mars 2017

Innenfor eller utenfor?

Morgan RambergDe som kom, hann og hunn av alt som er av kjøtt og blod, gikk inn slik Gud hadde pålagt Noah. Og Herren lukket igjen etter ham. (‭‭1. Mosebok‬ ‭7:16 N11BM)

Dagens bibelord handler om hvordan Noah ble berget sammen med de Gud gav ham. Vi leste forleden om Noahs lydighet mot Guds befaling når han fikk oppdraget om å bygge arken. Når denne var ferdig gikk Noah og hans familie inn i arken.

Ankerfeste

Arve ReigstadKvar har trua sitt ankerfeste? Er det i eigne kjensler og livserfaringar? I tifelle kan vi fort drive av. Å kaste anker inne i eigen båt er dårleg sjømannskap. Også i det åndelege livet. Vi treng eit fast ankerfeste utanfor båten som held gjennom vindstille, flau vind og full storm. Guds ord er dette trygge ankerfeste. Her finn vi fast grunn til å ankre opp trua.

Kun en vei til frelse

Morgan RambergOg Noah gjorde slik. Han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham. (‭‭1 Mosebok‬ ‭6:22 NB)

Du kjenner fortellingen om Noah og flommen. Du har hørt om arken som han bygde, og om hvordan den berget de åtte menneskene, Noah, og hans familie.

Virkelig verdi

Morgan RambergOg Enok vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg. (‭‭1 Mosebok‬ ‭5:24 NB)

Det er ikke skrevet mye om Enok i bibelen, men dagens bibelord oppsummerer det som er viktig. Det står i sterk kontrast til det mange mennesker er opptatt av når det gjelder både liv og ettermæle.

På en kirkegård blant mange minnestøtter sto det noen som var litt større enn andre. På den ene sto det navnet til en mann etterfulgt av tittelen "regnskapsjef", på en annen og enda større stod det "skipsreder".

I fristelse

Morgan RambergMen slangen* var listigere enn alle dyr på marken som Herren Gud hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen? (1 Mosebok‬ ‭3:1 NB)

Dagens bibelord handler om å lytte til djevelens stemme. Du kjenner kanskje igjen spørsmålet? Har Gud virkelig sagt...?

Du og skaperen

Morgan RambergOg Gud Herren formet mennesket* av landjordens** støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. (‭‭1 Mosebok‬ ‭2:7 NB)

Skapelsen av mennesket skiller seg ut fra alle andre skapninger. Mens alle andre levende skapninger ble til ved Guds befaling, formet han mennesket av jord og blåste livets ånde i dets nese. Ved dette åndepust ble mennesket til en levende sjel, gjort i skaperens eget bilde.

Satt til å forvalte det skapte, med evigheten i sitt hjerte hadde mennesket fellesskap med skaperen og vandret med ham i hagen.

Lyset

Morgan RambergOg Gud sa: Bli lys! Og det ble lys. (‭‭1 Mosebok 1:3 NB‬‬)

Bibelens første bok forteller om hvordan Gud skapte verden og alt som er i den. Beretningen er en veldig demonstrasjon av Guds makt over alle ting, og hvordan hans befalinger oppfylles til fulle. Vi leser også dette om hvordan skapelsen gikk til;

For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. (Salmene‬ ‭33:9 NB‬‬)

Morgendagen

Morgan RambergVær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. (Matteus‬ ‭6:34 NB)

Du kan sikkert kjenne deg igjen i beskrivelsen om å være bekymret for morgendagen. I alle fall kjenner du til følelsen, selv om det ikke alltid er slik. Mennesker er forskjellige, og terskelen for uro og bekymring er ulik.

Ofte blir vi urolige fordi vi ikke vet hva som skal skje, vi mangler altså kunnskap og ikke sjelden tenker vi det verste om situasjonen eller fremtiden.

Kilde av liv

Morgan RambergDen som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. (Johannes‬ ‭7:38 NB)

Bibelen taler stadig om tro, og dagens bibelord minner om noe av det denne troen vil gjøre med deg. Vi leser om at det skal flyte strømmer av levende vann fra ditt indre. Begrepet levende vann finner vi også flere steder, men la oss se på ett av disse;

Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. (Johannes 4:14 NB)

Guds trofasthet

Morgan RambergSå skal du vite at Herren din Gud, han er Gud, den trofaste Gud, som holder sin pakt og bevarer sin miskunn gjennom tusen ledd, mot dem som elsker ham og holder hans bud. (5 Mosebok 7:9 NB)

Flere presiseringer i dette verset gjør det til en viktig faktor blant alt som står skrevet i Bibelen. Først gjelder det understrekningen av at din Gud virkelig er Gud. Det finnes mange slags guder, også i vår tid, og ordet levner ingen tvil om at den bibelske Gud er den virkelige, den som troner over hele skapningen. Det finnes ingen ved siden eller noen over, dette er den sanne og eneste virkelige Gud.

Nytt håp

Morgan RambergLoven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. (Hebreerne‬ ‭7:19 NB

Du husker kanskje loven som ble gitt Moses? Mange tenker på de ti bud, men loven er langt mer omfattende og inneholder bestemmelser om mangt og meget. Blant annet beskriver loven hvordan det skal ofres for synd, og hvordan det er presten som skal utføre dette stedfortredende offer, slik at synderen går fri.

Men stadig synd førte til stadig offer.

Enno er det vinter

Arve ReigstadDet er enno vinter, men vårteikna gjer seg så smått gjeldande. Naturen gjer seg klar til vårslepp. Skulle ikkje tru det, men vi veit av erfaring at det kjem til å skje på nytt. Noko heilt nytt skal skje. Nye spirer, nye knoppar, nye friske fargar, nye fugleungar, ny fuglesong.  Og mykje meir.

To dagar på rad har eg vorte minna om eit bibelord. Dette vil eg dela med deg i dag:

Sjå, eg gjer noko nytt. No spirer det fram. Merkar de det ikkje? Ja, eg legg veg i ørkenen, elvar i øydemarka. (Jes. 43, 19)

Frukt

Morgan RambergBli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. (Johannes‬ ‭15:4 NB)

I bibelen leser vi om å bære frukt for himmelen, og dagens bibelord forteller litt om dette. Vi leser altså om å bære frukt, ikke om å lage frukt. Det synes som at dette er utfordrende i noen sammenhenger. Bibelen lærer oss at frukten er selve kjennetegnet på treets liv. Jesus tar et alvorlig oppgjør med dette når han sier;

Guds løfter

Morgan RambergVær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen! (Romerne‬ ‭12:12 NB)

Dagens bibelord inneholder tre oppfordringer. Disse henger nøye sammen og danner grunnlaget for et rikt liv med Jesus.

Forgjeves strev

Morgan RambergSannelig, det er til ingen nytte at dere larmer på haugene*. Sannelig, i Herren vår Gud er Israels frelse! (Jeremia 3:23 NB)

Dette bibelordet er hentet fra et kapittel hvor Jeremia formaner til omvendelse. Det er tydelig at en ytre omvendelse ikke er nok, den må være forankret i hjertet. Jeremia beskriver dette på flere måter, og anklager folket for å leve i konflikt med Guds vilje, samtidig som de vil ha hans velsignelse.

Bønn om visdom

Morgan RambergI Gibeon åpenbarte Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: Be om det du vil jeg skal gi deg! ‭‭(1 Kongebok‬ ‭3:5 NB)

Bibelen forteller hvordan Davids sønn Salomo ble konge over Israel i ung alder. Vi kan lese hvordan Salomo selv beskriver situasjonen og beskriver behovet for hjelp i sitt svar til Herren i drømmen som beskrives i dagens bibelord;

Nå har du da, Herre min Gud, gjort din tjener til konge i min far Davids sted. Men jeg er bare en ungdom, og ofte vet jeg verken ut eller inn. (1 Kongebok 3:7 NB)