Guds løfters oppfyllelse

Morgan RambergHerren så til Sara som han hadde sagt, og Herren gjorde med Sara slik han hadde lovt. Sara ble med barn og fødte Abraham en sønn i hans høye alder, til fastsatt tid som Gud hadde talt til ham om. (1 Mosebok‬ ‭21:1-2 NB)

Gang på gang finner vi at bibelen beretter om oppfyllelse av Guds løfter. Noen ganger synes det som om Gud har glemt, og tiden som passerer tas gjerne til inntekt som en slags bekreftelse på dette. Men Gud glemmer ikke! Selv om Israels barn ropte fra fangenskapet i Egypt oppfylte Gud sitt løfte til fastsatt tid etter 400 års slaveri. Han viste sin storhet på Farao, og med veldig hånd førte Gud folket til det lovede land.

Andre ganger synes løftet umulig, fordi premissene etter vår vurdering er dårlige eller umulige. Men Gud har ingen grenser, og oppfyllelsen som vi leser om i dagens bibelord bekrefter dette. Sara var nitti, og Abraham hundre år. Menneskelig resonnering blir vanskelig i møte med Guds løfter. Du og jeg søker gjerne å tenke ut hvordan det skal kunne skje, mens Gud ikke har slike grenser som vi ofte legger til grunn. Om Guds handlemåte leser vi dette om hans skapermakt:

For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. (Salmene‬ ‭33:9 NB)

Forstå dette; Gud er suveren og grenseløs. Hans ord oppfylles alltid, og hans løfter står fast. I møte med problemer store som uoverstigelige fjell eller sorg stor som bunnløse dyp. Guds løfter står fast og han er trofast! Han er mulighetenes Gud når du møter det umulige. Synagogeforstanderen Jairus fikk beskjed om at hans datter var død, men Jesus sier ham disse ord;

Men Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: Frykt ikke, bare tro! (‭‭Markus‬ ‭5:36 NB)

Den samme oppfordring gis til deg fra den allmektige Gud, som skapte Isak, som utfridde Israel og som vekket opp Jairus datter; "frykt ikke, bare tro". Jesus ser deg, han vet om alt og har inderlig omsorg. Han skal selv oppfylle sine løfter til ære for sitt navn og til velsignelse over den ventende sjel. Ut fra salme 27:14 er denne sangen skrevet;

Bi på Herren, vær ved godt mot
Han vil alltid lede din fot
Bare be til Herren din Far
Vær oppriktig og du får svar

Evig lovet være Hans navn
Han som er til synderes gavn
La ei sorg i hjertet slå rot
Bi på Herren, vær ved godt mot

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider