april 2017

Velsignelse og lydighet

Morgan RambergIsak sådde korn der i landet, og høstet hundre foll det året, for Herren velsignet ham. (1 Mosebok‬ ‭26:12 NB)

Gang etter gang kan vi lese i bibelen om hvordan Gud velsigner. Dagens bibelord handler om lydighetens velsignelse. I dette kapittelet leser vi at det var hungersnød i landet, og hvordan Isak like vel blir boende der på Guds befaling, og hvordan han ble velsignet for Abrahams og sin egen lydighet. Bibelen lærer oss dette:

Det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noe til. (‭‭Salomos Ordspråk‬ ‭10:22 NB)

All makt

Morgan RambergOg Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! (Matteus‬ ‭28:18 NB)

Det må ha vært litt av en dag for disiplene når Jesus talte disse ordene, og de fikk se den oppstandne frelseren. De ord han hadde talt, og som de ikke forsto var oppfylt. Han hadde sagt dem at han skulle dø, og at han etter tre dager skulle oppstå fra de døde. Nå står de ansikt til ansikt med ham.

Et løfte i nåde

Morgan RambergAbraham ga Isak alt det han eide. (‭‭1 Mosebok‬ ‭25:5 NB)

Når vi leser om Abraham og Isak finner vi mange trekk som billedlig leder oss inn i forståelsen av begreper som Faderen og Sønnen, eller Gud og Jesus om du vil. Ett av disse finner vi i dagens bibelord - Abraham gav Isak alt han eide. Vi leser dette om Jesu egne ord:

Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Matteus‬ ‭28:18 NB)

Tjenerens bønn

Morgan RambergOg han sa: Å Herre, du som er min herre Abrahams Gud, jeg ber deg: La det lykkes for meg i dag, og vis din godhet mot min herre Abraham! (‭‭1 Mosebok‬ ‭24:12 NB)

Abrahams tjener fikk som oppdrag at han skulle reise til Abrahams hjemland for å hente en kone til Abrahams sønn Isak. Hele kapittel 24 er en vakker beretning om hvordan Gud legger tilrette, hvordan han står ved sitt løfte og hvordan han svarer på denne tjenerens bønn. Dagens bibelord er en del av denne bønn, hvor tjeneren ber om Guds hjelp til oppdraget.

Oppstått!

Arve Reigstad”Oppstått er Jesus, hurra, hurra! Han lever, han lever, han lever nå!” (Margareta Melin)

Korset har ein horisontal og ein vertikal planke. Det har nesten form som eit plussteikn. (+) Korset er Guds plussteikn for alle menneske. Jesus døde for deg og meg på korset. Korset opnar vegen tilbake til fellesskap med Gud. Ein døde for alle.

21 personer ble dømt til døden på Gazastripen i fjor

Med Israel for FredTre av de dømte ble henrettet. Fortsatt venter flere titalls på at dommen skal fullbyrdes.

Tre personer ble henrettet av Hamas-regimet på Gazastripen i fjor, viser en rapport om dødsstraff fra Amnesty International. Mohammed Fathi Mohammed Othman, Yousef Mohammed Abu Shamleh og Ahmad Helmi Abdel Qader Sharab ble alle henrettet 31. mai i fjor etter å ha blitt dømt til døden. Det var de første som ble henrettet etter at praksisen ble gjenopptatt etter en pause gjennom hele 2015.

Stedfortreder

Morgan RambergDa sa han: Ta nå din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, Isak. Dra til Moria-landet og ofre ham der som brennoffer på et av fjellene, som jeg skal si deg. (1 Mosebok ‭22:2‬ NB)

Du husker kanskje denne fortellingen hvor Gud setter Abraham på prøve? På dette tidspunktet har Abraham to sønner, Ismael og Isak. Gud har uttrykkelig sagt at slektsløftet som Abraham fikk er knyttet til Isak. Isak ble født som ved et Guds under, når Abraham var hundre og Sara nitti år gamle.

Guds løfters oppfyllelse

Morgan RambergHerren så til Sara som han hadde sagt, og Herren gjorde med Sara slik han hadde lovt. Sara ble med barn og fødte Abraham en sønn i hans høye alder, til fastsatt tid som Gud hadde talt til ham om. (1 Mosebok‬ ‭21:1-2 NB)

Guds beskyttelse og omsorg

Morgan RambergDa strakte mennene hånden ut, de tok Lot inn til seg i huset og stengte døren. Og folket som var utenfor døren til huset, slo de med blindhet, både små og store, så de forgjeves strevde for å finne inngangen. (1 Mosebok‬ ‭19:10-11 NB)

Guds løfter holder

Morgan RambergDa sa Abram: Å Herre Herre, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort. Den som skal overta mitt hus, er Elieser fra Damaskus. (1 Mosebok‬ ‭15:2 NB)

Abram, som senere fikk navnet Abraham, regnes stamfar for Israel. Bakgrunnen for dette er oppfyllese av det løftet Gud gav ham;

Jeg vil la din ætt bli som støvet på jorden. Hvis et menneske er i stand til å telle jordens støv, så skal også din ætt kunne telles. (1 Mosebok‬ ‭13:16 NB)

Kom, la oss juble

Morgan RambergKom, la oss juble for Herren! La oss rope med fryd for vår frelses klippe! La oss tre fram for hans åsyn med pris, la oss juble for ham med salmer! (‭‭Salmene‬ ‭95:1-2 NB)

Kan hende er ordet "frelsesfryd" passende for ditt liv i troen på Jesus? Eller kanskje er det lenge siden du kjente en slik glede over frelsen? Kanskje er selve vissheten om frelsen kommet i ulage og uro preger sjelslivet?