Et seirende kristenliv

Morgan RambergBli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus! (2 Timoteus 2:1 NB)

I dette kapittelet formaner Paulus sin medarbeider Timoteus om den tjeneste som Timoteus har og skal fortsette i. Vi kan trekke en parallell til dette, og se for oss en situasjon hvor du skulle formane en nærstående for det livet som ligger foran. Hva skulle være det første og viktigste rådet du ville gi?

Når Paulus formaner Timoteus gjennom dette kapittelet holder han frem mange og viktige elementer, han taler om troskap, om å stå fast på det som er rett uansett omstendigheter.

Han taler om fokus og å holde stødig kurs uten å vike til siden, og om å søke forstand hos Jesus. Han taler om oppriktighet og iver, og om å holde seg borte fra tomt snakk.

Alt dette er jo både viktig og rett, men legg merke til hvordan Paulus innleder denne formaning:

Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus

Troskap, iver, oppriktighet og rettskaffenhet er gode verdier, og mange mennesker streber etter disse. Dagens bibelord minner oss om den viktigste formaning av alle, og omtaler selve grunnlaget for alt som kommer heretter.

Så hva betyr det egentlig å bli sterk ved nåden i Jesus?

Når du og jeg skal nærme oss Gud kan det kun skje i Jesus nåde, bibelen lærer oss dette:

Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. (Hebr. 10:19 NB)

Jesu blod ble din redning, i dette blodet finnes fullkommen tilgivelse og det ble gitt deg i nåde og kjærlighet, og det tales her om at dette gir frimodighet. Ved å be til Jesus om tilgivelse for all synd vil du få dette når synden bekjennes for ham. Dette er starten på et sant gudsliv, et liv som kan preges av styrke og ikke av nederlag.

Dersom du skal kjempe med oppgaver i ditt trosliv som troskap, iver, oppriktighet og rettskaffenhet i egen kraft vil du få erfare et liv preget av strev og uro. Disse oppgavene utføres best når utgangspunktet er den kraft som finnes i Jesus nåde.

Opplevelsen av å bli tilgitt, renset fra all synd i hjerte og sinn gir ny kraft i kristenlivet, og her starter den daglige seieren. Vi kommer tilbake til det viktigste rådet for et seirende kristenliv, og Paulus understreker dette treffende.

Bli sterk ved Jesu nåde. Men hvordan styrker dette i praksis undrer du kanskje?

Min venn, styrken i troslivet kommer fordi ved denne nåde Jesus gir blir djevelen fratatt alle våpen, og han finner intet å anklage deg for. I den friheten dette gir kan du derfor i troskap, med iver og oppriktighet tjene Jesus.

Jeg vil derfor gi deg Paulus egne formaning på denne dag, bli da du sterk ved nåden i Kristus Jesus, for her ligger nøkkelen til et seirende kristenliv.

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider