Det nye livet

Morgan RambergJeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. ‭‭(Galaterne‬ 2:20‬ NB‬‬)

Bibelen taler om det som den betegner som det nye livet, men hva er så dette? Kan en leve et nytt liv? Og hvordan kan i tilfelle dette skje?

Bibelen lærer at døden inntraff i det øyeblikket synden kom inn i verden, og at dette rammer alle mennesker på grunn av den enes synd (Adam). Med sin syndige natur er mennesker utestengt fra Guds nærhet, vi ser også at Adam og Eva blir bortvist fra hagen.

Men så settes Guds vidunderlige redningsplan i verk, og Jesus gjør opp for dette fallet, og tar bort selve arvesynden. Vi finner dette beskrevet slik:

Altså, likesom én manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også én manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. (Romerne‬ ‭5:18‬ NB‬‬)

Du står altså igjen med din egen synd, og spørsmålet til deg er om du ved troen på Jesus vil ta imot tilgivelse og bli forsonet med Gud? Vil du leve i troen på han som gav seg selv for deg? Dette er selve oppskriften på det nye livet. Hør hvordan Bibelen beskriver denne overgangen:

Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser. (‭‭Kolosserne‬ 2:13‬ NB‬‬)

Ingen betingelser om en feilfri vandring, kun et spørsmål om du vil ta imot dette? Spørsmålet står der, uansett fortid og gamle eller nye feiltrinn, eller om dagen i dag har gjort at du føler deg uverdig.

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. (‭‭Efeserne‬ ‭2:8‬ NB‬‬)

Hvis du vil ha del i dette nye livet må du enkelt gi Jesus ditt "ja" på spørsmålet. Det blir din lykke, nå og for alltid!

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider