januar 2017

Palestinerne raser mot FNs nye generalsekretær etter at han støttet jødenes tilknytning til Jerusalem

Med Israel for FredGeneralsekretær António Guterres sa det "ikke var tvil om jødenes tilknytning til Jerusalem".

Fredag sa FNs nye generalsekretær, António Guterres, i et intervju med israelsk radio at “tempelet som romerne ødela i Jerusalem var et jødisk tempel”, og dermed støtter han jødenes historiske og religiøse tilknytning til byen og Tempelhøyden.

I tillegg til å si at det hadde vært et jødisk tempel på Tempelhøyden sa FN-sjefen også at “det ikke var noen tvil” om at Jerusalem var en hellig by for alle de tre store monoteistiske religioner, med andre ord inkludert jødedommen.

Reiseklar

Morgan RambergMen vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. (Filipperne 3:20 NB)

Det er kanskje ikke så ofte vi bruker ord som "hjemland". Ordet beskriver landet hvor du er borger og hører hjemme. Du har kanskje reist steder i verden hvor du måtte vise frem passet ditt til landets grensevakt, og tilsvarende når du kom tilbake til ditt eget land. Passet forteller hvor ditt hjemland er.

Løftede hender

Morgan RambergLa oss løfte vårt hjerte og våre hender til Gud i himmelen! ‭‭(Klagesangene 3:41 NB)

Løftede hender beskriver en bønnestilling. Bønn kan inneholde så mangt, både behov, erkjennelse, lovsang og bønn om tilgivelse for å nevne noe. Vi finner mange beskrivelser av løftede hender i bibelen, jeg vil peke på et eksempel;

Da gikk det slik at så lenge Moses holdt sin hånd løftet, hadde Israel overtaket, men når han lot hånden synke, da fikk Amalek overtaket. (2 Mosebok‬ ‭17:11 NB)

Fjellgrunn og hjertejord

Morgan RambergDerfor - hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. (Matteus 7:24 NB)

Bibelen lærer oss betydningen av å være en ordets hører, men også betydningen av å være dets gjører. Det finnes mange årsaker til at mennesker velger bort lydigheten mot de ord Gud har talt, og bibelen selv vitner om dette. I Lukas 8 finner vi lignelsen om såmannen, og Jesus forklarer lignelsen slik til disiplene;

Utveier

Morgan RambergHerren sa til Moses: Hvorfor roper du til meg? Si til Israels barn at de skal dra videre! (2 Mosebok‬ ‭14:15 NB)

Dagens bibelord er hentet fra en krisepreget situasjon. Moses og hele Israels folket har reist fra Egypts fangenskap og over 400 års slaveri. De har sett Guds 10 plager over egypterne, og er satt fri. Moses fører folket, og de følger den veien skystøtten viser om dagen og ildstøtten om natten.

Du ledet dem i en skystøtte om dagen og i en ildstøtte om natten for å lyse for dem på den veien de skulle gå. (‭‭Nehemja‬ ‭9:12 NB)

Bønnesvar

Morgan RambergHerre, hør min røst når jeg roper, vær meg nådig og svar meg! (Salmene‬ ‭27:7 NB)

Så mange har bedt bønnen som finnes i dagens bibelord. Kanskje kjenner du deg igjen i den? Et rop til himmelen om svar? Flere ganger kan vi lese om dette i bibelen, vi finner et godt eksempel i salme 13, hvor David sier følgende:

Se hit og svar meg, Herre min Gud! Oppklar mine øyne så jeg ikke skal sovne inn i døden. (Salmene‬ ‭13:4 NB)

Råd på veien

Morgan RambergJeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye. (Salmene 32:8 NB)

Allerede som barn får vi veiledning om hva vi bør og ikke bør gjøre. Foreldre peker og forklarer hvor barnet kan gå og skynder seg å innhente barnet når det går dit det ikke burde. Dagens bibelord forteller oss noe av det samme. Du har en himmelsk far som våker over deg og som ser deg der du er. Hør bare hva bibelen sier om dette;

Fra himmelen skuer Herren ned, han ser alle menneskenes barn. (Salmene 33:13 NB)

Alle dager

Morgan RambergLovet være Herren, våre fedres Gud, som ga kongen noe slikt i sinne, så Herrens hus i Jerusalem kunne bli prydet. (Esra 7:27 NB)

Dagens bibelord er en slags oppsummering hvor presten Esra lover Gud for hans undergjerninger. Vi skal gjøre denne historien kort, men dette er oppfyllelsen av en profeti. Vi tar med noen bibelvers som forteller om dette;

Og det er jeg som sier om Kyros: Han er min hyrde. Han skal fullføre alt som er meg til behag. Han skal si til Jerusalem: Du skal bygges opp igjen! - og til templet: Du skal bli grunnlagt! (Jesaja‬ ‭44:28 NB)

Grunnlaget

Morgan RambergI ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. (Efeserne 1:7 NB)

Dagens bibelord understreker grunnlaget for frelse. Mange synes det er vanskelig å forstå eller akseptere at frelsen er gratis - at det ikke kreves en form for motytelse. Helt fra vi er ganske små lærer vi at ved innsats kan en oppnå forskjellig. Dette prinsippet smitter noen ganger over og skaper usikkerhet når det gjelder frelsen. Noen synes de ikke er god nok, mens andre synes de ikke har gjort nok, eller burde gjøre mer. Bibelen sier dette;

Frykt ikke

Morgan RambergFrykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. (Jesaja 41:10 NB)

Dagens bibelord er kjent av mange. Det er sitert i ulike sammenhenger, skrevet som hilsen på kort, lest av fortvilte øyne, delt ved sykesenger og risset inn i betongvegger av fanger. Budskapet er klart; Frykt ikke. Årsaken til budskapet er også klar; For jeg er med deg.

