Finner du Gud?

Morgan Ramberg Men i sin trengsel omvendte de seg til Herren, Israels Gud. De søkte ham, og han lot seg finne av dem. (2 Krønikebok 15:4 NB)

Et fantastisk vitnesbyrd ligger i dette verset, så enkelt og sant som det understreker Guds ordning. De søkte Gud i sin trengsel, og han lot seg finne av dem. Vi leser om denne ordningen i Jeremia;

Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. (Jeremia 29:13 NB)

Den som strever kan komme til Jesus med byrden, Bibelen er full av eksempler på nettopp hvordan Gud lar seg finne. Jesus sa derfor;

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! (Matteus 11:28 NB)

Så når dagen er tung er dette veien å gå, Herren selv vil gi deg hvile etter sitt eget løfte.

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider