Et løfte i nåde

Morgan RambergAbraham ga Isak alt det han eide. (‭‭1 Mosebok‬ ‭25:5 NB)

Når vi leser om Abraham og Isak finner vi mange trekk som billedlig leder oss inn i forståelsen av begreper som Faderen og Sønnen, eller Gud og Jesus om du vil. Ett av disse finner vi i dagens bibelord - Abraham gav Isak alt han eide. Vi leser dette om Jesu egne ord:

Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Matteus‬ ‭28:18 NB)

All makt, i himmel og på jord, og dette er gitt ham av Faderen. Et løfte om en slekt, et land og en fremtid var knyttet til Isak. Så også er dette knyttet til Jesus. En himmelsk slekt, et folk som skal bo i det himmelske landet, i all fremtid. Bibelen lærer oss dette:

Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? (Romerne‬ ‭8:31-32 NB)

Så har altså hver troende del i dette, og har derved del i den himmelske arven. Ved at Gud gav alle ting til Sønnen, gir han også hver troende arverett med ham. Dette er større enn vi forstår, men i Jesus har du altså arverett i himmelen. Det er gitt ved løfte i nåde, ikke ved lov - akkurat som Gud gav det til Abraham;

For dersom en får arven ved lov, da får en den ikke lenger ved løfte. Men Gud ga den i sin nåde til Abraham ved løfte. (Galaterne‬ ‭3:18 NB)

I troen på Jesus mottar du løftet om frelse i og ved nåde. Du mottar det evige livet, og du får del i den himmelske arv. Allerede fra den stund du tok imot frelsen i Jesus var du betraktet som himmelverdig i Guds øyne, og det er Guds verk i Jesus Kristus som er opphavet til dette. For som Abraham gav Isak alt, gav Gud alt til Kristus. Også den dyreste skapning - mennesket- gav han ham, og du er regnet med.

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider