februar 2017

Sikkert skjulested

Morgan Ramberg«Du er mitt skjulested! Du vokter meg for trengsel. Med frelses jubel omgir du meg. Sela.» ‭‭(Salmene‬ ‭32:7‬ NB‬‬)

Hvilke herlige uttrykk David bruker i denne salmen. Den David som skriver disse ordene er en mann som hadde falt dypt i egne øyne. Selv etter alt Gud hadde gjort for ham og gitt ham søkte David bort fra Gud, fordi han hadde behov for å ha visse ting i livet for seg selv.

Herrens råd står fast

Morgan RambergDet er mange tanker i en manns hjerte, men Herrens råd skal stå fast. (Salomos Ordspråk 19:21 NB)

Det finnes mange fortellinger i bibelen som underbygger riktigheten av dette bibelordet. Det er mange tanker i en manns hjerte, men uavhengig av disse står altså Herrens råd fast.

Dette gjelder selv om det tilsynelatende går annerledes, om tiden synes å løpe ut eller om det gjøres anstrengelser for et annet utfall. Guds råd står fast - uansett. Virkemidlene han benytter er ikke alltid enkel å forstå, og veien frem til oppfyllelse kan være lang. Vi tar med noen eksempler:

Også når det stormer

Morgan RambergDen som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til! (Salmene 91:1-2 NB)

Ditt vitnesbyrd

Morgan RambergKast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn! (Hebreerne 10:35 NB)

Har du noen gang latt være å vitne om hva Jesus betyr for deg? Eller hva han har gjort for deg i ditt liv? Kjenner du igjen følelsen av et bankende hjerte over ord du burde dele, men hvor motet sviktet? Kanskje ville du dele vitnesbyrdet med brødre og søstre i menigheten men bøyde av? Eller lot være å bruke anledningen til å vitne om frelsens vei til en bekjent? Kanskje tenker du at andre kan gjøre dette bedre enn deg?

Skjult synd

Morgan RambergDa sa David til Natan: Jeg har syndet mot Herren. Og Natan sa til David: Så har også Herren tatt bort din synd. Du skal ikke dø. (2 Samuel‬ ‭12:13 NB)

Du har kanskje hørt uttrykket "Urias jobb"? Det har sitt bibelske opphav ved at Urias ble satt fremst i striden av kong David, slik at det var sikkert at Urias ville omkomme. Vi forstår at uttrykket handler om en posisjon eller oppgave som ingen ønsker.

Hvile hos Gud

Morgan RambergDa sa Herren til Gideon: Du har for mye folk med deg til at jeg skulle gi midianittene i deres hånd. For da kunne Israel rose seg mot meg og si: Min egen hånd har frelst meg. (Dommerne 7:2 NB)

De strategier Gud velger er ofte annerledes enn det vi finner logisk. Våre tanker baseres på det vi vet er mulig, men siden Gud ikke er avgrenset blir det vanskelig for oss å forstå. Gud vet om dette, og forstår at vi begrenses av vår forstand, derfor byder hans ord oss om dette;

Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! (Salomos Ordspråk 3:5 NB)

Kast børa di på Herren

Arve ReigstadKast di bør på Herren, han vil sørgja for deg! Han let aldri den rettferdige vakla. (Salme 55, 23 NN)

Skal eg bera sekken for deg? Hugsar eg fekk det spørsmålet på ein fjelltur då eg var ein ung gut. Spørsmålet kom frå ein som såg at eg sleit. Eg sleit med å halda følgje med dei andre, og sleit med motivasjonen til å gå vidare. Eg hadde mest lyst til å gi opp.

Gud støtter og reiser opp

Morgan RambergHerren støtter alle dem som faller, og reiser opp alle nedbøyde. (‭Salmene‬ ‭145‬:‭14‬ NB)

Så mange ganger har jeg hørt fortvilte mennesker som sitter fast i ett eller annet, og som så mange ganger har falt i samme gjerning. Spørsmålet som etter hvert blir mer og mer alvorlig kommer frem over fortvilte lepper: kan Gud tilgi meg? Kan han tilgi også denne gangen? Eller har jeg falt ut av nåden?

Før vi svarer på dette vil jeg ta deg med til to mennesker vi møter i Bibelen. Den første kommer skamfull til Herrens hus for å bekjenne:

Frelses glede

Morgan RambergSe, Gud er min frelse! Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse. (Jesaja 12:2 NB)

Vitnesbyrdet fra et nyfrelst menneske er i sannhet forfriskende. Det preges av nyvunnet frimodighet og en usigelig glede og takknemlighet. Den fryd som oppstår når synderen ser seg tilgitt og frelst kan ikke erstattes med noe annet. Det skjer en veldig forandring, i det ene øyeblikket er hjertet fordømt fordi Guds krav ikke kan oppfylles, men i neste øyeblikk er synden borte og kravet er i stedet oppfylt i troen på Jesus. Vi aner noe av denne gleden i dagens bibelord, og møter vitnesbyrdet; "Se Gud er min frelse - jeg er trygg og frykter ikke."

Kjærlighetens funksjon

Morgan RambergIngen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for vennene sine. (Johannes 15:13 NB)

Dagens bibelord handler om den kjærlighet Jesus vil vi skal vise mot hverandre. Ordene er hans egne, idet han forklarer kjærligheten som skal virke mellom hans etterfølgere, eller venner som han kaller dem her. Den kjærlighet Jesus viser trosser alle grenser, fordi den er reell og ubetinget. Vi forstår at dette strekker seg ut over hvordan vi klarer å vise kjærlighet, og leser dette i romerbrevet;

Bevar ditt hjerte

Morgan RambergBevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. (Salomos Ordspråk 4:23 NB)

Bibelen taler en hel del om vårt hjerte, ikke selve hjertemuskelen, men vårt forhold til ulike saker. Dagens bibelord taler om viktigheten av å bevare hjertet, fordi livet utgår fra det. Igjen er det ikke det fysiske det tales om, men det åndelige livet. Vi finner at dette handler om hvor du og jeg har våre verdier;

For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være. (Matteus 6:21 NB)

Vi finner også at det enkelt avsløres hvilke verdier som finnes der i hjertet;

Hjerteglede

Morgan RambergEt glad hjerte gir god legedom, men en motløs ånd tar margen fra benene. (Salomos Ordspråk 17:22 NB)

Vi kjenner igjen prinsippet som dagens bibelord gir oss. Svært mange mennesker opplever å miste motet, og de strever med tunge tanker. For noen er det bekymringer for egen del, mens andre bærer byrde for andre sin del. Så mangt kan inntreffe, sykdom, brutte relasjoner, økonomiske problemer - listen kan være lang. Kan det virkelig være mulig å finne sann glede midt i alt dette?

Paulus skriver følgende:

Vær alltid glade! (1 Tessaloniker 5:16 NB)

Spenningen øker langs Gaza-grensen

Med Israel for FredDen israelske hæren forbereder seg på at det kan bryte ute nye krigshandlinger.

Spenningen mellom Israel og de militante islamistene på Gaza-stripen blusset opp igjen mandag, etter at det ble det sendt en rakett mot Israel. Raketten landet sør for havnebyen Ashkelon, med 130.000 innbyggere, men ingen ble skadet i angrepet. Det israelske forsvaret svarte med å angripe flere Hamas-mål på Gaza-stripen.

Din himmelske hjelper

Morgan RambergFrels meg, Gud! For vannene er kommet inn til sjelen. Jeg er sunket ned i bunnløs gjørme, hvor det ikke er fotfeste. Jeg er kommet i dype vann, og strømmen slår over meg. (Salmene‬ ‭69:2-3 NB)

Slik David skriver i denne salmen kan livet oppleves for noen. Sunket ned i bunnløs gjørme, og jo mer en strever desto dypere synker en og det er ingen fotfeste. Ingen steder å tråkke på som gir et holdbart underlag, noe som kan hjelpe for å komme ut av gjørmen. Synkende, strevende og hjelpeløs og fylt av frykt. David skriver videre;

Frelsende tro

Morgan RambergFor Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. (Hebreerne 4:12 NB)

Bibelen lærer oss at troen kommer av forkynnelsen som en hører, og at denne forkynnelsen kommer ved Kristi ord.

Evig Troskap

Morgan RambergFra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg: Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved. (Jeremia‬ ‭31:3 NB)

Når det kommer til troskap til ulike løfter er kvaliteten hos oss mennesker varierende. Både intensjon og vilje kan være god, men noen ganger kompromitteres disse av et øyeblikks blindhet i fristelse.

Kunngjøring

Morgan RambergDu vil kunngjøre meg livets vei. Fylde av glede er det for ditt åsyn, livsalighet ved din høyre hånd i evighet. (Salmene 16:11 NB)

Jesus har sagt om seg selv at han er veien, sannheten og livet, og at ingen kommer til Faderen uten gjennom Jesus selv. Dagens bibelord handler om kunngjøring av livets vei, men kan det være nødvendig for den som allerede er frelst?

Fremtidsdagen

Morgan RambergLike lite som du vet hva vei vinden farer, eller hvordan benene blir dannet i mors liv, like lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør det alt sammen. (‭‭Forkynneren 11:5 NB)

I 1902 skrev Jacob Pauli denne sangen;

Lær meg å kjenne dine veie
og gå dem trøstig skritt for skritt!
Jeg vet at hva jeg fikk i eie,
er borget gods, og alt er ditt.

Trofasthet

Morgan RambergGud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. (1 Korinter‬ ‭1:9 NB)

Det er få ting rundt oss vi betrakter som uforanderlige. Like vel har vi behov for referansepunkter, en eller flere konstanter som vi kan forholde oss til. For eksempel må den som navigerer skip se etter fyrlys og andre faste punkt, slik at en kan navigere trygt til bestemmelsesstedet. For den som ferdes i naturen brukes gjerne kompass, og en ser gjerne etter kjennetegn som fjellformasjoner og annet for å vite hvor en befinner seg og at en er på riktig vei mot målet. Men alt dette skifter, til og med fjell og magnetisk nordpol forandres. Men bibelen sier dette om Gud: