Bønnesvar

Morgan RambergOg det skal skje: Før de roper, skal jeg svare, mens de ennå taler, skal jeg høre. (Jesaja 65:24 NB)

Bibelen lærer oss at Guds veier er uransakelige, altså er det ikke mulig for oss å fullt ut forstå disse. Dette henger sammen med vår begrensede evne til å vite noe sikkert om morgendagen, mens Gud på sin side vet om alt som venter der fremme. Derfor forbereder han også det som han vet du vil trenge når du kommer dit.

For å forstå dette prinsippet i relasjon til våre bønner tar vi med et eksempel fra Bibelen: Abrahams tjener ble sendt for å hente en brud til Isak. På reisen frem stanset han ved en brønn, og han ber denne bønn;

Og han sa: Å Herre, du som er min herre Abrahams Gud, jeg ber deg: La det lykkes for meg i dag, og vis din godhet mot min herre Abraham! (1 Mosebok 24:12 NB)

Bibelen lærer oss at bønnesvaret kom før han var ferdig med denne bønnen:

Og det skjedde, at før han hadde talt til ende, se, da kom Rebekka ut med krukken sin på skulderen. Hun var datter til Betuel, sønn til Milka og Nakor, Abrahams bror. (1 Mosebok 24:15 NB)

I bønnesvaret skjedde også oppfyllelsen av at hun  - som han hadde bedt om – gir hele hans kamelflokk vann fra brønnen. Hennes slektskap var nøyaktig etter befalingen som var gitt tjeneren fra Abraham.

Så hva betyr dette? Hun startet vel på veien til brønnen før tjeneren hadde starter på sin bønn? Og hennes vennlighet, var ikke den et resultat av hennes normale livsførsel og ikke en plutselig personlighetsendring? Og hennes slektskap, var ikke det avgjort for lenge siden? Kan tjenerens bønn i det hele tatt ha hatt noen som helst virkning?

La oss slå fast at Gud er ikke bundet av tid. Han forbereder gjerne bønnesvar på en bønn som du kan komme til å be om ti år fra nå. I Lukas 7 leser vi om en høvedsmann som sender noen av Israels Eldste til Jesus, for å be ham komme å helbrede en syk tjener.

Disse Israels Eldste ber Jesus «innstendig og sa: han er vel verdt at du gjør dette for ham» (Luk. 7:4)

I møte med Jesus finner vi at disse «argumenterer» for at denne mann er verdig at Jesus kommer og gjør dette for ham. Jesus går riktignok mot huset, men ikke på grunn av «argumentene», men fordi all hans gjerning i verden skal ære Faderen.

Før han kommer frem til huset kommer høvedsmannens tjenere og melder til Jesus at høvedsmannen kjenner seg uverdig til at Jesus skal komme til hans hus. Høvedsmannen stadfester sin tro ovenfor Jesus, idet han bekjenner at en Jesu befaling vil være nok for tjeneres helbredelse. Et sterkt vitnesbyrd om to ting; Ydmykhet og tillit. Historien i Lukas 7 ender slik:

Og da de som var utsendt kom tilbake til huset, fant de tjeneren frisk. (Lukas 7:10 NB)

Kjære medvandrer, som kanskje kjemper i bønn med mange ting; Gi ikke opp, men bli vedvarende i bønn til Herren. Bli vedvarende i bønn, la dette bibelordet fra Herren bli ditt vitnesbyrd:

Jeg søkte Herren, og han svarte meg... (Salmene 34:5 NB)

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider