. Jeg vil tenke på alt ditt verk, og på dine store gjerninger vil jeg grunne. (‭Salmene‬ ‭77‬:‭12-13‬ NB)

I salme 77 er det en trøstende minnelse med Guds forløsning som tema. Asaf, som skriver salmen, bruker de 10 første versene til å beskrive hvordan han har det når han er i nød. I vers 11 tar dette en vending, og han beskriver at han vil minnes hva Gud har gjort i fortid. Dagens bibelord omhandler nettopp hva Asaf vil minnes, og vi leser at det gjelder Herrens under og store gjerninger.

Vil mennesker møte Jesus i mediene i 2016?

Familie og MedierFra tid til annen bør alle kristne virksomheter spørre seg selv hvorfor de eksisterer og hvorfor de gjør det de gjør. Den øvelsen kan være både spennende, avslørende, ubehagelig og inspirerende.

Renset

Morgan Ramberg«Men tjenerne hans trådte fram og talte til ham og sa: Min far! Dersom profeten hadde bedt deg gjøre noe vanskelig, ville du da ikke ha gjort det? Hvor mye mer når han bare sier til deg: Bad deg, så skal du bli ren!» ‭‭(2 Kongebok‬ ‭5:13‬ NB‬‬)

Også i dag ser vi på den store syriske hærføreren Na'aman, som reiste til profeten i Israel for å bli helbredet fra spedalskhet. Men når han kommer til profeten blir det slett ikke slik Na'aman hadde tenkt. Han, den store Na'aman, møter profetens sendebud som gir beskjed om at Na'aman skal gå å bade syv ganger i elven Jordan, så skal han bli frisk. Vi leser Na'amans reaksjon:

Ubegrenset hjelp

Morgan Ramberg«Na’aman, den syriske kongens hærfører, hadde meget å si hos sin herre og var høyt aktet. For Herren hadde gitt Syria seier ved hans hjelp. Han var en veldig stridsmann, men spedalsk.» ‭‭(2 Kongebok‬ ‭5:1 NB‬‬)

Na'aman var en person vi ville sagt hadde "alt". En vellykket karriere, en rekke seire, aktet av landets myndighet og kjent som en helt blant folket. Han hadde alt en kan ønske seg av ressurser, men en ting kastet skygge over det hele, han var spedalsk. Midt i all vellykkethet og rikdom hadde han en uhelbredelig sykdom, og intet menneske på denne tid kunne hjelpe.

Ingen begrensning

Morgan RambergMen ham som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraften som er virksom i oss - ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen. (Efeserne 3:20, 21 NB)

Gud har ingen begrensninger, alt er mulig for ham. Hans kraft skal virke gjennom lydige lemmer på hans legeme, til Gud faders ære.

Guds beskyttelse

Morgan RambergHan tok da igjen til orde og sa: Men jeg ser fire menn som går løse omkring midt inne i ilden, og det er ingen skade å se på dem. Og den fjerde ser ut som en gudesønn. (Daniel 3:25 NB)

Herren er med under alle omstendigheter, og beskytter og bevarer oss til sitt navns ære og vår forløsning. Også disse tre menn, Sadrak, Mesak og Abednego, som var fanger i fremmed land, var under Guds beskyttelse. Når kong Nebukadnesar fikk dem kastet i ildovnen var dette fordi de ikke ville tilbe noen annen gud enn den levende Israels Gud.

Glede

Morgan RambergJeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre, hærskarenes Gud! (Jeremia 15:16 NB)

Å finne noe starter ofte med å lete, selv om vi noen ganger kan oppleve å "snuble over" ting. Felles for begge er at vi må bevege oss i det området tingen befinner seg.

Ukens 5 minutter

Ukens Fem MinutterKjære forbeder.Denne uka samles mange kirker på den nordlige halvkule seg i "bønn for kristen enhet". Årets fokus er "kall til å forkynne Herrens storhet". Både enhet og Herrens storhet er tema vi ofte løfter fram hos Familie & Medier og derfor slutter vi oss til denne enhetsbønnen i dag.

Din bønn

Morgan Ramberg«Så gikk han inn og lukket døren og ba til Herren.» ‭‭(2 Kongebok‬ ‭4:33‬ NB‬‬)

Jeg vil gjennom dagens bibelord minne deg om din adgang til å påkalle Jesus for å få hjelp. Bibelen er full av eksempler på mennesker som ropte til Herren i sin nød, og som fikk svar. Når vi leser disse fortellingene får vi innsyn i både bønneropet og utfallet av bønnen. Det er lett å glemme at disse nødstedte ikke visste utgangen når de bad, men at de overga sin sak til Herren i tro.