henter bønnemner...

 • Mann sliter med indre tvang og angst. Ber om forbønn!
  Anonym, 25. juli
 • Ønsker forbønn for min datter og kjæreste som er på Rhodos. Ber om englevakt for dei.
  Anonym, 24. juli
 • Be om frelse for to unge menn fra Polen, åpne hjerter og anledninger til å vitne for dem.
  Anonym, 24. juli
 • Ønsker forbønn for søvnproblemer, hodepine og ME.
  Anonym, 23. juli
 • ber for sønn i jesu navn vær beskyttet i jesu blod led han herre gi han drømmer og visjoner amen
  Anonym, 20. juli
 • Be for 6 åring som er forsvunnet at hun blir funnet i livet.
  Anonym, 16. juli
 • Ber for ektepar at de må forstå hverandre og være gode mot hverandre. Ber at Gud må lede dem og velsigne ekteskapet! Amen i Jesu navn!
  Anonym, 16. juli
 • Vil dere be for mannen min og meg , be at vi aldri må slutte å elske hverandre.
  Anonym, 15. juli

Bli med i bønn! Les mer her...

Bønn i tillit til Gud

Morgan RambergTil deg, Herre, setter jeg min lit… (Sal. 71.1 NB)

Disse ordene fra begynnelsen av salme 71 inneholder et element som er svært viktig for vår sjelefred. I bønn til Gud er det mange mennesker som legger frem ulike begjæringer, men de personlige og litt ransakende spørsmålene er; Er det tillit til at Gud hører? Er det tillit til at han kan og vil hjelpe? Hvordan kan vi be rett, og oppnå tillit til bønnesvar?

Når Jesus ber i Getsemane, like før han blir pågrepet, er han i ufattelig stor sjelelig nød og trengsel. Jesus ber slik:

Troens velsignelse

Morgan RambergVelsignet er den mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit. Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer. Alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å bære frukt. (Jeremia 17:7-8 NB)

Et seirende kristenliv

Morgan RambergBli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus! (2 Timoteus 2:1 NB)

I dette kapittelet formaner Paulus sin medarbeider Timoteus om den tjeneste som Timoteus har og skal fortsette i. Vi kan trekke en parallell til dette, og se for oss en situasjon hvor du skulle formane en nærstående for det livet som ligger foran. Hva skulle være det første og viktigste rådet du ville gi?

Når Paulus formaner Timoteus gjennom dette kapittelet holder han frem mange og viktige elementer, han taler om troskap, om å stå fast på det som er rett uansett omstendigheter.

Varig glede

Morgan RambergJeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg. (Jesaja‬ ‭61:10 NB)‬‬

Bibelen taler faktisk nokså mye om glede, det kan synes som om at mange glemmer dette. Jesus ønsker å glede deg, og at din glede skal vedvare, vi tar med noen eksempler på dette:

Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! Filipperne‬ ‭4:4 NB‬‬)

Gled dere i Herren! Dere rettferdige, fryd dere! Og juble, alle oppriktige av hjertet! (Salmene‬ ‭32:11 NB‬‬)

Murer og porter

Morgan RambergDu skal kalle frelsen dine murer og lovsangen dine porter. (Jesaja 60:18 NB)

Dette bibelordet er hentet fra en sammenheng hvor det tales om Israels fremtid i et profetisk lys, og den første delen av kapittelet handler om fredsriket. Bibelen taler om ulike murer og porter, ordet murer nevnes hele 49 ganger og porter 81 ganger. Bibelordet over er altså ett slikt eksempel, og vi ser at det tales om at frelsen skal kalles murer og lovsangen skal kalles porter.

Guds stige

Morgan RambergJakob tok av sted fra Be’er-Sjeba og ga seg på vei til Karan. Og han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned. Han tok en av steinene der på stedet og la den under hodet, og så la han seg til å sove der. Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren sto over den og sa: Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det landet hvor du nå ligger, vil jeg gi deg og din ætt. (1 Mosebok 28:10-13 NB)

Et grensesprengende budskap.

Toril Karin FagerlandBroder Andreas som i sin tid grunnla Åpne Dører (Open Doors international) hadde en visjon om å bringe Guds ord gjennom jernteppet. Jernteppet refererte til kommunistiske stater i Europa kontrollert fra Sovjetunionen fra andre verdenskrig og frem til 1989. erfaring viser at kommunismen forkaster alt som smaker av religion. I Sovjet ble bibler konfiskert og brent, kirker ødelagt eller benyttet til alt annet enn gudshus. Broder Andreas hørte nødropet fra kristne som ble offer for denne behandlingen. I boken ”Med Guds ord gjennom jernteppet” fortelles hele den spennende historien.

Gud er Gud

Arve ReigstadDette var tema under sommerOASE i Fredrikstad i 2010. Gud er Gud. Han er mektig. Han er stor. Han er uendeleg. Han har skapt alt. Han lever. Han er nær. Han er alltid til stades, alle stader.

Daniels Gud

Morgan RambergDa ble hemmeligheten åpenbart for Daniel i et syn om natten. Og Daniel priste himmelens Gud. (‭‭Daniel‬ ‭2:19 NB)

Daniel var fange i et fremmed land, og sammen med noen utvalgte unge menn gjorde han tjeneste hos kongen. Men kongen hadde en drøm, og han ba sine vismenn og åndemanere om å fortelle ham hva han hadde drømt samt betydningen av drømmen. Dette var en umulig oppgave, og fordi disse åndemanere ikke kunne løse oppgaven ville kongen drepe dem alle.

Utarmet

Morgan Ramberg Men Gideon sa til ham: Hør på meg, Herre! Er Herren med oss, hvorfor har da alt dette rammet oss? Og hvor er alle hans undergjerninger som våre fedre har fortalt oss om, når de sa: Førte ikke Herren oss opp fra Egypt? Men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i midianittenes hånd. (‭Dommerne‬ ‭6‬:‭13‬ NB)

Dagens ord forteller om da Gud talte til Gideon mens han var opptatt med sitt arbeid, i skjul for fienden. Gideon og hans folk levde i nød, og ble stadig angrepet og utarmet av medianittene. Så kommer Gud og gir Gideon oppdraget med å utfri sitt folk.

Jerusalem 50 år. Profetiene vil oppfylles

 Borgvald BirkelandBibelens profetier om Jerusalem er mange. Særlig hos profetene Jesaja og Sakarias. I juni 2017, femti år etter seksdagerskrigen feiret jødene igjen Jerusalem som Israels hovedstad som ble befridd 6. juni 1967. Norge og FN vil ikke respektere Jerusalem som Israels hovedstad, men støtter araberstatene og islam som er Israels fiender. Men all diplomatisk business mellom Israel og utlandet foregår i Jerusalem

Den samme

Morgan RambergFor Herren deres Gud går selv med dere for å kjempe for dere mot deres fiender og frelse dere. (‭‭5 Mosebok‬ ‭20:4 NB)

I femte Mosebok fra kapittel 5-26 kan du lese om hvordan Moses kaller folket sammen til et tilbakeblikk på fortiden, og til å minnes loven på Sion. Dagens bibelord er hentet fra kapittel 20, som beskriver at Herren er med sitt folk i strid. Kapittelet starter med å fortelle dette:

Jesus har omsorg for deg

Morgan RambergOg kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. (‭‭1 Peter‬ ‭5:7 NB)

Jeg vil gjerne få minne deg om denne viktige sak. Kanskje er ditt liv i øyeblikket som på Tabors høyder, og livet smiler fra en skyfri himmel? Eller kanskje hører du til dem som står på det Røde Havs strand og ikke ser verken utvei eller løsninger mens støvskyen av fiendens hærer nærmer seg?

Fokus

Morgan RambergMen det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. (Filipperne‬ ‭3:7 NB)

I møte med Jesus, når evangeliets sannhet blir åpenbart, da skapes glede. Da skapes håp i tro, og andre ting blir liksom mindre viktig. Men etter som tiden går har du kanskje tapt noe av denne første gleden?

Det hjertet trakter etter

Morgan RambergGled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. (‭‭Salmene‬ ‭37:4 NB)

Dette bibelordet reiser kanskje mange spørsmål hos deg? Det inneholder både betingelse og løfte, og som alltid er Guds Ord sannhet. La oss se på dette sammen. Betingelsen synes enkel; gled deg i Herren. Filipperbrevet sier dette om denne gleden:

Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! (Filipperne‬ ‭4:4 NB)