november 2016

- Det står helt andre ting i avisene i Norge

Med Israel for Fred- Hvorfor kan ikke mediene si det som det er? spør Louise Kahn i Vårt lille land på TV2 søndag. Vet du hvor mange norske jøder som støtter hennes kritikk av norske medier?

TV2-programmet Vårt lille land kl. 22.15 søndag 27. november blir viet situasjonen for norske jøder.

To klipp fra programmet er allerede publisert av TV2 på Facebook.

https://www.facebook.com/vaartlilleland/videos/1346220652077933/

Den bortkomne sønnen

Vi ønsker å dele med dere en fin illustrasjon av lignelsen om den bortkomne sønnen.

Kan du gi litt meir?

Arve ReigstadBruk pengane, som det hefter så mykje urett ved, til å vinne dykk vener, som kan ta imot dykk i dei evige heimane når pengane tek slutt. (Luk 16, 9)

Ein kjend song av Cornelis Vreeswijck har denne teksten: 

Du kan ingenting ta med deg dit du går.
Du trenger ingen penningar når du vid porten står.
Du kan ingenting ta med deg dit du går 

Det er nok rett at vi ikkje treng pengar  ved inngangen til livet etter døden. Men det er likevel feil at vi ikkje kan ta med oss noko. Vi kan ta med oss menneske som vi investerer i. Vi kan bruke meir av pengane våre på arbeidet i Guds rike.

Mens vi venter

Morgan RambergMen dere, kjære: Oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i Den Hellige Ånd, og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv. ‭‭(Judas‬ ‭1:20-21‬ NB)‬‬

Dette ordet beskriver flere viktige forhold som gjelder ditt åndelige liv. Først handler det om oppbyggelse av din høyhellige tro. Når vi leser Paulus, ser vi at også han er opptatt av bevarelsen for de troende i flere av sine brev, og også han understreker viktigheten av både tilhørighet i menighet og forholdet til denne verden.

All, alle, alt og alle!

Arve ReigstadVi fekk ei veldig god undervisning om disippelgjering og misjon på ei storsamling. Rolf Kjøde tala om tema ”misjon – ut til alle.” Fire ganger bruker Jesus ulike former for ordet "alle" i misjonsbefalinga.

Jesus har fått all makt i himmel og på jord. Difor ber han disiplane om å gå ut og vitne om Guds rike, og dele evangeliet om Guds frelse og redning. Og Jesu store ord om makt er ikkje tomme ord og lureri. Nei, Jesus demonstrerte si allmakt ved at han overvann døden og steig fram frå grava i levande livet. Ein som slik har sigra over døden kan vel med rette proklamere å ha overordna makt?

Lignelsen om såmannen

Vi ønsker å dele med dere en fin illustrasjon av lignelsen om såmannen - se Markus evangelium kapittel 4

Englebesøk

Arve Reigstad

Det er mange som er opptatt av englar. Finst dei? Går dei rundt omkring på jorda? Kan vi menneske sjå dei? Kva oppgåve har dei?

Bibelen stadfester at englane er høgst reelle. Og det finst mange av dei. I himmelen er Gud omgitt av englar. Og mange er i døgnleg aktiv teneste rundt omkring på jorda. Englane er Guds ”secret service agentar,” med fullmakt til å hjelpe menneske, og å formidle bodskap til menneska frå Gud. Mange menneske kan vitne om englebesøk og om korleis dei fekk hjelp av englar i spesielle situasjonar.