henter bønnemner...

 • Be for kvinne som er dårlig av influensa at hun skal greie seg godt
  Anonym, 22. februar
 • Be for barnet mitt som er så forkjølet og har vondt i øret om helbredelse.
  Anonym, 19. februar
 • Be at jeg skal få kontakt med min bror
  Anonym, 18. februar
 • Be for 1 åring som er slapp og kaster opp om helbredelse.
  Anonym, 13. februar
 • Jeg er en kristen dame som sliter med den psykiske helsa. Be om at jeg får hjelp gjennom behandlingen jeg har begynt på.
  Anonym, 11. februar
 • Ber at mann med ALS får rett behandling og at den er vellykket! Ber om frelse i Jesu navn!
  Anonym, 11. februar
 • Be om løsning på en kinkig situasjon
  Anonym, 10. februar
 • Jeg sliter sån med skolen, be om at jeg forstår og klarer begge eksamene.
  Anonym, 8. februar

Bli med i bønn! Les mer her...

Eg er med deg

Arve ReigstadEit av dei bibelorda som har følgd meg i mange år handlar om at eg ikkje er åleine i livet. Og då er det ikkje kone, born, familie og vener det handlar om.

Av og til kan ein kjenne seg einsam, midt i fellesskapet med andre menneske. Ja, ein del menneske føler ei indre kjensle av einsemd, midt i det sosiale livet med andre.

Eg hugsar ein periode i eige liv, då eg opplevde store reelle utfordingar, og hadde mange vanskelege ting å tenkje på. Det var ikkje alltid så naturleg og lett å dele problema og tankane med andre folk som eg møtte i kvardagen. Eg følte meg rett og slett litt åleine.

Tro og tillit

Morgan RambergHerren har behag i dem som frykter ham, som venter på hans miskunn. (Salmene 147:11 NB)

Tro og tillit er ord vi som ofte brukes for å betegne sentrale byggesteiner i gudslivet. Dette bibelordet handler om det samme, idet det tilkjennegir to hovedpunkter. Overskriften er hvem som har Herrens behag, og dette hviler på disse to hovedpunktene.

Herren har behag i «dem som frykter ham».

Finner du Gud?

Morgan Ramberg Men i sin trengsel omvendte de seg til Herren, Israels Gud. De søkte ham, og han lot seg finne av dem. (2 Krønikebok 15:4 NB)

Et fantastisk vitnesbyrd ligger i dette verset, så enkelt og sant som det understreker Guds ordning. De søkte Gud i sin trengsel, og han lot seg finne av dem. Vi leser om denne ordningen i Jeremia;

Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. (Jeremia 29:13 NB)

Den som strever kan komme til Jesus med byrden, Bibelen er full av eksempler på nettopp hvordan Gud lar seg finne. Jesus sa derfor;

Kan Gud gi kraft?

Arve ReigstadVeit du ikkje, har du ikkje høyrt?
Herren er den evige Gud
som skapte endane av jorda.
Han blir ikkje trøytt og ikkje sliten,
ingen kan utforska hans forstand.
Han gjev den trøytte kraft,
og den som ikkje har krefter,
gjev han stor styrke.

Guds vilje

Morgan RambergFor Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, (‭‭1 Tessaloniker‬ ‭5:9 NB)

Dette bibelordet er til deg, ikke bare til alle de andre. Det passer til deg personlig og kommer fra Guds hjerte. Bibelen lærer oss om Guds vilje, og denne beskrives slik: 

han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. (1 Timoteus‬ ‭2:4 NB)

Kven er Jesus for deg?

Arve ReigstadTenk deg at du er på tur med ei gruppe menneske til Israel. Du har reist rundt i landet, sett på historiske stader, og høyrd på alle forteljingane om under og mirakel som ein gong skjedde akkurat her. Siste dagen på turen kjem du til ein liten oase heilt nord i landet, inn under Hermon fjellet. Ein vakker dal, oliventre, ei blomstereng, høge fjell og ei elv som renn gjennom landskapet. Verkeleg ein plass til å nyte stilla i naturen.

Guds Fred

Morgan RambergLa Kristi fred råde i hjertene deres! (Kolosserne 3:15 NB)

Dagens andakt tar utgangspunkt i starten av et bibelvers, og det handler om fred. Bibelen taler mye om fred, og det nytestamentlige budskapet starter med et fredens budskap fra englene til hyrdene på marken julenatt:

Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag 

Rett eller galt?

Morgan RambergLikesom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herren, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen slik dere har lært, rike på takk. Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. (Kolosserne 2:6-8 NB)

Dersom du lever i sann omvendelse til med Jesus vil du finne at verdens lærdom om rett og galt ikke alltid er forenlig med verken samvittighet eller Guds ord. Men hvordan skal en kunne vurdere de ulike synspunkt, og veie opp hva som er rett? Det finnes ofte mange argumenter, og kanskje kjenner du på at du er usikker?

Hva makter du?

Morgan RambergAlt makter jeg i ham som gjør meg sterk.  (Filipperne 4:13 NB)

Noen mennesker opplever bibelens innhold teoretisk, og synes det er vanskelig å forstå hvordan innholdet kan komme til anvendelse i det daglige eller praktiske liv. Dagens bibelord kan for noen oppfattes slik, for hvem kan vel makte alt? Hva er det egentlig dette handler om?

Disse ordene er skrevet av Paulus, og må betraktes ut fra hans situasjon og erfaring. Foranledningen til disse ordene er at Paulus betrakter sine erfaringer, og oppsummerer disse slik:

Hjemhørighet

Morgan RambergMen vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. (Filipperne 3:20 NB)

Som borger av et land kan du få utstedt et pass, og dette angir din hjemhørighet i landet. Dersom du har vært på reise til et annet land, må du gjerne vise frem passet når du skal tilbake til landet hvor du hører hjemme. Uten dette beviset på din tilhørighet får du ikke komme inn.

En gammel sang går slik:

Eg er ein gjest i verda,
på reis som framand her.
Den trøyst eg har på ferda:
Min heim i himlen er.

Alle skal bekjenne

Morgan Ramberg…i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre*, til Gud Faders ære. (Filipperne 2:10-11 NB)

Dagens bibelord inneholder en viktig sannhet som for mange synes å være glemt. Det forteller at alle mennesker – uten unntak – en dag skal bøye sine knær og bekjenne at Jesus Kristus er Herre.

Det nye året

Morgan RambergSe, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. ‭‭(Jesaja‬ ‭43:19 NB)

I startgropen for det nye året er det mange som har ulike fortsett. Noen har saker de vil slutte med, mens andre er opptatt av ting de vil begynne med. Noen vil oppleve at det ikke er enkelt å holde slike fortsett, og mange må erkjenne at egen vilje er for svak. Andre opplever at egne ressurser ikke er tilstrekkelig for å kunne gjennomføre, og innser at de trenger hjelp.

Jesu fred

Arve ReigstadÆre vere Gud i det høgste, og fred på jorda blant menneske Gud har glede i. (Luk. 2, 14)

Det kan ikkje ha vore tilfeldig valde ord englekoret song ut over markene ved Betlehem. Eg tenkjer at orda i songen var særdeles godt planlagde og innøvde, med Gud som dirigent og instruktør. Ikkje mange ord, men nøye utvalde og viktige.

Det er tre viktige poeng i den korte songen. Først og fremst står tilbedinga av den opphøgde Gud. For det andre blir det proklamert fred på jorda blant menneska. Og for det tredje er det viktig for Gud å formidle at han gleder seg over menneska han har skapt.

Ta vare på skatten

Arve ReigstadEin kan bli veldig ivrig når ein skal presentere verdens beste nyheiter. Då gløymer ein gjerne enkle reglar om å tale i korte og enkle setningar. Eg ser for meg Paulus bringa verdens beste bodskap til Timoteus på denne litt overivrige måten.

Han har frelst oss og kalla oss med eit heilagt kall, ikkje på grunn av gjerningane våre, men etter sin eigen vilje og nåde, den som er gjeven oss i Kristus Jesus frå evige tider, og som no har vorte openberra då vår frelsar Kristus Jesus kom til jord. (2. Tim. 1, 9 – 10)

Smaken av rettferd.

Toril Karin FagerlandMange av oss har nok opplevd å bli urettferdig behandlet. Jeg vokste opp i en søskenflokk på tre. Hver lørdag kl 17 var det å benke seg foran radioen for å høre barnetimen (vi hadde ikke TV), og da vanket det lørdagsgodt. Alle var vi like opptatt av at potetgullet var rettferdig fordelt. Vi pleide å holde skålene mot hverandre for å måle om de var nøyaktig like fulle. Dersom jeg hadde fått en ørliten tanke mindre enn søsknene mine, opplevdes det blodig urettferdig. Hvis jeg da fikk medhold i klagen og ble tilgodesett med noen potetgullflak ekstra, kom godfølelsen tilbake.