Guds stige

Morgan RambergJakob tok av sted fra Be’er-Sjeba og ga seg på vei til Karan. Og han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned. Han tok en av steinene der på stedet og la den under hodet, og så la han seg til å sove der. Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren sto over den og sa: Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det landet hvor du nå ligger, vil jeg gi deg og din ætt. (1 Mosebok 28:10-13 NB)

I dette bibelordet leser vi om Jakobs reise fra hjemstedet hvor han har levd sammen med sin far og mor – Isak og Rebekka. Jakob har overlistet sin bror Esau og er egentlig på flukt, stedet han drar mot er en del av fluktplanen som hans mor bidrar til å få i stand.

På veien hit leser vi at han «kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned».

Basert på Jakobs handlinger kan en gjerne undre om Gud våker over ham?

Mange mennesker opplever at det inntreffer ting i livet, og noen lever på flukt fra konsekvensene. Noen av disse tenker at Gud har forlatt dem, og at han verken ser dem, bryr seg om dem eller lytter til deres bønn. Men bibelen lærer oss en vidunderlig sannhet når det gjelder frelsen:

Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger (Sal. 103:10 NB)

Slik var det også for Jakob, og bibelteksten over forteller hvordan Gud møter ham i en drøm på dette stedet hvor han har stanset for å hvile på veien.Jakob ser en stige i denne drømmen, og den går fra jorden og opp til himmelen. Guds engler stiger opp og ned på den, og vi leste at «Herren stod over den».

Denne stigen finnes fremdeles, og den går fra jorden til himmelen. Guds engler stiger fremdeles opp og ned på den, for å komme oss mennesker til hjelp. Gud selv står fortsatt over den, og fremdeles taler han til mennesker som er på flukt i sine hjerter – slik han gjorde til Jakob. Vi leser dette i fortsettelsen:

Da Jakob våknet av sin søvn, sa han: Sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke. (1 Mosebok 28:16 NB)

Jakob gjorde en vidunderlig erfaring, og han erkjenner at han «ikke visste» at Gud var på dette stedet han var kommet til.

Fremdeles møter Gud mennesker som Jakob, mennesker som etter verdens målestokk ikke «fortjener» det. Jakobs navn betyr egentlig «svindler» eller «bedrager», og vi undrer kanskje på hvorfor bibelen kan bruke begrepet «Abraham, Isaks og Jakobs Gud».

Vi kan gjerne forstå «Abraham og Isaks Gud» men at han er Jakobs Gud? Svindleren eller bedrageren? Eller den som har urett i sitt hjerte? Den som tenker først og fremst på egen vinning? Egoisten? Den selvopptatte? Listen over passende synonymer for oss mennesker er lang, men nettopp for disse er altså Guds kjærlighet. Nettopp for disse sendte ham Jesus, ikke fordi de fortjente det, men fordi han elsket dem.

Kan vi forstå det? Neppe, men stigen som Jakob så i drømmen er fortsatt reist og Gud selv står fortsatt over den og vil tale med deg. Han vil gi deg trøstens ord og nytt håp, og han vil føre deg til det landet han har lovet hver den som vil tro ham og ta imot frelsen i Jesus – uten unntak!

Jeg vil gjerne få si til deg, «Herren er på ditt sted», selv om du synes det er utenkelig eller ikke visste om det.

Når mine egne barn var små sang vi en barnesang om denne «stigen», noen av versene lyder slik:

Liten er jeg nok men jeg kan nå,
like opp til himmelen den blå.
På en stige Gud har laget til,
går jeg opp og ned så tidt jeg vil

Fort og lett jeg går fra trinn til trinn,
Jesus åpner porten jeg går inn.
Og får tale selv med Gud min far
om alt det som jeg i tanker har

Gud han vet det alt – han er min venn,
derfor kan jeg glad gå ned igjen.
Ikke alt jeg ber om har jeg fått,
bare det som Gud forstår er godt

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider