henter bønnemner...

 • Be at økonomien min skal greie noe jeg ikke har foresett. Takk. Gud velsigne.
  Anonym, 18. desember
 • Ber om klarhet i en sak, ønsker forbønn i det. Ber også om forbønn for økonomien i et tilatk at det skal ordne seg. Velsignet førjulstid og takk for forbønn.
  Anonym, 17. desember
 • Frelse for meg å mine barn !
  Anonym, 14. desember
 • Er urolig.Gud kjenner saken.Be om Guds fred, favør,styrke og ledelse for meg.
  Anonym, 13. desember
 • Kan dere be om at jeg skal finne hvile i Herren i oppgavene i Guds rike, og finne glede i det. Takk. Gud velsigne dere alle.
  Anonym, 13. desember
 • Kan dere be for min tenåringsdatter som trekker mot ikke-kristne venner og virker så preget av "verden".
  Be om at hun får et møte med Jesus, og tar vare på hjertet framfor alt hun bevarer. Be om at hun får fornyet vennskapet til ei venninne som også er kristen, som hun har trukket seg bort fra.
  Anonym, 11. desember
 • Be at min søster skal finne venner her, slike som hun trives sammen med. Be at jeg skal få visdom i min relasjon til henne. Be for det som skal skje i helgen at det skal lykkes til Guds ære. Takk til alle forbedere. Guds velsignelse.
  Anonym, 11. desember
 • Be at jeg kommer meg opp fra en dyp dal. Er lei meg - gråter en del.
  Er kristen, men føler meg liten. Gud velsigne dere forbedre.
  Anonym, 10. desember

Bli med i bønn! Les mer her...

Rakettangrep fra Gaza for tredje gang siden krigen

Med Israel for FredEn rakett fra Gaza slo i dag ned på et åpent område i Eshkol-regionen. Det er tredje gang siden krigen mot Hamas i sommer at Israel utsettes for et slikt rakettangrep.

Rakettalarmen gikk i Eshkol-regionen i grenseområdet ved Gaza like før klokken 12 lokal tid fredag. Straks etterpå hørtes en eksplosjon, og israelske styrker fant en rakett som hadde eksplodert på et åpent område. Raketten forårsaket ikke skader, melder Ynetnews.com.

Er Israel arabernes eller jødenes land?

Borgvald BirkelandDette spørsmål det stått strid og krig om like fra 1948 til i dag. Koranen sier ikke noe om at Israel er arabernes og muslimenes land. Tvert imot! Muhamed bekrefter i Koranen jødenes rett til landet (Sure 5,20:21, sure 7,137 og sure 17,104). Fred-samtaler med Abbas og konflikten om en PLO-stat er bygget på løgner og narrespill.

Miskunnhet

Morgan RambergJeg vil fryde og glede meg over din miskunnhet, for du har sett min nød, du kjenner min sjels trengsler (Sal. 31:8 NB)

Dagens bibelord beskriver hvordan David fryder og gleder seg. Men gleden er ikke bare fordi Gud har sett hans nød, og kjenner hans situasjon og trengsler. Dagens kjerneord er miskunnhet, så hva ligger egentlig i dette?

Vi kjenner godt til ord som sympati og empati, begge beskriver temaet medfølelse på hver sin måte. Men miskunnhet er mer enn dette, og inneholder begge ords betydning.

Pastor Behnam Irani won his appeal !

Present Truth MinistriesOur sources have informed us that Brother Behnam Irani’s appeal was successful. The appeal was regarding his third conviction of crimes against national security and additional six year sentence. He has 2 years remaining on his current prison sentence and will serve out the remainder of this time in Ghezal Hezar Prison in Karaj, Iran, near his family.

Guds kjærlighet

Morgan RambergOg Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. (‭Johannes‬ ‭1‬:‭14‬ NB)

Frå bedehuset - til himmelen.

Misjon SareptaBedehuset og himmelen høyrer nær saman. På bedehuset har det opp gjennom historia vorte talt mykje om himmelen, og det har vorte sunge sterkt om himmelen. Hovudsaka med det som skjer på bedehuset, er at folk skal verta førte til himmelen, få innta den nye jorda. Kor stort himmelfokuset har vore og kor sterk himmellengten har levd i bedehusfolket, har variert. Når livet vert komfortabelt her på jorda, har vi ein tendens til å verta jordvendte.

Kjemper for å beholde kirken

StefanusalliansenMens menigheten holdt bønnemøte i 6-tiden på morgenen, brøt sudansk politi og sikkerhetspersonell seg inn på kirkens område, raserte deler av kirkebygget og arresterte 37 personer.

Kjærlighet til korset

NOREA MEDIAMISJONGud har gitt oss et kall til å gå ut. Som barn tok jeg imot Veien, Sannheten og Livet i mitt hjerte. Kjærligheten til korset gir meg kraft til å arbeide videre, sier leder for flere husmenigheter i Kina.

Les mere :http://www.norea.no/les/article/961141

Søk Herren

Morgan RambergNå har du da, Herre min Gud, gjort din tjener til konge i min far Davids sted. Men jeg er bare en ungdom, og ofte vet jeg verken ut eller inn. (‭1 Kongebok‬ ‭3‬:‭7‬ NB)

Good news from Iran !

Video thumbnailLatest news from the persecuted church and mission work in Iran.

Verden rundt : Nord og Vest Afrika

KABA bildeTvers over Middelhavet for Europa, ligger en helt annen verden som er veldig influert av vestlig sivilisasjon. Det muslimske Nord-Afrika, med 65 millioner muslimer, føler seg revet mellom islamsk arv og europeisk livsstil. Islamske fundamentalister og mer moderate elementer i Algerie har helt forskjellig syn på samfunnet. Denne spenningen har ført til en vidt utstrakt konflikt, og flere tusen er drept i Algerie i løpet av de siste årene.

En god strid

Andakter.noJag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og tålsomhet. Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til. (1.Tim.6,11-12)

Mange vil kanskje oppfatte kristen forkynnelse vanskelig på grunn av tankemessige motsetninger, og spesielt forholdet mellom tro og gjerninger oppleves som et paradoks. Er det ikke ”troen alene” som er selve kjernen i evangeliet? Jesus har gjort alt, og vi skal bare hvile i hans fullbragte verk. Dette står fast, og denne dyrebare sannheten må ingen ta fra oss!

New Age-bevegelsen planer og skjulte farer

Borgvald BirkelandNew Age arbeider for en verdensplan som omfatter: En Verdensorganisasjon, en Verdensøkonomi, en Verdensreligion. New Age har Planen som de kaller det ferdig, Noen av deres planer for å overta verdensherredømme kan inndeles i flere punkter som er hentet fra boken: New Age bevegelsens hemmeligheter, Hermon forlag.

Oppmuntring midt i krigen

NOREA MEDIAMISJONBorgerkrigen i Syria har resultert i ubeskrivelige lidelser for alle. Kristne har blitt trakassert og forfulgt i større grad, og det har tvunget mange ut av landet. Nour Botros er programleder for det kristne TV-programmet Fra meg til deg som sendes i Syria. Programmet spilles inn i Beirut, Libanon og blir støttet av Norea. Tanken bak det er å oppmuntre syriske troende, både de som fortsatt er i Syria og de som har flyktet til nabolandene.

