BETALT - med store , røde bokstaver

Edin Løvås

For mange år siden, den gangen da det sosiale nettverket ikke var bygd ut slik det er i dag, levde det en enke med flere barn i den ytterste fattigdom i en liten bygd på Nordmøre. Hun hadde etter hvert skaffet seg en formidabel gjeld hos kjøpmannen. Dette tynget henne forferdelig.

Denne kvinnen ble omvendt til Gud i en vekkelse som gikk over den lille bygda. Men gjennom en sjelelig mekanisme, som hun ikke selv forsto, fikk hun skyldfølelsen som var knyttet til kjøpmannen, overført til Gud. Hun opplevde ingen glede over frelsen eller tilfredshet i livet med Herren.

En dag kom hun til kjøpmannen for å snakke ut som gjelden sin. Hun sto forknytt ved disken og vred hendene sine. Men kjøpmannen hadde glemt hele saken, og årsaken til dette fantes i regnskapsbøkene. Ved kvinnens gamle gjeldspost sto det med store, røde bokstaver: «betalt». En kristen bror eller søster hadde gjort opp for henne, men uten å fortelle det, antagelig fordi den gode gjerningen skulle skje i det skjulte.

Da kvinnen gikk fra butikken den dagen, hadde hele byrden falt fra hennes skuldre. Og plutselig var forholdet til Gud også forandret. Hun forsto med hele sin personlighet at Jesus hadde betalt for alle hennes synder og utslettet hennes skyld overfor Gud. For slik står det skrevet: «Dere er kjøpt, og prisen betalt. Så bli ikke treller av mennesker.» Livsgnisten kom tilbake til denne stakkars kvinnen, og frelsesfryden ble igjen tent i henne.

Også du vil finne at din gjeld allerede er betalt av en annen, om du kommer til Gud for å gjøre opp.
   

Andakten er hentet med tillatelse fra Edin Løvås sin bok Hver dags visdom som kan kjøpes på Luther Forlag

Bønnemner

Sider