juli 2016

Sannhet

Morgan RambergFor Herrens ord er sant, all hans gjerning er trofast. ‭‭(Salmene‬ ‭33:4‬ NB‬‬)

For en tid tilbake hørte jeg noen si at sannheten er subjektiv. Tanken bak dette utsagnet er at sannhet ofte er en opplevelse av hva som er rett eller galt, og dette er basert på forståelse.

Vi kan tenke oss at det er ulike ting som oppleves rett eller galt, og dette baseres gjerne på lover eller bud, og ofte på etikk. Men en lov som ble skrevet for to hundre år siden var gjerne basert på moral og etikk på den tiden loven var skrevet, og passer gjerne rett og slett ikke inn i vår tid.

Hva tørster du etter?

Har du vært ordentlig tørst noen gang? Ingenting er som iskald vann når en er veldig tørst. Nå er jo jeg veldig glad i cola, men når en er veldig tørst og varm så er det utrolig godt med vann, kaldt vann.

Joels profeti om de siste dager

 Borgvald Birkeland«De siste dager» begynte på pinsedag (menighetens fødselsdag) i Jerusalem. Det sier Peter i sin pinsetale og henviser til Joels profeti kapittel tre. Skriften sier, en dag er i Herrens øyne som tusen år. Nå har Kristi menighet vert i verden i to tusen år, det er to dager i Guds regnemåte. Den dag Messias kommer til Oljeberget for å opprette «riket for Israel» begynner den tredje og «siste dag» med Guds frelse og Åndens utgytelse - over menneskene på en nyskapt jord.

UNESCO skal stemme over jødenes tilhørighet til Tempelhøyden

Med Israel for FredJordan og de palestinske selvstyremyndighetene forsøker å skaffe flertall i Verdensarv-komiteen for en resolusjon som kraftig nedvurderer jødenes bånd til Gamlebyen i Jerusalem og gir muslimene enerett til å administrere Tempelhøyden. Men saken er ikke avgjort.

Avstemningen om det oppsiktsvekkende resolusjonsforslaget er nå utsatt til oktober, ifølge Times of Israel. Årsaken er at Verdensarv-komiteens årlige sesjon ble avbrutt før den var ferdig. Sesjonen ble holdt i den tyrkiske byen Istanbul og skulle ha vart fra 10. til 20. juli, men måtte avbrytes på grunn av kuppforsøket i Tyrkia.

Herren er nær deg

Morgan RambergHerren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, og han frelser dem som har en knust ånd. ‭‭(Salmene‬ ‭34:19‬ NB‬‬)

Noen ganger betrakter vi situasjoner og undrer, hvordan ble det slik? Eller, hvordan havnet jeg her? Kan det komme annet enn ulykke ut av dette? Finnes det løsning, og har dette en hensikt eller mening?

Hanna's bønn

Morgan RambergDa svarte Hanna og sa: Nei, herre! Jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg i hjertet. Vin og sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg utøste min sjel for Herrens åsyn. ‭‭(1 Samuel‬ ‭1:15‬ NB‬‬)

Dette bibelordet forteller om når Hanna gikk til tempelet for å be Gud om hjelp. Hanna var barnløs og det var hennes hjertesorg. Når hun ber i tempelet denne dagen er det i stillhet og med slik innlevelse at presten trodde hun var beruset. Dagens bibelord er Hanna sitt svar til presten Eli. Merk deg avslutningen på det Hanna sier;

men jeg utøste min sjel for Herrens åsyn.

Rikdom, visdom og kunnskap

Morgan RambergÅ dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. ‭‭(Romerne‬ ‭11:33‬ NB‬‬)

Noen ganger syntes det som om du og jeg mistrives med siste del av dette bibelverset. Vi forstår at Guds dommer er uransakelige, og at hans veier er usporlige, men vi vil helst ha kontroll.

Uransakelig betyr at vi ikke kan finne verken bevis eller rasjonale bak Guds dommer, han er suveren og troner høyt over alt og alle. Han rådfører seg ikke med noen, og vet alltid best.

For vanskelig?

Morgan RambergÅ, Herre Herre! Se, du er den som har skapt himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utrakte arm. Ingen ting er for vanskelig for deg. (‭‭Jeremia‬ ‭32:17‬ NB‬‬)

Det er viktig at vi betrakter Gud i det rette perspektivet. For at dette skal kunne skje må vi kjenne til hva Bibelen sier om ham. Bibelen lærer oss at troen blir til ved hans ord;

Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord. ‭‭(Romerne‬ ‭10:17‬ NB‬‬)

Kjærlighet

Morgan RambergI dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. ‭‭(1 Johannes‬ ‭4:10‬ NB‬‬)

Bibelen lærer oss at Gud er kjærlighet, altså ikke bare er han kjærlig men han er selve kjærligheten. Mange ser Gud som kjærlig, men glemmer at han ikke tåler synd. Gud er hellig, og i hans nærhet kan intet syndig være.

Herlighet åpenbart

Morgan RambergFor jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. ‭‭(Romerne‬ ‭8:18‬ NB‬‬)

Ordet lidelser brukes i ulike sammenhenger og blir tillagt ulik betydning. Lidelser kommer i ulik innpakning, men har til felles at de rammer den det gjelder. Enten de nå er fysiske eller psykiske kan de være vanskelig å håndtere eller å holde ut med.

Guddommelig tilsyn

Morgan RambergSe, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn, ‭‭(Salmene‬ ‭33:18‬ NB‬‬)

Tre ting går klart frem av dagens bibelord og jeg vil minne deg om disse. Først av alt nevner jeg løftet som gis i disse ordene; "Herren ser til..." Bibelen lærer oss at Gud ser alt og alle, uansett hjerteforhold til ham.

Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for. ‭‭(Hebreerne‬ ‭4:13‬ NB‬‬)

Omkledd velsignelse

Morgan RambergDa slo Herren Sisera og alle stridsvognene og hele hæren med forvirring, så de ikke kunne stå seg mot Baraks sverd. Sisera steg ned av vognen og flyktet til fots. ‭‭(Dommerne‬ ‭4:15‬ NB‬‬)

Mange ganger ser vi heller på begrensninger enn muligheter, du kan sikkert kjenne deg igjen i dette. Bekymringer kommer i ulik innpakning, men de har det til felles at de tærer på morgendagens glede uten å bidra til å løse dagens utfordring. Likevel bærer vi på dem, tenker på dem og nærer dem gjennom å vurdere alle mulige utfall. Alt dette baseres på vår forståelse av hvilke betingelser som gjelder for vår bekymring.