Alle skal bekjenne

Morgan Ramberg…i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre*, til Gud Faders ære. (Filipperne 2:10-11 NB)

Dagens bibelord inneholder en viktig sannhet som for mange synes å være glemt. Det forteller at alle mennesker – uten unntak – en dag skal bøye sine knær og bekjenne at Jesus Kristus er Herre.

Bibelen forteller at en dag skal Jesus komme tilbake, og hver den som har tatt sin tilflukt til ham får bli med ham til himmelen. Dette gjelder hver den som har erkjent sitt nederlag for Gud og bedt om Jesus frelse, den som tror på Jesus stedfortredende død, at han er den levende Guds Sønn.

Kanskje du som leser dette allerede har bøyd deg for denne sannhet, og i ditt hjerte har bekjent at Jesus er din frelser og Herre, Gud velsigne og bevare deg dersom du har det slik.

Dersom du ikke har det slik må du betenke deg, for om du i din stolthet vender ryggen til Bibelen så forandres ikke den sannhet som dagens bibelord vitner om.

Hvert menneske skal bekjenne at Jesus er Herre, men for mange mennesker vil det være for sent, fordi nådens tid er omme. Nådens tid opphører for mennesket når dets levedager er omme, og endelig når Jesus kommer igjen for å hente sine. Bibelen lærer oss dette om det som skal skje for hver den som ikke vil ta imot Jesu frelse under sine levedager på denne jord:

Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.  (Åpenbaringen 20:12 NB)

Mange mennesker vil på denne dag måtte erkjenne at de tok feil, at de i sin stolthet og egenrådighet valgte bort frelsen i Jesus. Da er det for sent, og det er ikke mulig å gjøre dette om, og bibelen lærer at en evig fortapelse venter.

Men verset over forteller også om en bok som kalles livets bok, og i denne står navnet på hver den som har tatt imot frelsen i Jesus. Disse skal ikke komme for dommen, bibelen lærer oss at disse skal gå inn til evig liv i himmelen.

Min kjære venn, jeg ønsker til Gud at du tar imot hans tilbud om frelse i troen på Jesus slik at du kan være blant dem som venter på Jesu gjenkomst med glede. Dagens bibelord er ikke til skremsel, men det er en bibelsk sannhet som hvert menneske må ta alvorlig, en sannhet som ikke kan forties og som ikke forsvinner om den fornektes. Kontrasten finnes i evangeliet om frelse. For Jesus kan du bekjenne hver en synd og hvert et fall, og han møter deg med tilgivelse og nåde uansett hvordan ditt liv har vært. Om du bøyer dine knær og bekjenner at han er Guds Sønn, din frelser har du del i den beste fremtid, en fremtid som overgår enhver forestilling et menneske kan ha.

Du er velkommen hos Jesus, uansett hva du bringer til ham finnes det tilgivelse og nåde.

Se bare til at ikke din egen stolthet eller menneskefrykt frarøver deg den frelse han tilbyr, for innholdet i dagens bibelord gjelder alle mennesker.

Til sist vil jeg minne deg om et bibelsitat som bekrefter den tilgivelse Jesus vil møte deg med:

Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. (1 Johannes 1:9 NB)

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider