mai 2017

Jesus har omsorg for deg

Morgan RambergOg kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. (‭‭1 Peter‬ ‭5:7 NB)

Jeg vil gjerne få minne deg om denne viktige sak. Kanskje er ditt liv i øyeblikket som på Tabors høyder, og livet smiler fra en skyfri himmel? Eller kanskje hører du til dem som står på det Røde Havs strand og ikke ser verken utvei eller løsninger mens støvskyen av fiendens hærer nærmer seg?

Fokus

Morgan RambergMen det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. (Filipperne‬ ‭3:7 NB)

I møte med Jesus, når evangeliets sannhet blir åpenbart, da skapes glede. Da skapes håp i tro, og andre ting blir liksom mindre viktig. Men etter som tiden går har du kanskje tapt noe av denne første gleden?

Det hjertet trakter etter

Morgan RambergGled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. (‭‭Salmene‬ ‭37:4 NB)

Dette bibelordet reiser kanskje mange spørsmål hos deg? Det inneholder både betingelse og løfte, og som alltid er Guds Ord sannhet. La oss se på dette sammen. Betingelsen synes enkel; gled deg i Herren. Filipperbrevet sier dette om denne gleden:

Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! (Filipperne‬ ‭4:4 NB)

Vent på Herren

Morgan RambergVent på Herren! Vær ved godt mot! Ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på Herren! (Salmene 27:14 NB)

Venting har aldri vært min sterke side, jeg har gjennom årene sett at min porsjon tålmodighet nok ofte er utilstrekkelig. Som lønn for dette har jeg noen ganger latt meg frustrere i påvente av svar på det jeg ventet på. Jeg tror flere har det slik og kan kjenne seg igjen i en slik beskrivelse.

LO-kongressen vedtok full boikott av Israel

Med Israel for FredDelegatene avviste advarselen fra den nye lederen Hans-Christian Gabrielsen. LO med over 900.000 medlemmer går inn for «internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott» av verdens eneste jødiske stat.

62 prosent av delegatene på LO-kongressen stemte for full boikott av Israel.

Før LO-kongressen som avsluttes i dag kom det forslag om full Israel-boikott fra EL og IT Forbundet og LO-Oslo. Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse (VINA) tok avstand fra forslagene og sa at de «vitner sterkt om en dobbel standard».

Guds hånd

Morgan RambergJeg setter alltid Herren for meg. Han er ved min høyre hånd, jeg skal ikke rokkes. Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære fryder seg. Også mitt kjød skal bo i trygghet. (Salmene 16:8, 9 NB)

Dagens ord handler blant flere ting om glede. Begrepet "å fryde seg" synes jeg sjelden å høre, i alle fall om oss voksne. Jeg hører det derimot av og til sagt om et barn som opplever noe spennende og som gleder seg over det. Når barnet opplever glede og gjør nye erfaringer i trygge omgivelser blir det fryd.

Tilgi og glem - en Guds velsignelse

  Borgvald Birkeland«Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre om noen har klagemål i mot noen; som Kristus har tilgitt dere, således skal også dere tilgi». Kol. 3,13. Det er vel ingen som ikke en eller annen gang har følt seg forurettet.

Under livets vandring må vi alltid ta med i beregningen at vi under vandringen kan få «støt» og «slag» som smerter og svir. Og kanskje kommer vi selv til å gjøre ting mot andre som gjør vont, uten at vi tenkte eller mente det slik.

Gjenløst

Morgan RambergJeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg! (Jesaja‬ ‭44:22 NB)

Dette bibelordet inneholder et budskap som gleder nedtyngede hjerter, som kjemper med samvittighet og sjelelige kvaler. Mange er opptatt av det ytre, men Gud ser til hjertene, han vet alt og ser alt.

Men så er da også det godt, for ingen kjenner deg som Herren. Han vet om svakhetene, han kjenner kvalene, men mest av alt er det forunderlig at han ser lengselen til oppgjør og fred.

Amerikanske senatorer har fått nok: FNs partiskhet mot Israel må ta slutt

Med Israel for Fred- FNs kontinuerlige angrep på Israel er uakseptable, skriver 100 senatorer i et brev til FN.

Alle av USAs 100 senatorer har skrevet under på et brev til FNs generalsekretær António Guterres hvor de krever en slutt på den uakseptable partiskheten mot Israel i De forente nasjoner. Det spisse brevet, som ble skrevet av republikaneren Marco Rubio og demokraten Christopher A. Coons, ble underskrevet av hvert eneste medlem i det amerikanske senatet, skriver Times of Israel.