henter bønnemner...

 • Be om helbredelse og frelse for mann med kreft.
  Anonym, 17. desember
 • Kan noen be for søvnforstyrrelser og en smertefull skulder. Takk!
  Anonym, 16. desember
 • Ber om visdom og ledelse i jobbkarrieren min.Og se Guds gode timing i dette.
  Mann39, 15. desember
 • Be for fortidlig født guttebarn som nå er i en kritisk fase, at det skal gå bra
  Anonym, 14. desember
 • En mann med ALS trenger hjelp raskt. Ber til vår far i himmelen at riktig hjelp kommer i Jesu navn! At ting legger seg til rette!
  Anonym, 13. desember
 • Kjære Jesus Se til et barn som har fått ettervirkninger etter en alvorlig operasjon . Du kan helbrede alt Amen
  Anonym, 13. desember
 • Be for ung kvinne som skal på jobbintervju. At det går bra og etter Guds vilje! Amen i Jesu navn!
  Anonym, 13. desember
 • Ber og ber men opplever ikke bønnesvar. Ber om hjelp til å forstå hva jeg skal gjøre!
  Anonym, 11. desember

Bli med i bønn! Les mer her...

Jesu fred

Arve ReigstadÆre vere Gud i det høgste, og fred på jorda blant menneske Gud har glede i. (Luk. 2, 14)

Det kan ikkje ha vore tilfeldig valde ord englekoret song ut over markene ved Betlehem. Eg tenkjer at orda i songen var særdeles godt planlagde og innøvde, med Gud som dirigent og instruktør. Ikkje mange ord, men nøye utvalde og viktige.

Det er tre viktige poeng i den korte songen. Først og fremst står tilbedinga av den opphøgde Gud. For det andre blir det proklamert fred på jorda blant menneska. Og for det tredje er det viktig for Gud å formidle at han gleder seg over menneska han har skapt.

Ta vare på skatten

Arve ReigstadEin kan bli veldig ivrig når ein skal presentere verdens beste nyheiter. Då gløymer ein gjerne enkle reglar om å tale i korte og enkle setningar. Eg ser for meg Paulus bringa verdens beste bodskap til Timoteus på denne litt overivrige måten.

Han har frelst oss og kalla oss med eit heilagt kall, ikkje på grunn av gjerningane våre, men etter sin eigen vilje og nåde, den som er gjeven oss i Kristus Jesus frå evige tider, og som no har vorte openberra då vår frelsar Kristus Jesus kom til jord. (2. Tim. 1, 9 – 10)

Utilstrekkelig beskrivelse

Morgan RambergJeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten om din store visdom. Du er enda større enn det gjetordet jeg har hørt. (‭2 Krønikebok‬ ‭9‬:‭6‬ NB)

En gammel tv- serie hadde et ordspråk som gikk slik; "du tror det ikke før du ser det". Selv om du kanskje ikke kjenner programmet, aner du at innholdet eller temaet er så utrolig at det må sees, det rekker ikke med en forklaring.

Smaken av rettferd.

Toril Karin FagerlandMange av oss har nok opplevd å bli urettferdig behandlet. Jeg vokste opp i en søskenflokk på tre. Hver lørdag kl 17 var det å benke seg foran radioen for å høre barnetimen (vi hadde ikke TV), og da vanket det lørdagsgodt. Alle var vi like opptatt av at potetgullet var rettferdig fordelt. Vi pleide å holde skålene mot hverandre for å måle om de var nøyaktig like fulle. Dersom jeg hadde fått en ørliten tanke mindre enn søsknene mine, opplevdes det blodig urettferdig. Hvis jeg da fikk medhold i klagen og ble tilgodesett med noen potetgullflak ekstra, kom godfølelsen tilbake.

Overgi alt

Arve ReigstadDet er ikkje så lett å gi frå seg kontrollen. I alle fall ikkje over saker og ting som angår mitt eige liv. Eg må innrømme at eg likar å ha kontroll. Eg likar at ting er grundig planlagd og førebudd, og at tilfeldige hendingar som kjem i min veg ikkje skal få styre (forstyrre) livet mitt. Det kan vere i forhold til økonomi, jobbrelaterte saker eller fritids- og ferieplanar.

Tenar for evangeliet

Arve ReigstadEr du ein tenar for evangeliet? Har tenesta di noko å gjere med Guds nådegåve?

Gud gir raust av sine nådegåver. Han utrustar oss menneske med gåver til å tene kvarandre. Vi må aldri slutte å søkje meir av Guds utrustning til teneste. Med Guds nådegåver kan vi meir effektivt tene kvarandre, både i det kristne fellesskapet og i samfunnet rundt oss. Og Gud er svært interessert i å gi oss rikeleg av sine gåver. Han gir meir enn gjerne, for når menneske vert berarar av Guds nådegåver, vil Guds rike veksa og evangeliet ha framgang.  Gåvene fremjar Guds sak i verda.

Balanse

Arve ReigstadDet nye testamentet blir ofte kalla ”Godt nytt,” eller ”Gode nyheiter.” Og Guds ord er verkeleg godt nytt! Her finn vi lite av knuste framtidsdraumar eller forbilde og heltar som skuffar med djupe fall frå stjernehimmelen.

Avisene og dagsnytt er på si side fullspekka med akkurat dette. Helter som svikter, draumar som blir knust, og eit stort spekter av nyheiter som gjennomgåande er triste og vonde. Ikkje mykje å bli oppmuntra av.