februar 2018

Eg er med deg

Arve ReigstadEit av dei bibelorda som har følgd meg i mange år handlar om at eg ikkje er åleine i livet. Og då er det ikkje kone, born, familie og vener det handlar om.

Av og til kan ein kjenne seg einsam, midt i fellesskapet med andre menneske. Ja, ein del menneske føler ei indre kjensle av einsemd, midt i det sosiale livet med andre.

Eg hugsar ein periode i eige liv, då eg opplevde store reelle utfordingar, og hadde mange vanskelege ting å tenkje på. Det var ikkje alltid så naturleg og lett å dele problema og tankane med andre folk som eg møtte i kvardagen. Eg følte meg rett og slett litt åleine.

Tro og tillit

Morgan RambergHerren har behag i dem som frykter ham, som venter på hans miskunn. (Salmene 147:11 NB)

Tro og tillit er ord vi som ofte brukes for å betegne sentrale byggesteiner i gudslivet. Dette bibelordet handler om det samme, idet det tilkjennegir to hovedpunkter. Overskriften er hvem som har Herrens behag, og dette hviler på disse to hovedpunktene.

Herren har behag i «dem som frykter ham».

Finner du Gud?

Morgan Ramberg Men i sin trengsel omvendte de seg til Herren, Israels Gud. De søkte ham, og han lot seg finne av dem. (2 Krønikebok 15:4 NB)

Et fantastisk vitnesbyrd ligger i dette verset, så enkelt og sant som det understreker Guds ordning. De søkte Gud i sin trengsel, og han lot seg finne av dem. Vi leser om denne ordningen i Jeremia;

Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. (Jeremia 29:13 NB)

Den som strever kan komme til Jesus med byrden, Bibelen er full av eksempler på nettopp hvordan Gud lar seg finne. Jesus sa derfor;