henter bønnemner...

 • Ber om forbønn - har vondt i nakken og hodet, samt øynene har smertet meg i dag. Har ikke hatt slikt tidligere. Takk venner for at dere roper til Gud for meg om helbredelse.
  Anonym, 26. november
 • Ber om helbredelse av sterk angst og kols,
  Asle, 26. november
 • Kan dere be for en småbarnspappa som har fått hjernehinnebetennelse?
  Bekymret venn, 24. november
 • Etter ett helt års kamp for å redde ekteskap,og familien,trenger vi hjelp.Be om at Gud taler og kaller på min mann,og gjenforening.Vi har 4 barn.Er i dyp fortvilelse over sitvasjonen.
  Anonym, 23. november
 • Takk for forbønn. Herren har svart og skal ha all æren.
  Anonym, 23. november
 • Står i en åndskamp. Herren kjenner alt. Ber om forbønn. Gud velsigne dere alle, i Jesu navn.
  Anonym, 22. november
 • Be for en som har hatt plager med hjertet, har pacemaker, om fremgang til det bedre. Gud velsigne.
  Anonym, 21. november
 • Be for mannen min som skal til legen torsdag at alle prøver er fine og at det ikke er kreft.Guds velsignelse
  Anonym, 20. november

Bli med i bønn! Les mer her...

Sann forståelse

Morgan RambergForaktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. (Jesaja 53:3 NB)

Verset er et av flere profetier om Jesu jordiske liv, død og lidelse. Jeg ønsker å understreke noe vi gjerne lett glemmer når vi møter ulike prøvelser, nemlig at han også er prøvd i alle ting. Hør bare;

Godhet, miskunnhet og trofasthet

Morgan RambergFor Herren er god, hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt. (‭Salmene‬ ‭100‬:‭5‬ NB)

Dagens bibelord forteller om minst tre viktige elementer; godhet, miskunnhet og trofasthet.
Bibelen lærer at bare en er god, og det er Gud selv. Hør bare Jesu tilsvar på dette tema;

Men han sa: Hvorfor spør du meg om det gode? Det er bare én som er god! (Matteus‬ ‭19‬:‭17‬ NB)

Menigheten angripes dag og natt

StefanusalliansenPolitiet bruker alle midler for å trakassere en mennonittmenighet i nærheten av Ho Chi Minh-byen. Siden juni har politiet og innleide folk til stadighet angrepet kirkens medlemmer og vandalisert kirkebygget. De har arrestert og angrepet unge og gamle. 34 mennesker er blitt skadet i de vilkårlige angrepene, noen av dem måtte øyeblikkelig til sykehus. Menighetens medlemmer er også blitt trakassert i sine hjem og på sine arbeidssteder.

Lovprisning

Morgan RambergHerre, din er storheten og makten og æren og herligheten og høyheten, ja, alt i himmelen og på jorden! Herre, ditt er riket, og du er opphøyet over alt og har alt i din makt. (‭1 Krønikebok‬ ‭29‬:‭11‬ NB)

Misvisende forskjell mellom moderate og militante islamister

Åpne DørerKampen mot Islamsk Stat er nå topprioritert av det internasjonale samfunn. Islamsk Stat ble alvorlig undervurdert, ikke bare av USA. [1] Det tok det internasjonale samfunn så lang tid å erkjenne trusselen fra Islamsk Stat og å konfrontere dem, at de allerede nå ser ut til å være ganske godt installert i deres nylig tilegnede territorium.

Les mer : https://www.opendoors.no/nyheter/newsoverview/2014/3193690/Forsjellen_mellom_terrorister_og_moderate/

"Og jul med din glede"

Borgvald BirkelandIkke alle barn og voksne kan glede seg til jul. Det er fattige familier i Norge og ikke minst i Øst Europa og andre land i verden som frykter jula. I Norge har vi Frelsearmen og noen andre som deler ut gaver til de fattige før jul. Så har vi noen få organisasjoner som deler ut klær, mat med mer, til fattige barn og familier i Øst Europa. Det triste er alkoholen har fått så stor makt i så mange hjem at barna lider under det og gruer seg til jula.

Hoggar tuaregene

KABA bildeTenk deg at du våkner en morgen midt i den store Sahara-ørkenen under en koboltblå himmel og omgitt av golde fjell som nesten tar pusten fra deg. Så oppdager du at vannforsyningen som du satte utenfor teltet ditt, er bunn frossen. Dette er ikke en uvanlig opplevelse for Kel-Tamahaq-folket fra de skarpt avtegnede og vakre Hoggarfjellene i sørlige Algerie, med en høyde på nesten 3000 meter.

Veianvisninger

Morgan RambergOg skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne. (Romerne 12:2 NB)

Det som skiller deg som troende fra verdens barn er at ditt sinn er blitt fornyet. Dette er ikke ditt eget verk men av Gud. Det eneste du gjorde for at forvandlingen kunne skje var å gi han din tillatelse.

Hvorfor gjør vi det vi gjør?

Solveig RobVi mennesker gjør stadig ting som ødelegger for oss selv og for andre. Noen ganger bevisst og andre ganger mer ubevisst. Bibelen sier vi må være gode mot hverandre og tilgi hverandre. Ef. 4.32. 

Som kristen sier Paulus at det skal vises noen Åndens frukter hos oss. Gal. 5.22. Kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, saktmodighet og avholdenhet. Slike ting gjør det godt mellom oss mennesker og skal være til stedet hos oss kristne. 

Fredsfyrsten

Andakter.noI jødisk tradisjon la de avgjørende vekt på betydningen av et navn, og når foreldre valgte navn på sine barn, skulle det også fortelle hva slags tanker og planer de hadde for disse barna. Navnet Ruben betyr ”Se, en sønn” mens Josef har sammenheng med det hebraiske ord for å gi enda en. Vi vet at Rakel døde da hennes yngste sønn ble født, og hun ønsket derfor å kalle ham Ben`oni – ”min ulykkes sønn”. Men Jakob var redd for at dette navnet ville føre til motgang og lidelse for gutten, så han endret navnet til Benjamin – som betyr ”lykkens sønn”.

Den store vekkelsen - når tid kommer den?

Borgvald BirkelandVi lever i endetiden, og tiden er inne til å tenke over om den store vekkelsen som mange venter på vil komme før trengselstiden eller i trengselstiden - der den store hvitkledte skare fra alle folk og nasjoner står for tronen og for Lammet. Hvem er disse hvitkledte og hellige? Er det menigheten før trengseltiden, eller en ny troende menighet som blir frelst under trengselstiden?

Fear or Love ?

Arab World Media PioneersBeheadings… fleeing refugees… persecution… As we watch today’s headlines from the Arab world, we feel helpless. We know that God calls us to love, but how is it possible in the face of such turmoil, hatred and suffering? Satan’s weapon is fear, and he uses it to ensnare followers of Islam and counteract the advancement of the gospel.

Guds vilje

Morgan RambergMen for meg selv akter jeg ikke livet mitt et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium. (Apostlenes gjerninger 20:24 NB)

Appeal for pastor Behnam Irani

Present Truth MinistriesWithin a few days Pastor Behnam Irani will deliver a decision regarding his appeal. In September the Iranian Revolutionary Court handed down an additional six year prison sentence for Pastor Behnam Irani, of Karaj, Iran. This is for the same crime that he is currently serving a prison sentence of five years (six years in total with two separate sentences). If the appeal is rejected this sentence will take him to a very dangerous prison near the Afghan and Pakistani border 45 hours away from Karaj by bus.

Himmelsk kraft

Morgan RambergMå så Herren nå være med deg, min sønn! Måtte du ha lykken med deg og få bygge Herrens, din Guds hus, slik som han har sagt om deg. Bare Herren vil gi deg visdom og forstand når han setter deg over Israel, og bare du vil holde Herrens, din Guds lov! Da skal du ha lykke med deg, når du akter vel på å gjøre etter de bud og lover som Herren befalte Moses å gi til Israel. Vær frimodig og sterk! Frykt ikke og vær ikke redd! (1 Krønikebok 22:11-13 NB)

Bønnekalender

Åpne Dører26. november

Åpne Dører

Kasakhstan : I februar fi kk Ramil en bot på vel 3000 kroner - et stort beløp for en kasakher - som han nektet å betale med begrunnelse at han var uskyldig. Den 8. juli ble han arrestert i fem dager. Be om at straffen blir annullert, og at Ramil må få mot til å dele evangeliet uten frykt. Klag 3,58-59.

Åpne Dører25. november

Åpne Dører

Be for Viktor Kandyba, en baptistleder fra det østlige Kasakhstan. I 2013 nektet han å betale en bot for å lede en kirke uten tillatelse. Han er den åttende baptisten som i 2014 har fått en kort fengselsstraff for å stå fast på sin trosfrihet. Hvis et nytt lovforslag vedtas, vil ledere av uregistrerte trossamfunn risikere opptil 60 dagers fengsel. Es 3,11

Åpne Dører24. november

Åpne Dører

Nesten alle familier på Maldivene har narkotikarelaterte problemer. En rekke hemmelige troende kjemper med misbruk som de utviklet før de kom til tro. Be om at de må bli helbredet og at de må få nok støtte fra det kristne samfunnet. 2 Kor 3,17-18.

Åpne Dører21. november

Åpne Dører

Maldivenes velkjente fantastisk vakre natur står i skarp kontrast til de mørke kreftene som finnes i landet. Svart magi og okkultisme praktiseres i stor stil i befolkningen. Be om at de troende må ruste seg med bønn og Guds Ord, så de kan vinne den åndelige kampen. Ef 6, 12-13.

Åpne Dører20. november

Åpne Dører

Laos : Be for en kristen mann fra Savannakhet som ble bundet til en påle og senere anholdt, fordi han ikke ville fornekte Jesus. Familien hans er den første kristne familien i deres underdistrikt, et distrikt som omfatter 20 landsbyer. Takk Herren for mannens tro, og be om at han og familien fortsatt vil stå fast i troen. 1Kor 1,4-9.

Åpne Dører19. november

Åpne Dører

Laos : En kristen arbeider fikk huset sitt brent ned av ukjent grunn. Han har ikke råd til å forsørge seg selv eller å bygge opp huset. Be Herren sørge for ham. Luk 12,27-28.

Åpne Dører18. november

Åpne Dører

Den laotiske regjering vil bygge en demning som vil fordrive omkring tusen familier og tvinge fire kirker til å stenge. Den kompensasjonen regjeringen har tilbudt, dekker ikke en gang skadene. Be Herren gi kirkelederne visdom og dømmekraft og skaffe nye steder til de berørte kirker og familier. Sal 31, 20-25.

Åpne Dører17. november

Åpne Dører

Laos : Å bli fordrevet fra sitt hjem eller sin landsby er en av de alvorligste former for forfølgelse for troende blant Laos’ stammer. Be om at kirkene i Laos må ruste sine medlemmer til å stå fast når de fordrives av ikke-troende familiemedlemmer og naboer. Fil 1, 27-30.

Åpne Dører15. november

Åpne Dører

Be for hjelpearbeidet i Irak som utføres blant tusener fordrevne som har flyktet fra volden. Be om at kirkene må være i stand til å tjene sitt lokalsamfunn - også på et dypere, åndelig plan. Es 46,3-4.

Åpne Dører14.november

Åpne Dører

Takk Herren for at Han oppmuntrer sine barn i Irak. På tross av sorg og tragedie vitner irakiske kristne også om hvordan Herren gir dem styrke og utholdenhet til å fortsette. 2 Tess 1,11-12.

Åpne Dører13. november

Åpne Dører

Be for situasjonen i Irak, der det ikke er noen positiv forandring å se. Fundamentalister fortsetter sine angrep på kristne og andre minoriteter. Be om at Jesus må åpenbare seg for IS-krigerne og andre muslimer i regionen. Apg 7,60.

Åpne Dører12. november

Åpne Dører

Mer enn 200 jenter fra Chibok, hovedsakelig kristne, er fremdeles savnet. De ble bortført av Boko Haram fra en skole i april. Jentenes skjebne er ukjent, men Boko Haram har tidligere truet med å selge dem. Be om at de må få vende trygt hjem og om Guds nåde hver dag til både jenter og foreldre. Es 33,2.

Åpne Dører11. november

Åpne Dører

Be om at kristne i Nigeria fortsatt vil se på Gud som sin forsørger, når rettferdigheten uteblir, og at Gud vil se til sine barns behov. Be om at lokale myndigheter vil bli holdt ansvarlige når de marginaliserer det kristne samfunn. Matt 6, 31-33.

10. november

Åpne Dører

Siden 2010 har Boko Haram blitt splittet i mange fraksjoner med forskjellige mål. Be om at Boko Harams splittede lederskap vil gjøre det mulig for regjeringen å sette en stopper for gruppen. Luk 11,17.

9. november

Åpne Dører

Det ISIL gjorde i Irak, gjør Boko Haram i Nord Nigeria. En lokal prest anslo i september at minst 25 landsbyer i området har blitt underlagt Boko Harams kalifat. Hvis situasjonen ikke endrer seg, er kirken i fare for å forsvinne fra Nord Nigeria. Be Gud bringe forandring og at Han må beskytte sin kirke. Klag 3, 54-57.

Åpne Dører6. november

Åpne Dører

Vi blir slått av krenkede muslimer, men vår glede er at mennesker som ikke kjenner Jesus har fått høre om Ham,” sier tre nigerianske evangelister. Be om Herrens nåde, omsorg og beskyttelse, slik at de kan fortsette med å vitne om Jesus på tross av fiendtlighet. Be om at mange må komme til tro. 1Tess 2.2-4.

Åpne Dører5. november

Åpne Dører

Etter regjeringens offensiv mot Boko Haram i nabolandet Nigeria, er medlemmer av gruppen flyktet til Niger. Her fortsetter de å terrorisere kristne samfunn og moderate muslimer og truer stabiliteten i Niger. Be om at kirken i Niger må forberede seg på den skjerpede åndelige kampen. 2 Kor 10,3-5.

Åpne Dører4. november

Åpne Dører

Nord-Korea:Denne vinteren planlegger Åpne Dører å dele ut mat gjennom hemmelige prosjekter. Be om at Gud vil gjøre det mulig å nå de rette mennesker. Sal 145. 15-18.

Åpne Dører30. oktober

Åpne Dører

Innføringen av sharia-lover i nordlige delstater i Nigeria har ført til et enormt press på de kristne. Det skapes et uforutsigbart miljø der lokale styresmakter og forskjellige grupper presser dem på alle livsområder. Be om at Gud vil gi de kristne i nord nåde til å fortsette å leve ut klare vitnesbyrd om Ham på tross av fiendtligheten. Matt 10,16

Åpne Dører29. oktober

Åpne Dører

To sterke bombeeksplosjoner i byen Jos i Nigeria den 20. mai tok livet av nesten 200 mennesker, de fleste kristne. Be for de overlevende og for alle dem som har mistet sine kjære. Be også for den islamske opprørsgruppen Boko Haram. Be om at Gud vil oppløse organisasjonen og vende manges hjerter til Ham. Matt 12:20-21

Åpne Dører28. oktober

Åpne Dører

Be for pastorer som har opplevd angrep fra Boko Haram og har mistet kirkebygg og medlemmer. Be om at de må holde motet oppe og få styrke til å være hyrder for dem som er igjen. 2 Kor. 11:26-28

Åpne Dører25. oktober

Åpne Dører

I april annonserte den nepalske regjeringen et nasjonalt ID-system for befolkningen. De oppfordrer religiøse minoriteter til ”på nytt å tenke over sin tro”, slik at de enkelt kan få utlevert sine identifikasjonspapirer. Be om at denne diskrimineringen ikke hindrer nepalske troende å leve ut og forkynne Kristus. Joh 15:16

 

24. oktober

Åpne Dører

I desember i fjor satte hinduekstremister fyr på en kirke. På tross av motstanden sier kristne ledere i landet at Nepal trolig har «en av de raskest voksende kirker i verden». Be om at evangeliet må fortsette å spre seg i Nepal. Joh 15:4-5

Åpne Dører23. oktober

Åpne Dører

Det kristne vitnesbyrd er ikke populært i Somalia, men noen deler allikevel evangeliet. Gjennom møtet med en kristen stiftet fire kamelgjetere bekjentskap med en kristen radiokanal. De fikk radioen hans og lytter nå til kristne programmer hver kveld. Be Gud overbevise dem ved Den Hellige Ånd og føre dem til tro på Kristus. Be også om Herrens beskyttelse for de disiplene som risikerer livet ved å utbre evangeliet. Salme 32:6-7;10-11

Åpne Dører22. oktober

Åpne Dører

Somalia : ”Jeg føler meg trist når jeg ser barn med våpen. De har bare lært hvordan man slår i hjel. Be for disse unge menneskene, så Gud kan gi dem sitt himmelrike,” sier en somalisk kristen. Be om at mange unge må få høre evangeliet og komme til tro på Jesus Kristus. Rom 10:14-17

Nettverket Fornyelse21. oktober

Nettverket Fornyelse

Be om at media skal åpne seg for positive saker om tro og kristne verdier. Be om Guds ledelse for organisasjonens framtid og retning "

Åpne Dører21. oktober

Åpne Dører

Vi opplever forferdelige ting hver eneste dag i Somalia. Folk er helt følelseskalde fordi de daglig opplever død og elendighet. Jeg tror at jeg selv også er blitt ufølsom,” forteller en somalisk kristen. ”Det virker som om jeg lever i et helvete på jord, så jeg trenger deres bønner.” Be om at Herren vil fylle de troende med håp på tross av all den ødeleggelse de opplever rundt seg. Salme 64:2-3

Åpne Dører20. oktober :

Åpne Dører

Mindre stabilitet i Somalia betyr flere problemer for kristne. Be om at Herren gir nåde og visdom til den uerfarne regjeringen i Somalia. Kol 1:19-20

Åpne Dører18. oktober

Åpne Dører

Be for folk i kristen tjeneste i Egypt som arbeider under svært vanskelige forhold - ikke bare om beskyttelse og sikkerhet, men også om frukt og fornyet energi i Herren. Salme 36:6-10

Åpne Dører14. oktober

Åpne Dører

Be for iranske Maryam Nagash Zargaran som er fengslet for sin tro. Hun lider under dårlige fengselsforhold, og hun har også et hjerteproblem. Salme 40:2-3

Åpne Dører13. oktober

Åpne Dører

Be for situasjonen i Irak, der det ikke er noen positiv forandring å se. Fundamentalister fortsetter sine angrep på kristne og andre minoriteter. Be om at Jesus må åpenbare seg for IS-krigerne og andre muslimer i regionen. Apg 7,60.

Tent8. oktober

Tent

Takk for god oppstart for Tent Danmark. Be om at vi raskt kan utvikle arbeidet videre. Be også for outreach og kurs i Chennai med rundt 20 påmeldte.

Åpne Dører7. oktober

Åpne Dører

Åpne Dører hjelper mange kristne irakiske fl yktningefamilier med mikrolån. Dette gjør dem i stand til å starte sine egne små bedrifter. Til nå har dette vært svært vellykket: mer enn 90 % betaler tilbake sine lån. Salme 9:19

Åpne Dører6. oktober

Åpne Dører

Takk Herren for det gode samarbeidet Åpne Dører har med forskjellige trossamfunn i Irak. Gjennom dem har vi vært i stand til å hjelpe tusenvis av fordrevne kristne med nødhjelp. Salme 37:25-27

Åpne Dører4. oktober

Åpne Dører

Be om at voldsspiralen stanser og at Irak, som er fanget i en krig nesten uten sidestykke, må få oppleve fred. Be også om at kirken ser at det finnes forunderlige muligheter for evangeliet i Irak. Jes 52:7

Åpne Dører2. oktober

Åpne Dører

Mange kvinner, ofte mødre, blir lurt inn i menneskehandel eller bestemte seg for å selge livene sine for å hjelpe familiene til å overleve. Titusener av dem lever nå i Kina, hvor de blir tvunget til å gifte seg med kinesiske menn. Andre arbeider som prostituerte. I de fleste tilfellene har kvinnene forlatt ektemann og/eller barn i Nord-Korea. De trenger Jesus for at Han kan helbrede og gjenopprette dem. Be spesielt for kvinnene som Åpne Dører tar seg av. 1 Tim 2:4-6

Åpne Dører1.oktober

Åpne Dører

Be for de nord-koreanske forfølgerne, for Kim Jong-Un og hans regime, men også for vaktene, hemmelige agenter, politi, regjeringstjenestemenn, informanter og andre som kan motta belønning for å forråde kristne. Be om at Gud velsigner dem med et forvandlet hjerte. Matt 5:44

Åpne Dører30. september

Åpne Dører

Be for Åpne Dørers arbeid i Norge denne høsten - om styrke og inspirasjon for medarbeiderne, for alle møtene, og at flere kristne blir engasjert i bønn og brevskriving, reising og givertjeneste. Be også om at flere menigheter inviterer medarbeiderne våre til inspirasjonsmøter. Salme 138,3

Åpne Dører29. september

Åpne Dører

Ghayda (pseudonym) er en troende fra muslimsk bakgrunn. Da familien hennes kom til tro på Jesus, ble de ansett som ”urene” i landsbyen sin og ble kalt ”forrædere”. Motstanden avtok da de ba for en onkel med leverkreft. Han fikk etterpå et mye bedre liv. Nå har Ghaydas’ mann fått konstatert leverkreft. Be om helbredelse og for vitnesbyrdet deres. Joh 11,3-4

Åpne Dører28. september

Åpne Dører

Be for tibetanerne, som er et sterkt religiøst folk, men som er preget av troen på onde ånder. Be om at mange tibetanere vender seg til Jesus. Rom 5,1

Åpne Dører27. september

Åpne Dører

Noen Han-kinesere evangeliserer i et tibetansk område. Siden de troende med tibetansk bakgrunn bor langt fra hverandre, er det vanskelig å gi dem pastoral omsorg og å lære dem opp. Be Gud gi dem visdom til å finne gode løsninger. Jes 11,2

Åpne Dører25. september

Åpne Dører

Be for det lille antallet av nasjonale Jesus-etterfølgere på halvøya. Be om at disse isolerte kristne må finne fellesskap med andre troende og bli opplært til å bli modne kristne. Matt 18,20

Åpne Dører24. september

Åpne Dører

Be for ”teltmakermisjonærer” fra diverse land som setter livet på spill for å dele ut Bibler og kristent materiell på halvøya. Takk Gud for disse lydige tjenerne! Be Ham om å beskytte og oppmuntre dem, og at de får oppleve frukt av sin tjeneste. Joh 15,5

Åpne Dører23. september  

Åpne Dører

I dag ber kristne over hele verden for Saudi-Arabia. Be om at evangeliet må spre seg fra generasjon til generasjon. Be Gud beskytte kirken mot Satans angrep, og at kristne på halvøya blir i stand til å holde ut i lidelsen og å vokse i troen. 2 Tim 2,3-4

Åpne Dører22. september

Åpne Dører

Be for kristne maldivere som bor i India og på Sri Lanka. Be for muligheter til å vokse i troen og for fellesskap med andre landsmenn. Be om at Herren vil legge dem på hjertet å nå ut til sin neste. Hebr 12,1-3

Åpne Dører21.september

Åpne Dører

Be for de kristne på Maldivene at de i ord og handling, og gjennom sine ekteskap, familier og barneoppdragelse kan være positive forbilder for sine muslimske naboer. 1 Tim 1,16

19. september

Åpne Dører

I noen tilfeller har kristne på Maldivene blitt forrådt av andre ’troende’. Dette har skapt en atmosfære av mistillit blant landets få troende. Be Gud forene dem og beskytte dem og deres aktiviteter i forhold til myndighetene. Åp 3,21

Åpne Dører17. september

Åpne Dører

Be for Herrens arbeid i Oman, at Han lar det blomstre og at Han vil plante en kirke som vokser i tro og antall. Be også om beskyttelse for lokale kristne og for misjonærer i landet. Salme 91,4