henter bønnemner...

 • Hei, kan noen be for meg, plages så av hodepine.
  Anonym, 24. mai
 • Trenger forbønn pga utmattelses syndrom CFS/ME som jeg har slitt med i mange år. Dette fører også til en del angst og uro. Takk.
  Anonym, 23. mai
 • Be for dame som ligger for døden at hun tar i mot Jesus.
  Anonym, 22. mai
 • Be at pengene skal strekke til.
  Anonym, 20. mai
 • Be om frelse for Hilde. Hun har kreft og er oppgitt av legene. Ligger på sykehus. Tusen takk!
  Anonym, 19. mai
 • Be for min muslimske fostersønn at han må finne jesu.
  Anonym, 18. mai
 • Takk Jesus for at du ser våre problemer og at du finner løsninger
  Liten familie , 17. mai
 • Be om helbredelse for mann med urinveisplager, hemmende sosialt.
  Anonym, 17. mai

Bli med i bønn! Les mer her...

Fokus

Morgan Ramberg«Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap.»
‭‭Filipperne‬ ‭3:7‬ ‭NB‬‬


Skjul

Det hjertet trakter etter

Morgan RambergGled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. (‭‭Salmene‬ ‭37:4 NB)

Dette bibelordet reiser kanskje mange spørsmål hos deg? Det inneholder både betingelse og løfte, og som alltid er Guds Ord sannhet. La oss se på dette sammen. Betingelsen synes enkel; gled deg i Herren. Filipperbrevet sier dette om denne gleden:

Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! (Filipperne‬ ‭4:4 NB)

Vent på Herren

Morgan RambergVent på Herren! Vær ved godt mot! Ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på Herren! (Salmene 27:14 NB)

Venting har aldri vært min sterke side, jeg har gjennom årene sett at min porsjon tålmodighet nok ofte er utilstrekkelig. Som lønn for dette har jeg noen ganger latt meg frustrere i påvente av svar på det jeg ventet på. Jeg tror flere har det slik og kan kjenne seg igjen i en slik beskrivelse.

LO-kongressen vedtok full boikott av Israel

Med Israel for FredDelegatene avviste advarselen fra den nye lederen Hans-Christian Gabrielsen. LO med over 900.000 medlemmer går inn for «internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott» av verdens eneste jødiske stat.

62 prosent av delegatene på LO-kongressen stemte for full boikott av Israel.

Før LO-kongressen som avsluttes i dag kom det forslag om full Israel-boikott fra EL og IT Forbundet og LO-Oslo. Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse (VINA) tok avstand fra forslagene og sa at de «vitner sterkt om en dobbel standard».

Guds hånd

Morgan RambergJeg setter alltid Herren for meg. Han er ved min høyre hånd, jeg skal ikke rokkes. Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære fryder seg. Også mitt kjød skal bo i trygghet. (Salmene 16:8, 9 NB)

Dagens ord handler blant flere ting om glede. Begrepet "å fryde seg" synes jeg sjelden å høre, i alle fall om oss voksne. Jeg hører det derimot av og til sagt om et barn som opplever noe spennende og som gleder seg over det. Når barnet opplever glede og gjør nye erfaringer i trygge omgivelser blir det fryd.

Tilgi og glem - en Guds velsignelse

  Borgvald Birkeland«Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre om noen har klagemål i mot noen; som Kristus har tilgitt dere, således skal også dere tilgi». Kol. 3,13. Det er vel ingen som ikke en eller annen gang har følt seg forurettet.

Under livets vandring må vi alltid ta med i beregningen at vi under vandringen kan få «støt» og «slag» som smerter og svir. Og kanskje kommer vi selv til å gjøre ting mot andre som gjør vont, uten at vi tenkte eller mente det slik.

Gjenløst

Morgan RambergJeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg! (Jesaja‬ ‭44:22 NB)

Dette bibelordet inneholder et budskap som gleder nedtyngede hjerter, som kjemper med samvittighet og sjelelige kvaler. Mange er opptatt av det ytre, men Gud ser til hjertene, han vet alt og ser alt.

Men så er da også det godt, for ingen kjenner deg som Herren. Han vet om svakhetene, han kjenner kvalene, men mest av alt er det forunderlig at han ser lengselen til oppgjør og fred.

Amerikanske senatorer har fått nok: FNs partiskhet mot Israel må ta slutt

Med Israel for Fred- FNs kontinuerlige angrep på Israel er uakseptable, skriver 100 senatorer i et brev til FN.

Alle av USAs 100 senatorer har skrevet under på et brev til FNs generalsekretær António Guterres hvor de krever en slutt på den uakseptable partiskheten mot Israel i De forente nasjoner. Det spisse brevet, som ble skrevet av republikaneren Marco Rubio og demokraten Christopher A. Coons, ble underskrevet av hvert eneste medlem i det amerikanske senatet, skriver Times of Israel.

Velsignelse og lydighet

Morgan RambergIsak sådde korn der i landet, og høstet hundre foll det året, for Herren velsignet ham. (1 Mosebok‬ ‭26:12 NB)

Gang etter gang kan vi lese i bibelen om hvordan Gud velsigner. Dagens bibelord handler om lydighetens velsignelse. I dette kapittelet leser vi at det var hungersnød i landet, og hvordan Isak like vel blir boende der på Guds befaling, og hvordan han ble velsignet for Abrahams og sin egen lydighet. Bibelen lærer oss dette:

Det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noe til. (‭‭Salomos Ordspråk‬ ‭10:22 NB)

All makt

Morgan RambergOg Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! (Matteus‬ ‭28:18 NB)

Det må ha vært litt av en dag for disiplene når Jesus talte disse ordene, og de fikk se den oppstandne frelseren. De ord han hadde talt, og som de ikke forsto var oppfylt. Han hadde sagt dem at han skulle dø, og at han etter tre dager skulle oppstå fra de døde. Nå står de ansikt til ansikt med ham.

Et løfte i nåde

Morgan RambergAbraham ga Isak alt det han eide. (‭‭1 Mosebok‬ ‭25:5 NB)

Når vi leser om Abraham og Isak finner vi mange trekk som billedlig leder oss inn i forståelsen av begreper som Faderen og Sønnen, eller Gud og Jesus om du vil. Ett av disse finner vi i dagens bibelord - Abraham gav Isak alt han eide. Vi leser dette om Jesu egne ord:

Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Matteus‬ ‭28:18 NB)

Tjenerens bønn

Morgan RambergOg han sa: Å Herre, du som er min herre Abrahams Gud, jeg ber deg: La det lykkes for meg i dag, og vis din godhet mot min herre Abraham! (‭‭1 Mosebok‬ ‭24:12 NB)

Abrahams tjener fikk som oppdrag at han skulle reise til Abrahams hjemland for å hente en kone til Abrahams sønn Isak. Hele kapittel 24 er en vakker beretning om hvordan Gud legger tilrette, hvordan han står ved sitt løfte og hvordan han svarer på denne tjenerens bønn. Dagens bibelord er en del av denne bønn, hvor tjeneren ber om Guds hjelp til oppdraget.

Oppstått!

Arve Reigstad”Oppstått er Jesus, hurra, hurra! Han lever, han lever, han lever nå!” (Margareta Melin)

Korset har ein horisontal og ein vertikal planke. Det har nesten form som eit plussteikn. (+) Korset er Guds plussteikn for alle menneske. Jesus døde for deg og meg på korset. Korset opnar vegen tilbake til fellesskap med Gud. Ein døde for alle.

21 personer ble dømt til døden på Gazastripen i fjor

Med Israel for FredTre av de dømte ble henrettet. Fortsatt venter flere titalls på at dommen skal fullbyrdes.

Tre personer ble henrettet av Hamas-regimet på Gazastripen i fjor, viser en rapport om dødsstraff fra Amnesty International. Mohammed Fathi Mohammed Othman, Yousef Mohammed Abu Shamleh og Ahmad Helmi Abdel Qader Sharab ble alle henrettet 31. mai i fjor etter å ha blitt dømt til døden. Det var de første som ble henrettet etter at praksisen ble gjenopptatt etter en pause gjennom hele 2015.

Stedfortreder

Morgan RambergDa sa han: Ta nå din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, Isak. Dra til Moria-landet og ofre ham der som brennoffer på et av fjellene, som jeg skal si deg. (1 Mosebok ‭22:2‬ NB)

Du husker kanskje denne fortellingen hvor Gud setter Abraham på prøve? På dette tidspunktet har Abraham to sønner, Ismael og Isak. Gud har uttrykkelig sagt at slektsløftet som Abraham fikk er knyttet til Isak. Isak ble født som ved et Guds under, når Abraham var hundre og Sara nitti år gamle.