september 2016

Tilgivelse

Morgan RambergVær meg nådig, Gud, i din miskunnhet! Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet! (Salmene 51:3 NB)

Bønnen vi leser her bes av David, den store kongen, mannen etter Guds hjerte. Men selv i sin posisjon for mennesker, og tross beskrivelsen som mannen etter Guds hjerte, falt David i skammelig synd.

Hvordan Israel kjemper for å unngå sivile tap i krig

Med Israel for Fred- Ingen hær har gjort så stor innsats for å unngå at sivile skulle bli drept, som det Israel gjorde under alle de tre Gaza-krigene, sa den britiske offiseren Richard Kemp da han holdt foredrag på MIFF Forum lørdag 24. september.

Guds rettferdighet

Morgan RambergJeg forkaster ikke Guds nåde. For er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. ‭‭(Galaterne‬ ‭2:21‬ NB‬‬)

Intet menneske kan ved sin livsførsel, gode gjerninger eller oppofringer gjøres fortjent en plass i Guds himmel. Bibelen lærer oss om vår sanne stilling som mennesker:

alle har syndet og mangler Guds herlighet. ‭‭(Romerne‬ ‭3:23‬ NB‬‬)

Guds hånd

Morgan RambergJeg setter alltid Herren for meg. Han er ved min høyre hånd, jeg skal ikke rokkes. Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære* fryder seg. Også mitt kjød skal bo i trygghet. (Salmene 16:8, 9 NB)

Dagens ord handler blant flere ting om glede. Begrepet "å fryde seg" synes jeg skjelden å høre, i alle fall om oss voksne. Jeg hører det derimot av og til sagt om et barn som opplever noe spennende og som gleder seg over det. Når barnet opplever glede og gjør nye erfaringer i trygge omgivelser blir det fryd.

Hører du?

Morgan RambergSalig er det menneske som hører på meg, så han våker ved mine dører dag etter dag og holder vakt ved mine dørstolper. (Salomos Ordspråk 8:34 NB)

Det er sagt mange ganger, og det er skrevet mye om evnen til å lytte. For den som har eller har hatt barn ligger det nok ulike erfaringer på dette området. Noen ganger er det nær sagt som om barna har selektiv hørsel så de velger når og hva de vil høre. Resten går liksom ikke inn. Men også vi voksne kan være slik, i alle fall om vi tenker oss om, og vi har forskjellige måter å stenge ute det vi ikke vil høre.

Guds oversikt

Morgan RambergFor vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. (Romerne 8:28 NB)

Dette bibelordet kan være vanskelig å forstå, spesielt for den som opplever vanskeligheter. Men dette ordet inneholder et løfte til deg, et løfte om at du inngår i en plan og det du opplever er en del av denne planen.

I Guds nærhet

Morgan RambergMen han sa: La meg da få se din herlighet! ‭‭(2 Mosebok‬ ‭33:18‬ NB‬‬)

Dagens bibelord er Moses bønn til Gud. Han har opplevd at hele folket vendte Herren ryggen mens Moses selv var på fjellet og mottok loven og steintavlene med de ti bud. Folket hadde sett at Moses gikk opp. De hadde sett at skyen med Herrens herlighet senket seg. De hadde sett Guds mange store under, gått gjennom Rødehavet, fått vann fra klippen og kjøtt å ete midt i ørkenen. Tross alt dette lager de en gullkalv - en avgud - og tilber den.

Guds gave til deg

Morgan RambergDet var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. (2 Korinter 5:19 NB)

I oss mennesker ligger det nærmest som en refleks at vi ønsker å gjøre oss fortjent til ting. Vi arbeider eller yter tjenester for lønn, og ser ikke for oss å motta noe ufortjent.Dette tankemønster følger oss, og for mange er det vanskelig å forstå at frelse ikke kan opparbeides. Ingen gode gjerninger eller all verdens anstrengelser, om du går i kirke eller på møte hver uke, om du gir gaver, intet av dette innviker i seg selv på din frelse.

Om å vente på Gud

Morgan RambergJeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord. (Salmene 130:5 NB)

Det å vente er for mange vanskelig. For egen del ble jeg utrustet med en liten porsjon tålmodighet, og når det gjelder venting har jeg liten evne til utholdenhet.

Av de mange ting bibelen lærer oss er utholdenhet og tålmodighet fremhevet mange steder. Gang på gang fortelles det om mennesker som i ulike situasjoner ventet på at Gud skulle gripe inn, og det syntes som om hjelpen skulle bli for sen.

Møtestedet

Morgan RambergOg jeg vil komme sammen med deg der. Fra nådestolen mellom begge kjerubene som er på vitnesbyrdets ark, der vil jeg tale med deg om alt det jeg vil pålegge deg å si til Israels barn. ‭‭(2 Mosebok‬ ‭25:22‬ NB‬‬)

Noen ganger kan en virkelig kjenne på følelsen av uverdighet for Gud. Kanskje har livet gjort at tiden ved Jesu føtter, i stillhet over Ordet, har blitt forsømt? Eller ting i livet har gjort eller sagt gjør at du kjemper med din samvittighet? Kanskje til og med kan du kjenne deg som Peter, angrende fordi du trosset det du visste var Guds vilje?

Bibelens budskap om de siste dager

 Borgvald BirkelandDisiplene til Jesus var godt kjent i Det gamle testamentes skrifter, og viste at en gang skulle deres land bli et stort rike der Messias vil bli konge og regjere over Israel. Før Jesu himmelfart spurte de Ham: «Herre! gjenreiser du på den tid «riket for Israel»? Svaret vet vi. Det er nå gått snart totusen år siden dette hendte. Denne tid er blitt en misjonstid og frelsestid tid for å nå hedningene.

Utstrakte hender

Morgan RambergJeg rekker ut mine hender til deg, min sjel lengter etter deg som et uttørket land tørster etter regn. Sela. (Salmene 143:6 NB)

Allerede som små barn strekker vi ut hendene for å gi uttrykk for ønske om å bli løftet opp til en voksen. Som voksne strekkes fremdeles hender mot den vi mener kan hjelpe, det er nærmest som en refleks.

I Guds nærhet

Morgan RambergÉn ting har jeg bedt Herren om, det søker jeg etter: At jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens prakt og grunne i hans tempel. (Salmene‬ ‭27:4‬ NB‬‬)

Mange mennesker har vitnet om hvordan de kom på avstand fra Gud, og hvordan det skjedde nærmest uten at de merket det. Livet tok gjerne en vending hvor travelhet over de mange ting tok over, og tiden til menighet og forsamling svant bort. Opplevelsene med Jesus avtok i takt med at tiden til å lese eller lytte til hans ord ble mindre.

Trygg i fare

Morgan RambergGud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot. Sela. (Salmene‬ ‭46:2-4‬ NB‬‬)

Dette bibelordet taler om tilflukt, styrke og hjelp som finnes hos Gud når livet floker seg til og blir vanskelig. For å gi oss et bilde på at dette gjelder også når vi ikke lengre kan kontrollere situasjoner beskrives eksempler som når jorden vakler og bølger bruser. Hvem kan vel som menneske stå opp mot naturkreftene? De lar seg ikke temme og vi innser at vi kommer til for kort i møte med disse.

Tydeleg bodskap

Arve ReigstadJesus kom til jorda med hensikt. Han hadde eit oppdrag frå sin himmelske Far. Oppdraget var å frelse. Han skulle bli verda sin redningsmann.

Bibelen viser oss klart at oppdraget var nødvendig. Menneska kunne ikkje klare å frelse seg sjølv. Jesus fullførte det vi ikkje klarte sjølv. Han opna vegen tilbake til fellesskap med Gud. Han sona alle våre synder. Han tok straffa på seg. Han gjorde det slik at vi kunne bli redda. Dommen råka han, og vi kunne gå fri.

Ny rapport: - Palestinske myndigheter fengsler og torturerer kritikere

Med Israel for FredJournalister, musikere og andre som offentlig kritiserer de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden eller Hamas i Gaza, risikerer fengsel, mishandling og andre former for forfølgelse. Human Rights Watch dokumenterer eksempler på dette i en ny rapport. Her kan du se video om saken.

Palestinske myndigheter både på Vestbredden og i Gaza arresterer, mishandler og retter anklager om kriminelle handlinger mot journalister og aktivister som kritiserer myndighetene, ifølge en ny rapport fra Human Rights Watch.

Gud lar seg finne

Morgan RambergMen i sin trengsel omvendte de seg til Herren, Israels Gud. De søkte ham, og han lot seg finne av dem. (2 Krønikebok 15:4 NB)

Et fantastisk vitnesbyrd ligger i dette verset, så enkelt og sant som det understreker Guds ordning. De søkte Gud i sin trengsel, og han lot seg finne av dem. Vi leser om denne ordningen i Jeremia;

Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. (Jeremia 29:13 NB)

Den som strever kan komme til Jesus med byrden, Bibelen er full av eksempler på nettopp hvordan Gud lar seg finne. Jesus sa derfor;