januar 2018

Kven er Jesus for deg?

Arve ReigstadTenk deg at du er på tur med ei gruppe menneske til Israel. Du har reist rundt i landet, sett på historiske stader, og høyrd på alle forteljingane om under og mirakel som ein gong skjedde akkurat her. Siste dagen på turen kjem du til ein liten oase heilt nord i landet, inn under Hermon fjellet. Ein vakker dal, oliventre, ei blomstereng, høge fjell og ei elv som renn gjennom landskapet. Verkeleg ein plass til å nyte stilla i naturen.

Guds Fred

Morgan RambergLa Kristi fred råde i hjertene deres! (Kolosserne 3:15 NB)

Dagens andakt tar utgangspunkt i starten av et bibelvers, og det handler om fred. Bibelen taler mye om fred, og det nytestamentlige budskapet starter med et fredens budskap fra englene til hyrdene på marken julenatt:

Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag 

Rett eller galt?

Morgan RambergLikesom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herren, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen slik dere har lært, rike på takk. Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. (Kolosserne 2:6-8 NB)

Dersom du lever i sann omvendelse til med Jesus vil du finne at verdens lærdom om rett og galt ikke alltid er forenlig med verken samvittighet eller Guds ord. Men hvordan skal en kunne vurdere de ulike synspunkt, og veie opp hva som er rett? Det finnes ofte mange argumenter, og kanskje kjenner du på at du er usikker?

Hva makter du?

Morgan RambergAlt makter jeg i ham som gjør meg sterk.  (Filipperne 4:13 NB)

Noen mennesker opplever bibelens innhold teoretisk, og synes det er vanskelig å forstå hvordan innholdet kan komme til anvendelse i det daglige eller praktiske liv. Dagens bibelord kan for noen oppfattes slik, for hvem kan vel makte alt? Hva er det egentlig dette handler om?

Disse ordene er skrevet av Paulus, og må betraktes ut fra hans situasjon og erfaring. Foranledningen til disse ordene er at Paulus betrakter sine erfaringer, og oppsummerer disse slik:

Hjemhørighet

Morgan RambergMen vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. (Filipperne 3:20 NB)

Som borger av et land kan du få utstedt et pass, og dette angir din hjemhørighet i landet. Dersom du har vært på reise til et annet land, må du gjerne vise frem passet når du skal tilbake til landet hvor du hører hjemme. Uten dette beviset på din tilhørighet får du ikke komme inn.

En gammel sang går slik:

Eg er ein gjest i verda,
på reis som framand her.
Den trøyst eg har på ferda:
Min heim i himlen er.

Alle skal bekjenne

Morgan Ramberg…i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre*, til Gud Faders ære. (Filipperne 2:10-11 NB)

Dagens bibelord inneholder en viktig sannhet som for mange synes å være glemt. Det forteller at alle mennesker – uten unntak – en dag skal bøye sine knær og bekjenne at Jesus Kristus er Herre.

Det nye året

Morgan RambergSe, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. ‭‭(Jesaja‬ ‭43:19 NB)

I startgropen for det nye året er det mange som har ulike fortsett. Noen har saker de vil slutte med, mens andre er opptatt av ting de vil begynne med. Noen vil oppleve at det ikke er enkelt å holde slike fortsett, og mange må erkjenne at egen vilje er for svak. Andre opplever at egne ressurser ikke er tilstrekkelig for å kunne gjennomføre, og innser at de trenger hjelp.