Guds nåde

Morgan RambergFor Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. (Titus 2:11 NB)

Jeg tenker på det Paulus skriver når han sier at vi lever under samme kår som Abraham. Abraham levde jo etter den store flommen, og loven fra Gud var enda ikke gitt, dette skjedde først senere i ørkenen ved Sinai. Abraham levde altså uten loven. Paulus skriver også at;

For hva sier Skriften: Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. (Romerne 4:3 NB)

Bønnekalender

Åpne Dører10. desember

Åpne Dører

Nigeria : På tross av press og uopphørlige angrep evangeliserer mange kirker i nord-Nigeria blant muslimer og fører mange til Kristus. Det skjer ikke uten fare og utfordringer. Takk Herren for deres lydighet mot Jesu misjonsbefaling. Be Herren beskytte dem og bringe mange fl ere til tro. Matt 28,19-2

Åpne Dører9. desember

Åpne Dører

Nigeria: I april 2012 drepte Boko Haram-opprørere Deborah Shettimas mann for øynene hennes og bortførte de to småjentene hennes. Tre måneder senere drepte de hennes 20 år gamle sønn. Deborah kjemper stadig med å komme seg over tapet og traumet og trenger støtte. Be Herren helbrede og styrke henne, bevare henne og bringe døtrene tilbake. Salme 146,9

Åpne Dører8. desember

Åpne Dører

Morokko Be for kirkenes forskjellige julefeiringer i et land hvor islamske høytider preger den nasjonale, muslimske identiteten. Be om at kristne, midt i feiringen, fellesskapet, spisingen og gavene, må få erfare en atmosfære av kristen enhet. Joh 17,11

Åpne Dører6. desember

Åpne Dører

Morokko Som blant mange andre kristne er ”kristen enhet” et følsomt tema i den marokkanske kirken. Be for møtene i desember som har til formål å styrke enheten og samholdet. Ef 1,18

Åpne Dører5. desember

Åpne Dører

Morokko - Be for en lederkonferanse, at lederne og deres familier må få merke Guds nærvær. Be også om at de i Hans nærvær fi nner ressurser til det kommende år, og at de blir styrket i sin visjon og sitt oppdrag. Kol 1,11-14

Åpne Dører4. desember

Åpne Dører

Nord-Korea Be for de kristne nordkoreanske flyktningene som nå lever i et fritt land og som må bearbeide fortiden, bl.a. at de har måttet etterlate seg familie og venner. Det er ofte vanskelig for dem å slå seg til ro. Matt 19,29

Åpne Dører3. desember

Åpne Dører

Nord-Korea Med din forbønn er du med på å gjøre våre hemmelige prosjekter i Nord-Korea mulige. Be for prosjektene og for våre medarbeidere og kontakter som utfører disse prosjektene under farlige omstendigheter. Ef 3,20

Åpne Dører2. desember

Åpne Dører

Nord-Korea - Enhver pose ris, enhver jakke, enhver forbønn og ethvert bibelstudium som Åpne Dørers partnere gir nordkoreanere i Kina, peker på håpet som fi nnes i Jesus Kristus. Be for arbeidet som både fører nye til tro og som styrker tilbakevendende kristne som ofte har startet små ”undergrunnskirker” i hjemlandet. Jes 35,3

Åpne Dører26. november

Åpne Dører

Kasakhstan : I februar fi kk Ramil en bot på vel 3000 kroner - et stort beløp for en kasakher - som han nektet å betale med begrunnelse at han var uskyldig. Den 8. juli ble han arrestert i fem dager. Be om at straffen blir annullert, og at Ramil må få mot til å dele evangeliet uten frykt. Klag 3,58-59.

Åpne Dører25. november

Åpne Dører

Be for Viktor Kandyba, en baptistleder fra det østlige Kasakhstan. I 2013 nektet han å betale en bot for å lede en kirke uten tillatelse. Han er den åttende baptisten som i 2014 har fått en kort fengselsstraff for å stå fast på sin trosfrihet. Hvis et nytt lovforslag vedtas, vil ledere av uregistrerte trossamfunn risikere opptil 60 dagers fengsel. Es 3,11

Åpne Dører24. november

Åpne Dører

Nesten alle familier på Maldivene har narkotikarelaterte problemer. En rekke hemmelige troende kjemper med misbruk som de utviklet før de kom til tro. Be om at de må bli helbredet og at de må få nok støtte fra det kristne samfunnet. 2 Kor 3,17-18.

Åpne Dører21. november

Åpne Dører

Maldivenes velkjente fantastisk vakre natur står i skarp kontrast til de mørke kreftene som finnes i landet. Svart magi og okkultisme praktiseres i stor stil i befolkningen. Be om at de troende må ruste seg med bønn og Guds Ord, så de kan vinne den åndelige kampen. Ef 6, 12-13.

Åpne Dører20. november

Åpne Dører

Laos : Be for en kristen mann fra Savannakhet som ble bundet til en påle og senere anholdt, fordi han ikke ville fornekte Jesus. Familien hans er den første kristne familien i deres underdistrikt, et distrikt som omfatter 20 landsbyer. Takk Herren for mannens tro, og be om at han og familien fortsatt vil stå fast i troen. 1Kor 1,4-9.

Åpne Dører19. november

Åpne Dører

Laos : En kristen arbeider fikk huset sitt brent ned av ukjent grunn. Han har ikke råd til å forsørge seg selv eller å bygge opp huset. Be Herren sørge for ham. Luk 12,27-28.

Åpne Dører18. november

Åpne Dører

Den laotiske regjering vil bygge en demning som vil fordrive omkring tusen familier og tvinge fire kirker til å stenge. Den kompensasjonen regjeringen har tilbudt, dekker ikke en gang skadene. Be Herren gi kirkelederne visdom og dømmekraft og skaffe nye steder til de berørte kirker og familier. Sal 31, 20-25.

Åpne Dører17. november

Åpne Dører

Laos : Å bli fordrevet fra sitt hjem eller sin landsby er en av de alvorligste former for forfølgelse for troende blant Laos’ stammer. Be om at kirkene i Laos må ruste sine medlemmer til å stå fast når de fordrives av ikke-troende familiemedlemmer og naboer. Fil 1, 27-30.

Åpne Dører15. november

Åpne Dører

Be for hjelpearbeidet i Irak som utføres blant tusener fordrevne som har flyktet fra volden. Be om at kirkene må være i stand til å tjene sitt lokalsamfunn - også på et dypere, åndelig plan. Es 46,3-4.

Åpne Dører14.november

Åpne Dører

Takk Herren for at Han oppmuntrer sine barn i Irak. På tross av sorg og tragedie vitner irakiske kristne også om hvordan Herren gir dem styrke og utholdenhet til å fortsette. 2 Tess 1,11-12.

Åpne Dører13. november

Åpne Dører

Be for situasjonen i Irak, der det ikke er noen positiv forandring å se. Fundamentalister fortsetter sine angrep på kristne og andre minoriteter. Be om at Jesus må åpenbare seg for IS-krigerne og andre muslimer i regionen. Apg 7,60.

Åpne Dører12. november

Åpne Dører

Mer enn 200 jenter fra Chibok, hovedsakelig kristne, er fremdeles savnet. De ble bortført av Boko Haram fra en skole i april. Jentenes skjebne er ukjent, men Boko Haram har tidligere truet med å selge dem. Be om at de må få vende trygt hjem og om Guds nåde hver dag til både jenter og foreldre. Es 33,2.

Åpne Dører11. november

Åpne Dører

Be om at kristne i Nigeria fortsatt vil se på Gud som sin forsørger, når rettferdigheten uteblir, og at Gud vil se til sine barns behov. Be om at lokale myndigheter vil bli holdt ansvarlige når de marginaliserer det kristne samfunn. Matt 6, 31-33.

10. november

Åpne Dører

Siden 2010 har Boko Haram blitt splittet i mange fraksjoner med forskjellige mål. Be om at Boko Harams splittede lederskap vil gjøre det mulig for regjeringen å sette en stopper for gruppen. Luk 11,17.

9. november

Åpne Dører

Det ISIL gjorde i Irak, gjør Boko Haram i Nord Nigeria. En lokal prest anslo i september at minst 25 landsbyer i området har blitt underlagt Boko Harams kalifat. Hvis situasjonen ikke endrer seg, er kirken i fare for å forsvinne fra Nord Nigeria. Be Gud bringe forandring og at Han må beskytte sin kirke. Klag 3, 54-57.

Åpne Dører6. november

Åpne Dører

Vi blir slått av krenkede muslimer, men vår glede er at mennesker som ikke kjenner Jesus har fått høre om Ham,” sier tre nigerianske evangelister. Be om Herrens nåde, omsorg og beskyttelse, slik at de kan fortsette med å vitne om Jesus på tross av fiendtlighet. Be om at mange må komme til tro. 1Tess 2.2-4.

Åpne Dører5. november

Åpne Dører

Etter regjeringens offensiv mot Boko Haram i nabolandet Nigeria, er medlemmer av gruppen flyktet til Niger. Her fortsetter de å terrorisere kristne samfunn og moderate muslimer og truer stabiliteten i Niger. Be om at kirken i Niger må forberede seg på den skjerpede åndelige kampen. 2 Kor 10,3-5.

Åpne Dører4. november

Åpne Dører

Nord-Korea:Denne vinteren planlegger Åpne Dører å dele ut mat gjennom hemmelige prosjekter. Be om at Gud vil gjøre det mulig å nå de rette mennesker. Sal 145. 15-18.

Åpne Dører30. oktober

Åpne Dører

Innføringen av sharia-lover i nordlige delstater i Nigeria har ført til et enormt press på de kristne. Det skapes et uforutsigbart miljø der lokale styresmakter og forskjellige grupper presser dem på alle livsområder. Be om at Gud vil gi de kristne i nord nåde til å fortsette å leve ut klare vitnesbyrd om Ham på tross av fiendtligheten. Matt 10,16

Åpne Dører29. oktober

Åpne Dører

To sterke bombeeksplosjoner i byen Jos i Nigeria den 20. mai tok livet av nesten 200 mennesker, de fleste kristne. Be for de overlevende og for alle dem som har mistet sine kjære. Be også for den islamske opprørsgruppen Boko Haram. Be om at Gud vil oppløse organisasjonen og vende manges hjerter til Ham. Matt 12:20-21

Åpne Dører28. oktober

Åpne Dører

Be for pastorer som har opplevd angrep fra Boko Haram og har mistet kirkebygg og medlemmer. Be om at de må holde motet oppe og få styrke til å være hyrder for dem som er igjen. 2 Kor. 11:26-28

Åpne Dører25. oktober

Åpne Dører

I april annonserte den nepalske regjeringen et nasjonalt ID-system for befolkningen. De oppfordrer religiøse minoriteter til ”på nytt å tenke over sin tro”, slik at de enkelt kan få utlevert sine identifikasjonspapirer. Be om at denne diskrimineringen ikke hindrer nepalske troende å leve ut og forkynne Kristus. Joh 15:16

 

24. oktober

Åpne Dører

I desember i fjor satte hinduekstremister fyr på en kirke. På tross av motstanden sier kristne ledere i landet at Nepal trolig har «en av de raskest voksende kirker i verden». Be om at evangeliet må fortsette å spre seg i Nepal. Joh 15:4-5

Åpne Dører23. oktober

Åpne Dører

Det kristne vitnesbyrd er ikke populært i Somalia, men noen deler allikevel evangeliet. Gjennom møtet med en kristen stiftet fire kamelgjetere bekjentskap med en kristen radiokanal. De fikk radioen hans og lytter nå til kristne programmer hver kveld. Be Gud overbevise dem ved Den Hellige Ånd og føre dem til tro på Kristus. Be også om Herrens beskyttelse for de disiplene som risikerer livet ved å utbre evangeliet. Salme 32:6-7;10-11

Åpne Dører22. oktober

Åpne Dører

Somalia : ”Jeg føler meg trist når jeg ser barn med våpen. De har bare lært hvordan man slår i hjel. Be for disse unge menneskene, så Gud kan gi dem sitt himmelrike,” sier en somalisk kristen. Be om at mange unge må få høre evangeliet og komme til tro på Jesus Kristus. Rom 10:14-17

Nettverket Fornyelse21. oktober

Nettverket Fornyelse

Be om at media skal åpne seg for positive saker om tro og kristne verdier. Be om Guds ledelse for organisasjonens framtid og retning "

Åpne Dører21. oktober

Åpne Dører

Vi opplever forferdelige ting hver eneste dag i Somalia. Folk er helt følelseskalde fordi de daglig opplever død og elendighet. Jeg tror at jeg selv også er blitt ufølsom,” forteller en somalisk kristen. ”Det virker som om jeg lever i et helvete på jord, så jeg trenger deres bønner.” Be om at Herren vil fylle de troende med håp på tross av all den ødeleggelse de opplever rundt seg. Salme 64:2-3

Åpne Dører20. oktober :

Åpne Dører

Mindre stabilitet i Somalia betyr flere problemer for kristne. Be om at Herren gir nåde og visdom til den uerfarne regjeringen i Somalia. Kol 1:19-20

Åpne Dører18. oktober

Åpne Dører

Be for folk i kristen tjeneste i Egypt som arbeider under svært vanskelige forhold - ikke bare om beskyttelse og sikkerhet, men også om frukt og fornyet energi i Herren. Salme 36:6-10

Åpne Dører14. oktober

Åpne Dører

Be for iranske Maryam Nagash Zargaran som er fengslet for sin tro. Hun lider under dårlige fengselsforhold, og hun har også et hjerteproblem. Salme 40:2-3

Åpne Dører13. oktober

Åpne Dører

Be for situasjonen i Irak, der det ikke er noen positiv forandring å se. Fundamentalister fortsetter sine angrep på kristne og andre minoriteter. Be om at Jesus må åpenbare seg for IS-krigerne og andre muslimer i regionen. Apg 7,60.

Tent8. oktober

Tent

Takk for god oppstart for Tent Danmark. Be om at vi raskt kan utvikle arbeidet videre. Be også for outreach og kurs i Chennai med rundt 20 påmeldte.

Åpne Dører7. oktober

Åpne Dører

Åpne Dører hjelper mange kristne irakiske fl yktningefamilier med mikrolån. Dette gjør dem i stand til å starte sine egne små bedrifter. Til nå har dette vært svært vellykket: mer enn 90 % betaler tilbake sine lån. Salme 9:19

Åpne Dører6. oktober

Åpne Dører

Takk Herren for det gode samarbeidet Åpne Dører har med forskjellige trossamfunn i Irak. Gjennom dem har vi vært i stand til å hjelpe tusenvis av fordrevne kristne med nødhjelp. Salme 37:25-27

Åpne Dører4. oktober

Åpne Dører

Be om at voldsspiralen stanser og at Irak, som er fanget i en krig nesten uten sidestykke, må få oppleve fred. Be også om at kirken ser at det finnes forunderlige muligheter for evangeliet i Irak. Jes 52:7

Åpne Dører2. oktober

Åpne Dører

Mange kvinner, ofte mødre, blir lurt inn i menneskehandel eller bestemte seg for å selge livene sine for å hjelpe familiene til å overleve. Titusener av dem lever nå i Kina, hvor de blir tvunget til å gifte seg med kinesiske menn. Andre arbeider som prostituerte. I de fleste tilfellene har kvinnene forlatt ektemann og/eller barn i Nord-Korea. De trenger Jesus for at Han kan helbrede og gjenopprette dem. Be spesielt for kvinnene som Åpne Dører tar seg av. 1 Tim 2:4-6

Åpne Dører1.oktober

Åpne Dører

Be for de nord-koreanske forfølgerne, for Kim Jong-Un og hans regime, men også for vaktene, hemmelige agenter, politi, regjeringstjenestemenn, informanter og andre som kan motta belønning for å forråde kristne. Be om at Gud velsigner dem med et forvandlet hjerte. Matt 5:44

Åpne Dører30. september

Åpne Dører

Be for Åpne Dørers arbeid i Norge denne høsten - om styrke og inspirasjon for medarbeiderne, for alle møtene, og at flere kristne blir engasjert i bønn og brevskriving, reising og givertjeneste. Be også om at flere menigheter inviterer medarbeiderne våre til inspirasjonsmøter. Salme 138,3

Åpne Dører29. september

Åpne Dører

Ghayda (pseudonym) er en troende fra muslimsk bakgrunn. Da familien hennes kom til tro på Jesus, ble de ansett som ”urene” i landsbyen sin og ble kalt ”forrædere”. Motstanden avtok da de ba for en onkel med leverkreft. Han fikk etterpå et mye bedre liv. Nå har Ghaydas’ mann fått konstatert leverkreft. Be om helbredelse og for vitnesbyrdet deres. Joh 11,3-4

Åpne Dører28. september

Åpne Dører

Be for tibetanerne, som er et sterkt religiøst folk, men som er preget av troen på onde ånder. Be om at mange tibetanere vender seg til Jesus. Rom 5,1

Åpne Dører27. september

Åpne Dører

Noen Han-kinesere evangeliserer i et tibetansk område. Siden de troende med tibetansk bakgrunn bor langt fra hverandre, er det vanskelig å gi dem pastoral omsorg og å lære dem opp. Be Gud gi dem visdom til å finne gode løsninger. Jes 11,2

Åpne Dører25. september

Åpne Dører

Be for det lille antallet av nasjonale Jesus-etterfølgere på halvøya. Be om at disse isolerte kristne må finne fellesskap med andre troende og bli opplært til å bli modne kristne. Matt 18,20

Åpne Dører24. september

Åpne Dører

Be for ”teltmakermisjonærer” fra diverse land som setter livet på spill for å dele ut Bibler og kristent materiell på halvøya. Takk Gud for disse lydige tjenerne! Be Ham om å beskytte og oppmuntre dem, og at de får oppleve frukt av sin tjeneste. Joh 15,5

Åpne Dører23. september  

Åpne Dører

I dag ber kristne over hele verden for Saudi-Arabia. Be om at evangeliet må spre seg fra generasjon til generasjon. Be Gud beskytte kirken mot Satans angrep, og at kristne på halvøya blir i stand til å holde ut i lidelsen og å vokse i troen. 2 Tim 2,3-4

Åpne Dører22. september

Åpne Dører

Be for kristne maldivere som bor i India og på Sri Lanka. Be for muligheter til å vokse i troen og for fellesskap med andre landsmenn. Be om at Herren vil legge dem på hjertet å nå ut til sin neste. Hebr 12,1-3

Åpne Dører21.september

Åpne Dører

Be for de kristne på Maldivene at de i ord og handling, og gjennom sine ekteskap, familier og barneoppdragelse kan være positive forbilder for sine muslimske naboer. 1 Tim 1,16

19. september

Åpne Dører

I noen tilfeller har kristne på Maldivene blitt forrådt av andre ’troende’. Dette har skapt en atmosfære av mistillit blant landets få troende. Be Gud forene dem og beskytte dem og deres aktiviteter i forhold til myndighetene. Åp 3,21

Åpne Dører17. september

Åpne Dører

Be for Herrens arbeid i Oman, at Han lar det blomstre og at Han vil plante en kirke som vokser i tro og antall. Be også om beskyttelse for lokale kristne og for misjonærer i landet. Salme 91,4