Et sant kristenliv

Morgan RambergDerfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. (2 Korinter 5:17 NB)

Dersom du skulle bli anklaget for å være en kristen, ville bevisene for anklagen være overveldende klare for at du kjenner Jesus og at han kjenner deg?

Gode gjerninger fjerner ikke synd, og de kan heller ikke frelse noen, men når et menneske blir frelst i tro på Jesus skjer det en forvandling. Ulike gjerninger – eller frukter - kommer til syne, og disse er en konsekvens av det nye livet som er skapt av Jesus. Disse gjerningene er altså ikke årsaken til frelse, de er en konsekvens av den forandringen Jesus gjør med den som blir frelst.

I Johannes første brev finner vi syv viktige indikatorer som hjelper oss til å avgjøre om forholdet til Jesus er slik det burde være, og jeg vil dele dem med deg.

Et liv i lydighet til Gud.

Selv om den kristne snubler og faller mang en gang, vil han ha behov for å være i Guds nærhet. Det vil finnes trang til å høre og lese hans ord. Dette er et verk av Den Hellige Ånd, som bøyer det frelste hjerte mot lydighet til Gud.

Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder fast på hans bud. Den som sier: Jeg kjenner ham! - og ikke holder fast på hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som holder fast på hans ord, i ham er sannelig Guds kjærlighet blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret. (1 Johannes 2:3-6 NB)

Bekjennelse av Jesus som Guds sønn og frelser

Bekjennelse av troen på dette er en bekjennelse av oppfyllelsen av Guds frelsesplan.

Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen. (1 Johannes 2:22-23 NB)

Et liv i omvendelse fra synd

En sann kristen vil vende seg bort fra synden, og bekjenne sine fall for Jesus, mens andre vil skjule synden og sette egen vilje først. Når den sanne kristne faller i synd blir derfor bekjennelsen viktig:

Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. (1 Johannes 1:9-10 NB)

Ekte kjærlighet til kristne brødre og søstre

Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden. Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. (1 Johannes 3:14-15 NB)

Kjærligheten til andre kristne, til menigheten og fellesskapet er altså et viktig kjennetegn.

Guds oppdragelse finnes i livet

Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. (1 Johannes 3:1 NB)

Som en far oppdrar sitt barn og lærer det lydighet, slik arbeider også Gud med den kristnes hjerte for å føre ham tilbake til sannheten dersom han har veket av. Dette kan gjøre vondt å oppleve, men det er i kjærlighet han vil oppdra den kristne så han ikke faller ut av sannheten.

Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner. For hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter? Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn, og ikke sønner. (Hebreerne 12:7-8 NB)

Den hellige ånds tilstedeværelse

Den som holder fast på hans bud, blir i ham, og han i ham. Og på dette kjenner vi at han blir i oss: av den Ånd som han ga oss. (1 Johannes 3:24 NB)

Hvis du er en sann troende vil Den Hellige Ånd vitne sammen med deg om at du er et Guds barn:

Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. (Romerne 8:16 NB)

Han vil også åpenbare Guds Ord når du leser det (Joh. 14:26), overbevise deg om synd (Rom. 8:16) og gi deg ekte kjærlighet, glede og fred (Gal. 5:22)

Tro på frelse i det Jesus alene har gjort (og ikke det du selv gjør)

Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. (1 Johannes 5:12-13 NB)

Stoler du på Jesus som din eneste grunn til frelse, eller stoler du på deg selv eller menigheten?

Disse syn indikatorene er tegn på et «forvandlet liv», og avslører om Gud virkelig har fått gjort deg til et nytt menneske. Ingen av disse tingene kommer naturlig, og de er umulig å etterligne over tid. Hvis du betrakter ditt liv fra et fugleperspektiv, vil du finne disse tingene?

Kjærlighet til brødre og søstre i Herren? Eller ikke?
Omvendelse fra synd? Eller ikke?
Lydighet mot Gud? Eller ikke?
Guds oppdragelse i ditt liv? Eller ikke?
Den Hellige ånds tilstedeværelse? Eller ikke?
Bekjennelse av Jesus som Guds Sønn? Eller ikke?
Tro på at Jesu frelse er nok? Eller ikke?

Hvis disse ting finnes i ditt liv skal du fryde deg over dem i takk til Jesus. Hvis de ikke finnes bør du ikke utsette invitasjonen om å vende deg til Gud i bønn, så han kan få rense ditt hjerte enten det er for første eller tusende gang. Og når han får slippe til i ditt hjerte gjør han alle ting nye og du blir etter hans eget ord født av Gud.

Kanskje vil du be denne bønn?

«Kjære Jesus, ofte og på mange måter har jeg satt meg selv først, og har ikke vært lydig mot ditt ord. Jeg legger i dag mitt liv frem for deg og ber deg om å rense mitt hjerte fra all synd. Fra nå av skal du være Herre i mitt liv. La ditt verk synes i meg, så din fred og glede kan bo i mitt hjerte, og jeg kan leve til ditt behag.
Amen»

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider