henter bønnemner...

 • Herre løs meg fra lenker og bånd. Hjelp meg fremover. Takk Herre.
  Anonym, 26. august
 • Be for søster som har det tøft, be om at alt går bra for henne.
  Anonym, 26. august
 • Kan dere be for meg ? Er i en forferdelig vanskelig situasjon og dette har pågått i lang tid. Har bedt og bedt men mister nå livslysten Be om et under og at alt løser seg.
  Anonym, 25. august
 • Far i himmelen, jeg ber deg i Jesu navn - helbred denne ungen kvinnen. Amen.
  Anonym, 25. august
 • Be om at jeg slipper å jobbe med en kollega som utnytter meg.Be om at jeg får en fast jobb som jeg vil trives i.Guds velsignelser
  Anonym, 24. august
 • ber om at sønn er i trygghet og under guds ledelse ber om kristen venn og at han får søvn om nettene
  Anonym, 24. august
 • Be for familie som har opplevd et enormt tap da deres tenåring døde i trafikkulykke. Be om at de klarer å gå videre i livet og at Herren trøster og bygger dem opp igjen i Jesu navn. Takk
  Anonym, 23. august
 • Be for mannen min som mistrives på jobben,be om at han finner en jobb som passer han og om kristne venner.
  Anonym, 23. august

Bli med i bønn! Les mer her...

Bønnesvar

Morgan RambergDa nå samaritanerne kom til ham, ba de ham å bli hos dem. Og han ble der to dager. ‭‭(Johannes‬ ‭4:40‬ NB‬‬)

Dette bibelordet er vanskelig å forstå uten først å kjenne foranledningen til det. Det var et gammelt fiendskap mellom samaritanere og jøder. Av den grunn hadde de heller ikke samkvem med hverandre, og de levde adskilt på ulikt landområde. Det var altså et dypt og langvarig fiendskap mellom dem. Jesus var på reise fra Judea til Galilea, og på denne strekningen passerer man normalt Samaria, men veien går utenom. Bibelen gir oss et underlig vers om denne Jesu reise:

Jesus som forbilde

Arve ReigstadHar du eit forbilde? Er det personar som du ser særleg opp til? Jesus er nok ein av dei personane som har flest tilhengjarar. Han har stått seg som forbilde gjennom to tusen år. Det er vanskeleg å finne noko å klaga Jesus for. Det er lite som trekkjer ned inntrykket av han. Og det er mange som bruker Jesus som forbilde, sjølv om dei ikkje trur på han som oppstått frelsar og ven.

Sann lykke

Morgan RambergI ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. ‭‭(Kolosserne‬ ‭1:14‬ NB‬‬)

En gammel sang begynner slik;
Intet kan erstatte den lykke du har tapt,
om du svarer Jesus nei.

Mange mennesker synes å vende Jesus ryggen, fordi et liv som kristen anses som et liv i fangenskap fult av begrensninger. Andre synes å leve som gode og hjelpsomme mennesker, og forsøker å rettferdiggjøre sin plass i himmelen gjennom gode gjerninger og annet.

Palestinernes løgnkart

Med Israel for FredI årevis har Palestina-aktivister brukt løgnkart som skal gi inntrykk av at palestinerne, og en stat de en gang skal ha hatt, er i ferd med å forsvinne fra Israel og Vestbredden.

Da NRK brukte en variant av kartene på sin nettside i desember 2012, publiserte MIFF en faktasjekk og korreksjon. Nå kan vi også tilby korreksjonen og faktasjekken i kortform (se over). Vil du hjelpe oss å dele?

Trenger menneskene en Gudskapt hviledag?

 Borgvald BirkelandKan Norge miste søndagen som hviledag? De rike kjøpesentrene ønsker det. Gud skapte verden på seks dager, sier Skriften, og Han hvilte på den syvende dag, velsignet den og helliget den. I skapelsesberetningen står det skrevet: «Og Gud fullendte på den syvende dag det verk som Han hadde gjort, og Han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som Han hadde gjort. Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den», derfor er hviledagen helliget av Skaperen.

Vekstvilkår

Morgan RambergVi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, ‭‭(Kolosserne‬ ‭1:9-10‬ NB‬‬)

Fatah på Facebook: - Vi er stolte over å ha drept 11.000 israelere

Med Israel for FredPartiet til palestinernes president Mahmoud Abbas skryter av å ha vært ledende i bruk av terror og vold.

Tirsdag 2. august publiserte Fatah-partiet, som ledes av den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, en skryteliste på Facebook over «bragder» de har oppnådd på vegne av palestinerne. Det skriver Palestinian Media Watch (PMW).

Listen inkluderer kun volds- og terroraksjoner. Ikke ett eneste fredsskapende eller fredssøkende tiltak eller hendelse blir nevnt. Blant annet skryter Fatah av å ha drept 11.000 israelere.

- Ti kilometer tunnel hver måned

Med Israel for FredHamas graver for å angripe.

Hamas-regimet på Gaza-stripen graver hver måned ti kilometer med tunneler i retning av Israel, sier en høytstående sikkerhetskilde til den israelske tv-stasjonen Kanal 2. Israelske sikkerhetsstyrker har mange ganger funnet tunneler som har gått mange hundre meter inn på israelsk territorium.

– Israel har ikke noen perfekt løsning på tunnelproblemet. Det er det heller ikke noen andre land som har, sier en høytstående diplomatisk kilde.

Sannhet

Morgan RambergFor Herrens ord er sant, all hans gjerning er trofast. ‭‭(Salmene‬ ‭33:4‬ NB‬‬)

For en tid tilbake hørte jeg noen si at sannheten er subjektiv. Tanken bak dette utsagnet er at sannhet ofte er en opplevelse av hva som er rett eller galt, og dette er basert på forståelse.

Vi kan tenke oss at det er ulike ting som oppleves rett eller galt, og dette baseres gjerne på lover eller bud, og ofte på etikk. Men en lov som ble skrevet for to hundre år siden var gjerne basert på moral og etikk på den tiden loven var skrevet, og passer gjerne rett og slett ikke inn i vår tid.

Hva tørster du etter?

Har du vært ordentlig tørst noen gang? Ingenting er som iskald vann når en er veldig tørst. Nå er jo jeg veldig glad i cola, men når en er veldig tørst og varm så er det utrolig godt med vann, kaldt vann.

Joels profeti om de siste dager

 Borgvald Birkeland«De siste dager» begynte på pinsedag (menighetens fødselsdag) i Jerusalem. Det sier Peter i sin pinsetale og henviser til Joels profeti kapittel tre. Skriften sier, en dag er i Herrens øyne som tusen år. Nå har Kristi menighet vert i verden i to tusen år, det er to dager i Guds regnemåte. Den dag Messias kommer til Oljeberget for å opprette «riket for Israel» begynner den tredje og «siste dag» med Guds frelse og Åndens utgytelse - over menneskene på en nyskapt jord.

UNESCO skal stemme over jødenes tilhørighet til Tempelhøyden

Med Israel for FredJordan og de palestinske selvstyremyndighetene forsøker å skaffe flertall i Verdensarv-komiteen for en resolusjon som kraftig nedvurderer jødenes bånd til Gamlebyen i Jerusalem og gir muslimene enerett til å administrere Tempelhøyden. Men saken er ikke avgjort.

Avstemningen om det oppsiktsvekkende resolusjonsforslaget er nå utsatt til oktober, ifølge Times of Israel. Årsaken er at Verdensarv-komiteens årlige sesjon ble avbrutt før den var ferdig. Sesjonen ble holdt i den tyrkiske byen Istanbul og skulle ha vart fra 10. til 20. juli, men måtte avbrytes på grunn av kuppforsøket i Tyrkia.

Herren er nær deg

Morgan RambergHerren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, og han frelser dem som har en knust ånd. ‭‭(Salmene‬ ‭34:19‬ NB‬‬)

Noen ganger betrakter vi situasjoner og undrer, hvordan ble det slik? Eller, hvordan havnet jeg her? Kan det komme annet enn ulykke ut av dette? Finnes det løsning, og har dette en hensikt eller mening?

Hanna's bønn

Morgan RambergDa svarte Hanna og sa: Nei, herre! Jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg i hjertet. Vin og sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg utøste min sjel for Herrens åsyn. ‭‭(1 Samuel‬ ‭1:15‬ NB‬‬)

Dette bibelordet forteller om når Hanna gikk til tempelet for å be Gud om hjelp. Hanna var barnløs og det var hennes hjertesorg. Når hun ber i tempelet denne dagen er det i stillhet og med slik innlevelse at presten trodde hun var beruset. Dagens bibelord er Hanna sitt svar til presten Eli. Merk deg avslutningen på det Hanna sier;

men jeg utøste min sjel for Herrens åsyn.

Rikdom, visdom og kunnskap

Morgan RambergÅ dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. ‭‭(Romerne‬ ‭11:33‬ NB‬‬)

Noen ganger syntes det som om du og jeg mistrives med siste del av dette bibelverset. Vi forstår at Guds dommer er uransakelige, og at hans veier er usporlige, men vi vil helst ha kontroll.

Uransakelig betyr at vi ikke kan finne verken bevis eller rasjonale bak Guds dommer, han er suveren og troner høyt over alt og alle. Han rådfører seg ikke med noen, og vet alltid best.