desember 2016

Veien tilbake

Morgan RambergDerfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. (‭‭2 Korinter‬ ‭5:17‬ NB)

Når en lytter til vitnesbyrdet fra en som er nyfrelst kan en virkelig høre toner av begeistring og glede. Det er noe friskt og godt over vitnesbyrdet som kommer fra et hjerte som flyter over i takknemlighet for frelsen. Kan hende du husker hvordan dette var? Kanskje er det bare et fjernt minne og du lengter tilbake til denne gleden?

Hvordan forsvant den egentlig spør du kanskje?

Yppersteprest og venn

Morgan RambergFor vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid. (Hebr. 4:15-16 NB)

Bibelen omtaler Jesus som vår yppersteprest. I den gamle pakt som Gud opprettet med Israel ved Sinai-fjellet, var ordningen slik at ypperstepresten gjorde soning for folkets synd. Dette gjorde han ved å bære frem et offer for synden. Når det gjelder Jesus forteller bibelen oss at han gav seg selv som offer for vår synd, og at han gikk like inn i himmelen med dette hellige offer og presenterte det for Gud som det endelige offer for synd.

Nye krefter

Morgan RambergMen de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette. ‭‭(Jesaja‬ ‭40:31 NB)

Du har sikkert opplevd følelsen av å ikke ha flere krefter, i en eller annen form. Dagens bibelord handler om selve livsløpet sammen med Jesus. Livet med Jesus byr på utfordringer, og djevelen er ofte på ferde for å skape tvil eller fall. Han kjenner din og min svakhet, og vet alltid om beste tidspunkt for å sette inn sitt angrep.

Herrens høyre hånd

Morgan RambergFrykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. (Jes. 41:10 NB)

Når vi leser i Bibelen finner vi stadige oppfordringer til ikke å frykte. Jeg er glad for at Jesus tar vår frykt på alvor, og at han gjentar dette på ulikt vis mange ganger. Et av mine favoritt-steder i Bibelen er salme 23, som handler om at Herren er min hyrde. Det vil bli for langt å utdype dette her, men la oss bare se på utgangspunktet for Davids tillitserklæring i denne salmen.

Guds veier

Morgan RambergLike lite som du vet hva vei vinden farer, eller hvordan benene blir dannet i mors liv, like lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør det alt sammen (Fork. 11:5 NB)

Hvem kan vel forstå Guds veier? Emil Gustafson skrev sangen "Hvor underlig er du i alt hva du gjør", og det første verset lyder slik;

Hvor underlig er du i alt hva du gjør!
Hvem kan dine veier forstå?
Men ett er dog sikkert: Den vei du meg før´,
For meg er den beste å gå.

Plan, vei og forming

Arve ReigstadGud har ein plan. Ein frelsesplan. Jesus er Guds plan for å frelse alle menneske. "Eg kjem til dykk med ei stor glede for alle!" sa engelen. "I dag er det fødd ein Frelsar. Han er Messias, Herren.” Namnet Jesus betyr ”Herren frelser.”

Gud har altså ein plan. Og den inkluderer alle. For alle dei som tar imot Jesus, får retten til å bli Guds barn. ”For så høgt elska Gud verda at han gav son sin, den einborne, så kvar den som trur på han ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Joh. 3, 16) Gud har ein plan med ditt liv. Ein frelsesplan. Du kan ta imot Jesus, og få del i Guds store frelsesplan.

Fred i hjertet

Morgan RambergMitt hjerte er rolig, Gud, mitt hjerte er rolig. Jeg vil synge og lovprise. (‭‭Salmene‬ ‭57:8‬ NB)‬‬

En skulle tenke at et slikt vers hadde sitt utgangspunkt i livslykke, eller på et tidspunkt da seier var et faktum. Men dette verset ble til under nød og trengsel, mens David flyktet for Saul og gjemte seg i en hule. Her var han sammen med bare utstøtte og nedbrutte mennesker, hør deres beskrivelse;

En trofast Gud

Morgan RambergSå skal du vite at Herren din Gud, han er Gud, den trofaste Gud, som holder sin pakt og bevarer sin miskunn gjennom tusen ledd, mot dem som elsker ham og holder hans bud. (5 Mosebok 7:9 NB)

Flere presiseringer i dette verset gjør det til en viktig faktor blant alt som står skrevet i Bibelen. Først gjelder det understrekningen av at din Gud virkelig er Gud. Det finnes mange guder, også i vår tid, og ordet levner ingen tvil om at din Gud er den virkelige, den som troner over hele skapningen. Det finnes ingen ved siden eller noen over, dette er den sanne og eneste virkelige Gud.

Advent

Arve ReigstadVi er i adventstida. Advent kjem av eit latinsk ord, ”Adventus,” og ordet tyder ”ankomst.”  I vår kristne adventstid siktar dette til Herrens kome. Vi ventar på at Herren Jesus skal kome.

For mange blir advent ei tid med mange ”ting.” Det er så mykje praktisk som skal ordnast. Og til meir vi har av ting å stelle med, til travlare får vi det. I den materielt rike delen av verda har ”tinga” kome i sentrum. I den materielt fattigare delen av verda står ofte dei åndelege verdiane i sentrum.