Et grunnfestet sinn

Morgan RambergDen som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit.4Sett deres lit til Herren til alle tider! For i Herren Herren har vi en evig klippe.
(Jes. 26:3-4 NB)

Grunnfestet, ordet vitner om solid grunn og god innfesting i denne.
Bibelen lærer oss om to menn som bygde hus, den ene bygde på sand og den andre på fjell.
Når regnet og stormen kom ble grunnen under huset bygget på sand skylt bort og det falt sammen.
Det andre huset ble stående i stormen fordi det var bygget på fjell.
Dagens bibelord handler om noe av det samme prinsipp, den som har et sinn som er grunnfestet i troen på en allmektig Gud kan alltid ha fred.
Hvorfor?
Fordi grunnen hans tro er bygget på er solid nok til å motstå enhver påkjenning, og når en kan stole på at denne holder trenger en jo ikke uroes.
Uro oppstår like vel ofte fordi tilliten til at grunnen holder svekkes, men heldigvis er grunnen like vel den samme.
Dagens bibelord lærer oss at å ha et grunnfestet sinn gir fred, fordi Herren er den vi kan stole på, til alle tider og i alle situasjoner.
For i Herren har vi en evig klippe, halleluja!
Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider