januar 2013

Fortell !

Edin Løvås

En salgssjef i et svensk forlag, hvor jeg hadde fått utgitt min første bok, satte nesten skrekken i meg. Han så meg dypt inn i øynene og sa med kraft og myndighet i stemmen: «Selg! Selg! Selg!» Han mente at forfatteren hadde en særlig mulighet til å selge sine egne bøker. Som markedskonsulent var han en drivende kraft i dette suksessrike forlaget.

Om jeg skulle se på meg selv som noe av en «markedskonsulent» i Guds rike, ville jeg så kraftig jeg kan understreke ordene: «Fortell! Fortell! Fortell!»

Et vidt og bredt perspektiv

Edin Løvås

Når folk snakker om evigheten, ender det ofte med at man beklager seg over de gamle vekkelsespredikantene som forsøkte å skremme folk til omvendelse. Jeg har selv hørt min far fortelle dramatiske og opprørende historier om denne forkynnelsen. Så langt har kritikerne rett. Man skal ikke forsøke å skremme folk til omvendelse ved å skildre helvetets gru.

Jerusalem

Edin Løvås

For israelsfolket er hovedstaden viktigere enn grensene. Det er Jerusalem som er selve øyenstenen. Den er hjertet for nasjonen. Slik er det, selv om den ikke ligger særlig gunstig til. Det er lite næringsgrunnlag her. Byen har likevel en enorm symbolverdi. Den er tegnet på alt det flotteste som finnes.

For oss er byen et symbol på det nye Jerusalem som en gang skal komme ned fra himmelen og representerer et merkelig fenomen som går langt ut over det man kan fatte. Det er her det skal være gater av gull, om man skal ta Skriftens ord bokstavelig.

Når sløret blir tatt bort

Edin Løvås

I en gammel notatbok har jeg funnet en beskrivelse av en opplevelse jeg hadde tre dager etter min omvendelse. Jeg var tilstede på et vekkelsesmøte som var stappfullt av folk.

Nede ved døren traff jeg på en meget intelligent utseende mann. «Unnskyld,» sa jeg, «har De kommet til tro på Gud?» «Unge mann,» sa han, «jeg har lest Bibelen fra perm til perm, har De det?» Jeg mumlet noe om at jeg hadde lest syv kapitler i Johannes evangelium. Til dette smilte han bare overbærende.