august 2016

Det er svar i Guds Ord

Morgan RambergJeg var oppe tidlig i morgengryet og ropte om hjelp. Jeg ventet på dine ord. (Salmene‬ ‭119:147 NB‬‬)

For noen mennesker fortoner livet seg problemfylt og vanskelig. Usikkerhet, ubesvarte spørsmål og tvil preger dem, og til og med selve vissheten om frelsen kan være mistet. Blikket vendes innover, og en opptas med de ressurser en mangler for å løse situasjonen og mangelen på svar.

Bønnesvar

Morgan RambergDa nå samaritanerne kom til ham, ba de ham å bli hos dem. Og han ble der to dager. ‭‭(Johannes‬ ‭4:40‬ NB‬‬)

Dette bibelordet er vanskelig å forstå uten først å kjenne foranledningen til det. Det var et gammelt fiendskap mellom samaritanere og jøder. Av den grunn hadde de heller ikke samkvem med hverandre, og de levde adskilt på ulikt landområde. Det var altså et dypt og langvarig fiendskap mellom dem. Jesus var på reise fra Judea til Galilea, og på denne strekningen passerer man normalt Samaria, men veien går utenom. Bibelen gir oss et underlig vers om denne Jesu reise:

Jesus som forbilde

Arve ReigstadHar du eit forbilde? Er det personar som du ser særleg opp til? Jesus er nok ein av dei personane som har flest tilhengjarar. Han har stått seg som forbilde gjennom to tusen år. Det er vanskeleg å finne noko å klaga Jesus for. Det er lite som trekkjer ned inntrykket av han. Og det er mange som bruker Jesus som forbilde, sjølv om dei ikkje trur på han som oppstått frelsar og ven.

Sann lykke

Morgan RambergI ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. ‭‭(Kolosserne‬ ‭1:14‬ NB‬‬)

En gammel sang begynner slik;
Intet kan erstatte den lykke du har tapt,
om du svarer Jesus nei.

Mange mennesker synes å vende Jesus ryggen, fordi et liv som kristen anses som et liv i fangenskap fult av begrensninger. Andre synes å leve som gode og hjelpsomme mennesker, og forsøker å rettferdiggjøre sin plass i himmelen gjennom gode gjerninger og annet.

Palestinernes løgnkart

Med Israel for FredI årevis har Palestina-aktivister brukt løgnkart som skal gi inntrykk av at palestinerne, og en stat de en gang skal ha hatt, er i ferd med å forsvinne fra Israel og Vestbredden.

Da NRK brukte en variant av kartene på sin nettside i desember 2012, publiserte MIFF en faktasjekk og korreksjon. Nå kan vi også tilby korreksjonen og faktasjekken i kortform (se over). Vil du hjelpe oss å dele?

Trenger menneskene en Gudskapt hviledag?

 Borgvald BirkelandKan Norge miste søndagen som hviledag? De rike kjøpesentrene ønsker det. Gud skapte verden på seks dager, sier Skriften, og Han hvilte på den syvende dag, velsignet den og helliget den. I skapelsesberetningen står det skrevet: «Og Gud fullendte på den syvende dag det verk som Han hadde gjort, og Han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som Han hadde gjort. Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den», derfor er hviledagen helliget av Skaperen.

Vekstvilkår

Morgan RambergVi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, ‭‭(Kolosserne‬ ‭1:9-10‬ NB‬‬)

Fatah på Facebook: - Vi er stolte over å ha drept 11.000 israelere

Med Israel for FredPartiet til palestinernes president Mahmoud Abbas skryter av å ha vært ledende i bruk av terror og vold.

Tirsdag 2. august publiserte Fatah-partiet, som ledes av den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, en skryteliste på Facebook over «bragder» de har oppnådd på vegne av palestinerne. Det skriver Palestinian Media Watch (PMW).

Listen inkluderer kun volds- og terroraksjoner. Ikke ett eneste fredsskapende eller fredssøkende tiltak eller hendelse blir nevnt. Blant annet skryter Fatah av å ha drept 11.000 israelere.

- Ti kilometer tunnel hver måned

Med Israel for FredHamas graver for å angripe.

Hamas-regimet på Gaza-stripen graver hver måned ti kilometer med tunneler i retning av Israel, sier en høytstående sikkerhetskilde til den israelske tv-stasjonen Kanal 2. Israelske sikkerhetsstyrker har mange ganger funnet tunneler som har gått mange hundre meter inn på israelsk territorium.

– Israel har ikke noen perfekt løsning på tunnelproblemet. Det er det heller ikke noen andre land som har, sier en høytstående diplomatisk kilde.