All makt

Morgan RambergOg Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! (Matteus‬ ‭28:18 NB)

Det må ha vært litt av en dag for disiplene når Jesus talte disse ordene, og de fikk se den oppstandne frelseren. De ord han hadde talt, og som de ikke forsto var oppfylt. Han hadde sagt dem at han skulle dø, og at han etter tre dager skulle oppstå fra de døde. Nå står de ansikt til ansikt med ham.

Den samme Jesus som hadde mettet fem tusen mennesker med to små fisker og fem små brød, som helbredet syke, blinde hadde fått synet tilbake og døde var vekket til liv. Han som tilgav synder og satte de skriftlærde fast i ord. Han står nå foran dem og uttaler disse vidunderlige ordene som vi finner i dagens bibelvers.

Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! ‭‭

Disiplene hadde i sannhet sett at han hadde makt, men nå hadde de også sett hans makt over døden. Og Jesus sier altså videre at også i himmelen har han all makt. Bibelen lærer oss dette om Guds makt:

Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. (Efeserne‬ ‭1:20-23 NB)

All makt, vi kan knapt forstå rekkevidden av dette, men forstår at alt er underlagt ham.

Hva betyr det for deg?

Det betyr at du kan komme til ham med alt som er tungt å bære, enten det er synd eller uro og trengsel. Det betyr at han har makt til å hjelpe deg uansett omstendighet. Han kan løse fra tvang og avhengighet, det finnes ingen lenker og bånd han ikke kan bryte. Det finnes ikke en bønn han ikke kan besvare. Hans makt når over alt, han bøyer kongers hjerter som bekker, river ned stengsler og setter sin engel til å vokte deg.

Det må ha vært overveldende for disiplene å motta budskapet, men det lyder fra den samme levende Jesus til deg i dag. En gammel sang inneholder strofen " Si det til Jesus", og nettopp dette er løsningen min venn. Bær alt frem for ham, i barnslig tillit til at din himmelske far som har all makt hører deg og har omsorg for deg.

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider