Daniels Gud

Morgan RambergDa ble hemmeligheten åpenbart for Daniel i et syn om natten. Og Daniel priste himmelens Gud. (‭‭Daniel‬ ‭2:19 NB)

Daniel var fange i et fremmed land, og sammen med noen utvalgte unge menn gjorde han tjeneste hos kongen. Men kongen hadde en drøm, og han ba sine vismenn og åndemanere om å fortelle ham hva han hadde drømt samt betydningen av drømmen. Dette var en umulig oppgave, og fordi disse åndemanere ikke kunne løse oppgaven ville kongen drepe dem alle.

Daniel fikk høre om dette, og går i bønn til Gud for å få vite drømmen og dens betydning. Her finner vi dagens bibelord, når Daniel opplever Guds svar på bønnen. Både drømmen og dens betydning ble åpenbart for ham i er syn om natten, og Daniel bærer frimodig budskapet frem for kongen, idet han også forkynner at denne åpenbaringen kommer fra den eneste levende Gud. Kongens reaksjon er dette:

Og kongen tok til orde og sa til Daniel: I sannhet, deres Gud er gudenes Gud og kongenes Herre! Han er en som åpenbarer hemmeligheter, siden du har kunnet åpenbare denne hemmeligheten. (Daniel‬ ‭2:47 NB)

Så hva kan vi lære av dette, og er denne fortellingen nyttig i dag? Først av alt vitner fortellingen om den eneste sikre vei til åpenbaring om det som ligger foran. Mange mennesker tynges fordi fremtiden er uviss, og de er urolige for hva som vil hende. Noen ser på det som skjer i verden og lurer på om Gud virkelig finnes. Andre betrakter mer personlige utfordringer og ser ingen utvei eller mening.

Uansett hvordan du måtte ha det vil jeg minne om at Daniels Gud lever og virker nå som før. Han hører fremdeles bønner, og åpenbarer hemmeligheter. Han gir visdom og innsikt, og gjør veier i ødemarken. Han bøyer kongers hjerter og erstatter sorg med glede. Selv i nattens timer åpenbarer han seg og gir urolige hjerter fred. Veien til fred og sann glede starter med påkallelse til Daniels Gud, og han gir deg dette løftet:

Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. (Jeremia‬ ‭29:13 NB)

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider