Gjenløst

Morgan RambergJeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg! (Jesaja‬ ‭44:22 NB)

Dette bibelordet inneholder et budskap som gleder nedtyngede hjerter, som kjemper med samvittighet og sjelelige kvaler. Mange er opptatt av det ytre, men Gud ser til hjertene, han vet alt og ser alt.

Men så er da også det godt, for ingen kjenner deg som Herren. Han vet om svakhetene, han kjenner kvalene, men mest av alt er det forunderlig at han ser lengselen til oppgjør og fred.

Allerede i det tredje kapittel i bibelens første bok finner vi menneskets svake natur i møte med synden, og mange har i sitt hjerte måtte erkjenne det Eva gjorde; "slangen dåret meg og jeg åt".

Nedtynget og ussel over dette faktum at egen vilje og styrke ikke holdt, med et hjerte som lengter tilbake til fred med Gud forkynnes dagens bibelord til deg om du har det slik.

Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky.

En tåke som er oppløst og en sky som er forsvunnet kan aldri gjenskapes, den er borte for alltid. Slik gjør Gud med synden i ditt hjerte når du ber ham.

Vend om til meg, for jeg gjenløser deg!

Dette er invitasjonen til din fornyelse, til en ny start i Jesu Kristi nåde til et liv i sann glede. Gjenløst - et underbart ord som forteller om ubegrenset nåde og forløsning fra alle typer lenker.

La ikke djevelen narre deg, du er etter Guds eget ord ønsket velkommen, ordet gjelder deg, du er ikke uverdig eller falt for dypt - Jesus elsker deg og gjør alle ting nye.

Arthur T. Pierson uttrykker det slik i en av sine sanger;

Å jeg er så salig i Jesus,
Hans blod all min skyld har betalt.
Jeg gråter og synger av glede
For Gud har nå utslettet alt.

Refr:
Å jeg er så salig i Jesus, 
Fordi han har gjenløst min sjel 
Og kjøpt meg en plass i sin himmel, 
Ja han har gjort alle ting vel. 

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider