Guds hånd

Morgan RambergJeg setter alltid Herren for meg. Han er ved min høyre hånd, jeg skal ikke rokkes. Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære fryder seg. Også mitt kjød skal bo i trygghet. (Salmene 16:8, 9 NB)

Dagens ord handler blant flere ting om glede. Begrepet "å fryde seg" synes jeg sjelden å høre, i alle fall om oss voksne. Jeg hører det derimot av og til sagt om et barn som opplever noe spennende og som gleder seg over det. Når barnet opplever glede og gjør nye erfaringer i trygge omgivelser blir det fryd.

Dagens bibelord taler egentlig litt om det samme. Den trygge rammen beskrives ved at gleden grunngis i alltid å sette Herren for meg, og å stole på ham. Han er ved min høyre hånd, altså er jeg trygg. Så kommer konsekvensen; derfor gleder mitt hjerte seg.

I Jesu nærhet er du trygg uansett følelser og omstendigheter. Når du befinner deg i fare, ja så er han altså ved fin høyre hånd. Akkurat som når barnet balanserer på støpekanten og holder fars trygge hånd. Den potensielt farlige situasjonen har mistet sin makt, og tryggheten i fars hånd har fokus. Da blir det glede i stedet for frykt.

Dette er Guds ønske for deg, at du skal se denne årsak til fryd og til glede, i stedet for å frykte. Gud velsigne deg til å se dette.

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider