Guds Fred

Morgan RambergLa Kristi fred råde i hjertene deres! (Kolosserne 3:15 NB)

Dagens andakt tar utgangspunkt i starten av et bibelvers, og det handler om fred. Bibelen taler mye om fred, og det nytestamentlige budskapet starter med et fredens budskap fra englene til hyrdene på marken julenatt:

Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag 

Dette fredens budskap handler om forholdet mellom Gud og mennesket. Etter at synden fikk plass hos mennesket ble det fiendskap mellom mennesket og Gud, men i Jesus ble dette fiendskapet tatt bort. Paulus sier det slik:

For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet,… (Efeserne 2:14 NB)

Kristi fred som omtales i dagens bibelord er en fred som alle mennesker trenger. Det handler om hjertefred, om å leve i fred med Gud og om å ha visshet for evigheten. Når vi taler om fred gjelder det ofte politiske spørsmål eller ulike typer konflikt.

Også over disse ting er Jesus Herre, og han er en mester til å gripe inn dersom vi vil legge saken frem for han og gi slipp på egen stolthet. Faktum er at nettopp denne stolthet skiller mange mennesker fra livet med Jesus. Mange mener de klarer seg selv, og andre gjør så godt de kan eller sammenligner sin egen godhet med andres som en slags målestokk.

Men saken er at Guds krav til mennesket ikke har en jordisk målestokk, for Gud er Hellig. Han visste om at du og jeg ikke kan leve opp til hans krav, og at vi aldri ville kunne bryte ned fiendskapet som synden skapte og gjenopprette freden. Derfor tar han selv initiativet til å skape fred, alene av sin kjærlighet til deg. Et av de kanskje mest kjente bibelvers sier dette:

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne, for at hver den som tror ikke skal fortapes, men ha evig liv (Joh. 3:16 NB)

Den eneste måten å oppnå Kristi Fred er i samfunn med ham i tro. Ved tro på Jesu soning for din synd – uansett type og omfang i menneskelig målestokk – får du samfunn med ham.

Den freden som englene synger om på julenatt kan bli din, og Guds velbehag kan finnes i deg, men bare i Jesus. Når du legger ditt liv i Jesu hånd, og lar han ta bort din skyld lærer Bibelen at du blir en ny skapning – alt blir nytt. Når du lar dette skje ser Gud deg slik:

Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn, (Kolosserne 1:21-22 NB)

Dagens bibelord er også til deg som sliter med visshet om din frelse, eller til deg som kjenner at du ikke får det til. Det oppfordrer til å flytte blikket bort fra din egen person, bort fra dine feiltrinn og begrensninger, og la evangeliets budskap om tilgivelse og frelse for hver den som tror overta plassen. Dagens bibelord ber deg om å la Kristi Fred råde, altså er den ferdig for deg og jeg vil få be deg om å la den slippe til gjennom å se på Jesus.

Vi har allerede sitert englenes sang på julenatt, så vi tar med et vers fra en kjent julesang til sist:

Salig fred, himmelsk fred, toner julenatt her ned.
Engler bringer til store og små bud om ham som i krybben lå.
Fryd deg hver sjel han har frelst. Fryd deg hver sjel han har frelst.

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider