henter bønnemner...

 • Ber om helbredelse for ein mann med tvangstanker. Jesus er den store Lege
  Anonym, 17. januar
 • Ber om forbønn for ein ektemann til min kjære datter.Alt er mulig for Gud
  Anonym, 15. januar
 • Takk for forbønn i forbindelse med søvnapne. Tror det kan være helt over nå. Be fortsatt at jeg skal få klarhet i en relasjon og få den nødvendige hvile fra noe. Herren kjenner alt. Takk i Jesu navn. Velsignet helg.
  Anonym, 14. januar
 • Ber om at det ordner seg med ekteskapet,at forholdet blir bra
  Anonyt, 13. januar
 • Ber om at ekteskapet vårt blir reddet,at vi kan
  Få det bra igjen
  Anonym, 12. januar
 • Ber at den jeg elsker skal bli frelst. Så snart som mulig. Amen i Jesu navn!
  Anonym, 11. januar
 • Det går blytungt for vår venn på 24 år. Han sliter med å lytte med hjertet og å gripe Guds plan for sitt liv. Be at han får et mektig møte med Jesus og blir frelst! Takk!
  Anonym, 11. januar
 • Ber om helbredelse for mine skuldre .For Gud er alt mulig
  Anonym, 11. januar

Bli med i bønn! Les mer her...

Frykt ikke

Morgan RambergFrykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. (Jesaja 41:10 NB)

Dagens bibelord er kjent av mange. Det er sitert i ulike sammenhenger, skrevet som hilsen på kort, lest av fortvilte øyne, delt ved sykesenger og risset inn i betongvegger av fanger. Budskapet er klart; Frykt ikke. Årsaken til budskapet er også klar; For jeg er med deg.


Upassende annonse? Send oss en melding...

Uforandret

Morgan RambergDenne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du lykkes på dine veier, og da skal du gå klokt fram. (‭‭Josva 1:8 NB)

Dagens bibelord er Guds ord til Josva. Her får Josva bekreftet sin rolle etter Moses død, og Josva skal lede folket over Jordan og inn i det lovede land. Blant de ting Gud meddeler ham finner vi dagens bibelord, en formaning om å holde seg til Guds lov og bud. For det første skal altså ikke dette vike fra Josvas munn. Bibelen lærer oss følgende:

Tilgivelse

Morgan RambergVær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus! (Efeserne 4:32 NB)

Dagens bibelord treffer oss med full kraft. For noen synes innholdet nærmest utenkelig for ikke å si umulig. Tankene går til opplevelser, urettferdighet, ydmykelse og kanskje til og med til hevnlyst. Tilgivelse synes enklest i teorien, men hva når vi kjenner at vi har rett? Når følelsene får tak og tilgivelse ikke engang finnes på agendaen?

Kan det bli atomkrig i Midt-Østen?

 Borgvald BirkelandTaler Asaf profeti og Peters tale i Ap.gj.2,19 om atomkrig i Midt-Østen?  I så fall kan den komme etter et islamsk overraskende angrep som Jom Kippur-krigen i 1973. Israel vil ikke begynne en atomkrig, men om nødvendig forsvare seg med sine fryktelige våpen, dersom ulovlige våpen blir brukt. Her gjelder uttrykket: Øye for øye, tann for tann.

Egne gjerninger

Morgan RambergHan er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. (2 Timoteus 1:9 NB)

Dagens bibelord understreker et viktig faktum som noen ganger kommer bort fra oss. For noen oppleves det vanskelig å ha visshet om sin frelse, og jeg tror det er viktig å få forståelsen for frelsens bakgrunn og betingelse. Selve budskapet om frelse ved tro alene gjør det vanskelig for noen, det virker liksom for enkelt.

Ingen fordømmelse

Morgan RambergSå er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. (Romerne 8:1-2 NB)

Ingen fordømmelse - ordene møter deg og mange tanker strømmer på. Minner dukker opp, ting du har gjort og sagt, situasjoner som skulle vært håndtert bedre, ting som forble ugjort tross at du visste bedre, og mange andre saker. En artikkel jeg leste beskrev et glemselens hav hvor all tilgitt synd kastes av Gud. Der sto det et skilt på stranden med teksten "fisking forbudt"

Abbas har bedt om jihad mot ambassadeflytting

Med Israel for FredTerrorangrepet i Jerusalem kom bare noen dager etter at Abbas instruerte sine imamer til å gjøre kampen mot amerikansk ambassadeflytting til et religiøst stridstema, skriver Ron Ben-Yishai.

Vanskelig takk?

Morgan RambergTakk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. (1 Tessaloniker 5:18 NB)

Dette bibelordet synes du kanskje er problematisk? For er det virkelig meningen at vi skal takke Gud for alt? Bibelverset sier at det er Guds vilje for oss i Jesus Kristus. Men som så ofte ellers fanger våre tanker oss, og vi kan nevne en lang rekke av hendelser og forhold i våre liv som vi ikke synes er noe å takke for. Bibelen lærer oss dette om de troende:

For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. (Romerne 8:28 NB)

Tillit

Morgan RambergSett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! ‭‭(Salomos Ordspråk 3:5 NB)

Dagens bibelord utfordrer oss på vårt eget referansegrunnlag. Våre mange små og store avgjørelser foretas på grunnlag av vurderinger vi gjør, og disse baserer vi på kunnskap og ulike referanser. For eksempel berører vi ikke åpen flamme fordi vi vet at det vil forårsake skade og smerte. Vi forsøker heller ikke å gå ut av båten, fordi vi vet at vannflaten ikke vil bære oss og vi vil synke ned i vannet.

Uforanderlig

Morgan RambergJesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. (‭‭Hebreerne 13:8 NB)

Dagens bibelord inneholder et enkelt men viktig faktum. Mange vil mene at bibelens ord og formaninger må tolkes inn i vår tid. Ulike tema har blitt en del av samfunnsdebatten, og på noen områder synes det som om bibelen tilsidesettes til fordel for moderne tenking. Men dagens ord er klart, Jesus er uforanderlig. Det samme gjelder bibelens ord, Jesus sa følgende om dette;

I Jesu nærhet

Morgan RambergMen all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. (1 Peter 5:10 NB)

Det er mange aspekter ved dette bibelordet, vi skal stanse for noen av disse. Først vil jeg minne om at det er Gud som kaller deg til sin evige herlighet. Dette gjør han i Kristus Jesus. Det er altså ikke du som av egen vilje eller forstand finner ut av dette, det er Gud som av sin vilje og kjærlighet til deg som kaller. Dette gjør han på tross av menneskets tilstand, jeg synes dette er godt beskrevet i bibelen;

Veien til himmelen

Morgan RambergJesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. (Johannes‬ ‭14:6 NB)

‬‬I møte med mennesker får jeg noen ganger inntrykk av at det finnes flere veier til himmelen. Uttrykket "enhver er salig i sin tro" synes å utbres i takt med de mange læresetninger som florerer. Noen synes å tro at alle skal til himmelen. Andre tror at dåp og konfirmasjon åpner himmelporten, eller at nattverdsmåltidet alene frelser.

Midt i dette taler Gud sitt tydelige språk om frelsens vei, og det er et alvorlig ord Jesus taler når han sier;

Fred

Morgan RambergFred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke! ‭‭Johannes‬ ‭14:27 NB‬‬)

Disse ordene ble uttalt av Jesus til disiplene. Han taler om dette like etter at han har gitt dem løfte om at Den Hellige Ånd skal sendes dem fra Faderen, og at talsmannen, Den Hellige Ånd skal være hos dem i Jesu sted. Han forlater dem ikke faderløse, men Den Hellige Ånd sendes i Jesu navn for at han skal lære dem alle ting og minne dem om det Jesus har talt til dem.

Tilgitt og elsket

Morgan RambergJeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. (‭‭Jesaja‬ ‭43:25‬ NB)

‬Disse ordene er nok kjent av mange. Men som ofte ellers kan vi både synge og lese om ting uten at vi egentlig fester oss ved dets egentlige innhold. Dagens bibelord underbygger noen enkle men svært viktige fakta.

Veien tilbake

Morgan RambergDerfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. (‭‭2 Korinter‬ ‭5:17‬ NB)

Når en lytter til vitnesbyrdet fra en som er nyfrelst kan en virkelig høre toner av begeistring og glede. Det er noe friskt og godt over vitnesbyrdet som kommer fra et hjerte som flyter over i takknemlighet for frelsen. Kan hende du husker hvordan dette var? Kanskje er det bare et fjernt minne og du lengter tilbake til denne gleden?

Hvordan forsvant den egentlig spør du kanskje?