Uforandret

Morgan RambergDenne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du lykkes på dine veier, og da skal du gå klokt fram. (‭‭Josva 1:8 NB)

Dagens bibelord er Guds ord til Josva. Her får Josva bekreftet sin rolle etter Moses død, og Josva skal lede folket over Jordan og inn i det lovede land. Blant de ting Gud meddeler ham finner vi dagens bibelord, en formaning om å holde seg til Guds lov og bud. For det første skal altså ikke dette vike fra Josvas munn. Bibelen lærer oss følgende:

Tilgivelse

Morgan RambergVær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus! (Efeserne 4:32 NB)

Dagens bibelord treffer oss med full kraft. For noen synes innholdet nærmest utenkelig for ikke å si umulig. Tankene går til opplevelser, urettferdighet, ydmykelse og kanskje til og med til hevnlyst. Tilgivelse synes enklest i teorien, men hva når vi kjenner at vi har rett? Når følelsene får tak og tilgivelse ikke engang finnes på agendaen?

Kan det bli atomkrig i Midt-Østen?

 Borgvald BirkelandTaler Asaf profeti og Peters tale i Ap.gj.2,19 om atomkrig i Midt-Østen?  I så fall kan den komme etter et islamsk overraskende angrep som Jom Kippur-krigen i 1973. Israel vil ikke begynne en atomkrig, men om nødvendig forsvare seg med sine fryktelige våpen, dersom ulovlige våpen blir brukt. Her gjelder uttrykket: Øye for øye, tann for tann.

Egne gjerninger

Morgan RambergHan er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. (2 Timoteus 1:9 NB)

Dagens bibelord understreker et viktig faktum som noen ganger kommer bort fra oss. For noen oppleves det vanskelig å ha visshet om sin frelse, og jeg tror det er viktig å få forståelsen for frelsens bakgrunn og betingelse. Selve budskapet om frelse ved tro alene gjør det vanskelig for noen, det virker liksom for enkelt.

Ingen fordømmelse

Morgan RambergSå er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. (Romerne 8:1-2 NB)

Ingen fordømmelse - ordene møter deg og mange tanker strømmer på. Minner dukker opp, ting du har gjort og sagt, situasjoner som skulle vært håndtert bedre, ting som forble ugjort tross at du visste bedre, og mange andre saker. En artikkel jeg leste beskrev et glemselens hav hvor all tilgitt synd kastes av Gud. Der sto det et skilt på stranden med teksten "fisking forbudt"

Abbas har bedt om jihad mot ambassadeflytting

Med Israel for FredTerrorangrepet i Jerusalem kom bare noen dager etter at Abbas instruerte sine imamer til å gjøre kampen mot amerikansk ambassadeflytting til et religiøst stridstema, skriver Ron Ben-Yishai.

Vanskelig takk?

Morgan RambergTakk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. (1 Tessaloniker 5:18 NB)

Dette bibelordet synes du kanskje er problematisk? For er det virkelig meningen at vi skal takke Gud for alt? Bibelverset sier at det er Guds vilje for oss i Jesus Kristus. Men som så ofte ellers fanger våre tanker oss, og vi kan nevne en lang rekke av hendelser og forhold i våre liv som vi ikke synes er noe å takke for. Bibelen lærer oss dette om de troende:

For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. (Romerne 8:28 NB)

Tillit

Morgan RambergSett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! ‭‭(Salomos Ordspråk 3:5 NB)

Dagens bibelord utfordrer oss på vårt eget referansegrunnlag. Våre mange små og store avgjørelser foretas på grunnlag av vurderinger vi gjør, og disse baserer vi på kunnskap og ulike referanser. For eksempel berører vi ikke åpen flamme fordi vi vet at det vil forårsake skade og smerte. Vi forsøker heller ikke å gå ut av båten, fordi vi vet at vannflaten ikke vil bære oss og vi vil synke ned i vannet.

Uforanderlig

Morgan RambergJesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. (‭‭Hebreerne 13:8 NB)

Dagens bibelord inneholder et enkelt men viktig faktum. Mange vil mene at bibelens ord og formaninger må tolkes inn i vår tid. Ulike tema har blitt en del av samfunnsdebatten, og på noen områder synes det som om bibelen tilsidesettes til fordel for moderne tenking. Men dagens ord er klart, Jesus er uforanderlig. Det samme gjelder bibelens ord, Jesus sa følgende om dette;

I Jesu nærhet

Morgan RambergMen all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. (1 Peter 5:10 NB)

Det er mange aspekter ved dette bibelordet, vi skal stanse for noen av disse. Først vil jeg minne om at det er Gud som kaller deg til sin evige herlighet. Dette gjør han i Kristus Jesus. Det er altså ikke du som av egen vilje eller forstand finner ut av dette, det er Gud som av sin vilje og kjærlighet til deg som kaller. Dette gjør han på tross av menneskets tilstand, jeg synes dette er godt beskrevet i bibelen;

Sider