Guds vilje

Morgan RambergFor Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, (‭‭1 Tessaloniker‬ ‭5:9 NB)

Dette bibelordet er til deg, ikke bare til alle de andre. Det passer til deg personlig og kommer fra Guds hjerte. Bibelen lærer oss om Guds vilje, og denne beskrives slik: 

han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. (1 Timoteus‬ ‭2:4 NB)

Dette er Guds vilje for hvert menneske, derfor sendte han Jesus. Frelsen kommer av tro, og i dette ligger også en erkjennelse. Noen tenker at de ikke får det til, eller at de feiler og er uskikket til frelse. Men Jesus kom for nettopp disse, for hver den som innser at slaget er tapt fordi Guds krav er for store. Egne feil er et faktum, og eneste utvei til frelse er i tro og bekjennelse. Dagens bibelord sier at det ikke er Guds vilje å la sin vrede ramme deg og din synd, men at du skal vinne frelse ved Jesus Kristus.

Om du kjenner på nederlag eller åndelig fattigdom, si det til Jesus. Han vil gi deg del i ekte glede, og fylle ditt hjerte med fred og visshet. Du kan komme som du er, du trenger ikke først å forsøke å forbedre deg eller på noen måte forsøke å oppnå fortjeneste hos Gud. Frelsen er av nåde, av Guds vilje og kjærlighet i tro på Jesus.

Charlotte Elliot sier det slik i en sang fra 1835:

Just som jeg er – ei med et strå
Av egen grunn å bygge på,
Jeg uforskyldt må nåde få
Og kommer, o Guds Lam, til deg

Trenger du en ny start, eller kanskje et første møte med Jesus? La oss be denne bønnen sammen:

«Kjære Jesus, jeg trenger deg. Du vet om min synd og mine tilbøyeligheter. Jeg kommer til deg fordi jeg ikke får til å leve slik jeg vet du ville det, og jeg trenger din nåde og hjelp.
Takk fordi du tar imot meg akkurat slik jeg er, fyll mitt hjerte med glede over din nåde og tilgivelse og la meg få hvile trygt i din kjærlighet.
Amen.»

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider