henter bønnemner...

 • Be at bekkenbeinet blir helbredet 100% i Jesus navn.
  Anonym, 4. desember
 • Haster: Be for forlovet par som har det vanskelig nå. At det løser seg raskt! I Jesu navn!
  Anonym, 3. desember
 • Ber om forbønn for sterke smerter I ryggen og hofter ber om legedom I Jesu navn
  Anonym, 3. desember
 • Kjære Jesus Send lys og kjærlighet inn i våre liv. Lys din velsignelse over oss og alle som ber. Amen
  Anonym, 3. desember
 • Ber om forbønn og helbredelse I venstre side og venstre skulder .Takk til alle som ber I Jesu navn.
  Anonym, 3. desember
 • Be at jeg blir helbredet i høyre hofte og bein. Takk til Gud for helbredelse. Gud velsigne dere alle forbedere.
  Anonym, 2. desember
 • Jesus jeg ber deg se i nåde. Helbred en brutt relasjon. Hjelp oss så ting blir bra igjen. Amen.
  Anonym, 1. desember
 • Jesus, vær denne arme synder nådig. Hjelp meg på den rette vei..
  Anonym, 1. desember

Bli med i bønn! Les mer her...

Kan du gi litt meir?

Arve ReigstadBruk pengane, som det hefter så mykje urett ved, til å vinne dykk vener, som kan ta imot dykk i dei evige heimane når pengane tek slutt. (Luk 16, 9)

Ein kjend song av Cornelis Vreeswijck har denne teksten: 

Du kan ingenting ta med deg dit du går.
Du trenger ingen penningar når du vid porten står.
Du kan ingenting ta med deg dit du går 

Det er nok rett at vi ikkje treng pengar  ved inngangen til livet etter døden. Men det er likevel feil at vi ikkje kan ta med oss noko. Vi kan ta med oss menneske som vi investerer i. Vi kan bruke meir av pengane våre på arbeidet i Guds rike.


Upassende annonse? Send oss en melding...

- Det står helt andre ting i avisene i Norge

Med Israel for Fred- Hvorfor kan ikke mediene si det som det er? spør Louise Kahn i Vårt lille land på TV2 søndag. Vet du hvor mange norske jøder som støtter hennes kritikk av norske medier?

TV2-programmet Vårt lille land kl. 22.15 søndag 27. november blir viet situasjonen for norske jøder.

To klipp fra programmet er allerede publisert av TV2 på Facebook.

https://www.facebook.com/vaartlilleland/videos/1346220652077933/

Den bortkomne sønnen

Vi ønsker å dele med dere en fin illustrasjon av lignelsen om den bortkomne sønnen.

Mens vi venter

Morgan RambergMen dere, kjære: Oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i Den Hellige Ånd, og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv. ‭‭(Judas‬ ‭1:20-21‬ NB)‬‬

Dette ordet beskriver flere viktige forhold som gjelder ditt åndelige liv. Først handler det om oppbyggelse av din høyhellige tro. Når vi leser Paulus, ser vi at også han er opptatt av bevarelsen for de troende i flere av sine brev, og også han understreker viktigheten av både tilhørighet i menighet og forholdet til denne verden.

All, alle, alt og alle!

Arve ReigstadVi fekk ei veldig god undervisning om disippelgjering og misjon på ei storsamling. Rolf Kjøde tala om tema ”misjon – ut til alle.” Fire ganger bruker Jesus ulike former for ordet "alle" i misjonsbefalinga.

Jesus har fått all makt i himmel og på jord. Difor ber han disiplane om å gå ut og vitne om Guds rike, og dele evangeliet om Guds frelse og redning. Og Jesu store ord om makt er ikkje tomme ord og lureri. Nei, Jesus demonstrerte si allmakt ved at han overvann døden og steig fram frå grava i levande livet. Ein som slik har sigra over døden kan vel med rette proklamere å ha overordna makt?

Lignelsen om såmannen

Vi ønsker å dele med dere en fin illustrasjon av lignelsen om såmannen - se Markus evangelium kapittel 4

Englebesøk

Arve Reigstad

Det er mange som er opptatt av englar. Finst dei? Går dei rundt omkring på jorda? Kan vi menneske sjå dei? Kva oppgåve har dei?

Bibelen stadfester at englane er høgst reelle. Og det finst mange av dei. I himmelen er Gud omgitt av englar. Og mange er i døgnleg aktiv teneste rundt omkring på jorda. Englane er Guds ”secret service agentar,” med fullmakt til å hjelpe menneske, og å formidle bodskap til menneska frå Gud. Mange menneske kan vitne om englebesøk og om korleis dei fekk hjelp av englar i spesielle situasjonar.

Kraft

Arve ReigstadKraft er veldig konkrete saker. Vi ser kanskje ikkje sjølve krafta, men vi kan tydeleg sjå og merke resultatet av krafta, når den får verke på rett måte.

Eg hadde ein gong ei litt merkeleg oppleving i båt på fjorden. Motoren starta, dura og gjekk, men båten gjekk seinare enn det som var vanleg. Kva kunne dette vera? Då vi skulle sjå etter,  viste det seg at ei av kontaktane til motorpluggane var losna, og dermed fungerte ikkje motoren rett. Krafta vart ikkje overført slik den skulle.

For å frelsa verda

Arve ReigstadSom lys er eg komen til verda, så ingen som trur på meg, skal bli verande i mørkret. Den som høyrer orda mine og ikkje tek vare på dei, dømer ikkje eg. For eg er ikkje komen for å døma verda, men for å frelsa verda. (Joh. 12, 46 – 47 NB)

Jesus elska sanninga. Han hata løgna og alt som var skjult i mørkret. Han hata mørkret, men elska menneska som var fanga i mørkret. Det beste Jesus visste, var å fria mennesket frå mørkrets makt.

- UNESCO må ikke drive historieforfalskning

Med Israel for Fred- Resolusjon er uakseptabel og historieløs, sier stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF).

Torsdag 13. oktober ga UNESCO en foreløpig støtte til en resolusjon som ignorer den jødiske og kristne tilknytningen til Tempelplassen i Jerusalem. Det var 26 land som avsto fra å stemme, mens 24 land stemte for resolusjonen. Det var kun seks land som stemte imot, deriblant USA og Storbritannia. Fredag 14. oktober varslet utdanningsminister Naftali Bennett at Israel bryter alt samarbeid med FN-organisasjonen.

UNESCO-resolusjon unngår å nevne jødisk tilhørighet til Tempelplassen

Med Israel for FredFN-organet fordømmer Israel flere ganger og kaller landet "okkupasjonsmakt". Benjamin Netanyahu mener resolusjonen er absurd.

I Jesu nærhet

Morgan RambergEr din vandring helliget Herren,
Kan det merkes du lever med ham?
Har du ropt til den døende verden:
Det er liv, det er lys hos Guds lam!

Sangeren Harper G. Smyth skrev disse ordene i 1903, da han skrev tekst til sangen "Er ditt liv innviet til Jesus". Jeg vil gjerne stanse ved strofen "kan det merkes du lever med ham".

Velkommen inn i lyset

Morgan RambergDet sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. (Johannes 1:9 NB)

Vi leser dette ordet som beskriver tiden like før Jesu fødsel, da døperen Johannes vitnet om at det skulle skje snart. Det var selve lyset fra himmelen som skulle komme, du skjønner, verden lå i et åndelig mørke. Etter fallet hvor menneskene trosset Gud i hagen kunne ikke lengre mennesket leve i Guds lys.

Et liv i forberedelse

Morgan RambergFor kroppslig øving er nyttig til noe, men gudsfrykten er nyttig til alt. Den har i seg løfte både for dette liv og for det som kommer. (1. Timoteus 4:8 N78BM)

Idrettsmann har jeg nok aldri vært, men imponeres like vel av nærmest utrolige prestasjoner av idrettsutøvere. Det største inntrykket for min del skapes av alt det som ligger bak det målte resultatet. De mange og sikkert lange treningsøkter, balansert kosthold og en livsførsel som kretser omkring hensynet til fremtidig prestasjon. Paulus skriver om dette prinsippet;

Antisemittisme øker på Internett

Med Israel for FredUndersøkelser viser at det ofte er antisemitter som skjuler seg bak kritikk mot Israel.

Den tyske kvinnen Monika Schwarz-Friesel er psykolog, lingvist, forsker, forfatter og professor ved Technical University of Berlin. Hun er en anerkjent og ledende ekspert på antisemittisme, og blir svært ofte intervjuet om temaet i tyske medier, eller sitert i den internasjonale akademiske litteraturen.

I et intervju med Times of Israel publisert onsdag 5. oktober kunne hun fortelle om en stor økning de siste årene av jødehat publisert på Internett.