Bønn i tillit til Gud

Morgan RambergTil deg, Herre, setter jeg min lit… (Sal. 71.1 NB)

Disse ordene fra begynnelsen av salme 71 inneholder et element som er svært viktig for vår sjelefred. I bønn til Gud er det mange mennesker som legger frem ulike begjæringer, men de personlige og litt ransakende spørsmålene er; Er det tillit til at Gud hører? Er det tillit til at han kan og vil hjelpe? Hvordan kan vi be rett, og oppnå tillit til bønnesvar?

Når Jesus ber i Getsemane, like før han blir pågrepet, er han i ufattelig stor sjelelig nød og trengsel. Jesus ber slik:

og sa: Far, om du vil, så la dette begeret gå meg forbi! Men la ikke min vilje skje, bare din."… «Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden (Lukas 22:42 og 44 NB)

Jesus visste om den forestående lidelse, ikke bare fysisk, med sjelelig, vi leste at han hadde «dødsangst».

Jeg tror ikke noe menneske gjennom sitt liv kan verken forestille seg eller oppleve den sjeleangst Jesus hadde. Han ble forlatt av Gud, og fikk kjenne byrden av verdens samlede synd. Likevel ber han altså denne setningen som vi ofte lett ser forbi; «la ikke min vilje skje, bare din.»

Dette vitner om en total tillit til Guds plan, Jesus legger sitt alt i Faderens hånd og stoler på at hans vilje er det eneste rette.

«…ikke min vilje, BARE din», når ba du slik sist? Våre bønner er ofte preget av timelige behov og begjær. Ofte forsøker vi å forklare for Gud hvorfor han bør løse våre behov slik vi ønsker det, ja vi kan noen ganger finne oss selv i å argumentere på hvorfor dette er det beste. Jesu eksempel i bønnen fra Getsemane viser et annet hjertelag, hvor faderens vilje er det sentrale.

Men bibelen ber oss legge frem alle ting for Gud i bønn, blir det da galt å be om konkrete saker?

Nei, det blir det ikke, og igjen ser vi hen til Jesu bønn som starter slik; «Far, om du vil…» og så presenterer han sitt begjær. Men det er altså Guds vilje som er det sentrale, og Jesus viser at han uansett utfall har tillit til at dette er det beste. Ved at Guds vilje ble oppfylt fullførte Jesus lidelse og død for syndere, og på grunn av denne vilje finner du og jeg frelse.

Gud vet alltid best, og han har alltid kontroll. Selv når omgivelsene tyder på det motsatt i våre øyne – Gud vet alltid best. Du kan ha tillit til at Jesus hører deg, han har sagt det i sitt ord; «men mine ord skal slett ikke forgå».(Matt. 24:35)

Tillit til Jesus vil skape fred i ditt urolige hjerte, fordi han vil gi deg visshet om at han har fredstanker for deg, er den som vokter deg, og han er den som er «gitt all makt, i himmelen og på jord» (Matt. 28:18)

Det er denne Jesus du skal be til, og det er han du kan sette din lit til. Han vil glede ditt hjerte, og vise deg at velsignet sjelefred kommer ved denne enkle tillit. Kan du gi ham denne tillitserklæring fra ditt hjerte? Vil du be denne enkle bønn?

Til deg, Herre, setter jeg min lit.
Hjelp meg at dette må være en sannhet i mitt hjertes dyp.

Lær meg å stole på deg, og å sette din vilje først.

Vis meg og lær meg at din vilje alltid er den beste for meg,
og la meg være som et tillitsfullt barn hos deg når jeg ber.

Amen

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider