desember 2017

Jesu fred

Arve ReigstadÆre vere Gud i det høgste, og fred på jorda blant menneske Gud har glede i. (Luk. 2, 14)

Det kan ikkje ha vore tilfeldig valde ord englekoret song ut over markene ved Betlehem. Eg tenkjer at orda i songen var særdeles godt planlagde og innøvde, med Gud som dirigent og instruktør. Ikkje mange ord, men nøye utvalde og viktige.

Det er tre viktige poeng i den korte songen. Først og fremst står tilbedinga av den opphøgde Gud. For det andre blir det proklamert fred på jorda blant menneska. Og for det tredje er det viktig for Gud å formidle at han gleder seg over menneska han har skapt.

Ta vare på skatten

Arve ReigstadEin kan bli veldig ivrig når ein skal presentere verdens beste nyheiter. Då gløymer ein gjerne enkle reglar om å tale i korte og enkle setningar. Eg ser for meg Paulus bringa verdens beste bodskap til Timoteus på denne litt overivrige måten.

Han har frelst oss og kalla oss med eit heilagt kall, ikkje på grunn av gjerningane våre, men etter sin eigen vilje og nåde, den som er gjeven oss i Kristus Jesus frå evige tider, og som no har vorte openberra då vår frelsar Kristus Jesus kom til jord. (2. Tim. 1, 9 – 10)