Hjemhørighet

Morgan RambergMen vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. (Filipperne 3:20 NB)

Som borger av et land kan du få utstedt et pass, og dette angir din hjemhørighet i landet. Dersom du har vært på reise til et annet land, må du gjerne vise frem passet når du skal tilbake til landet hvor du hører hjemme. Uten dette beviset på din tilhørighet får du ikke komme inn.

En gammel sang går slik:

Eg er ein gjest i verda,
på reis som framand her.
Den trøyst eg har på ferda:
Min heim i himlen er.

Langt bort om tiders strand
der strålar livsens land.
Eg er ein gjest i verda,
min heim i himlen er.

Slik er det for alle mennesker, oppholdet i denne verden er midlertidig og tar en dag slutt. Spørsmålet er om du kan synge denne sangen som handler om å ha himlen som hjemland når flyttedagen kommer?

En annen gammel sang inneholder følgende strofe: «Det fins mange som lengter til himlen, og som gjerne vil dit når de dør..» Det er sant, det finnes virkelig mange som har tenkt seg til himlen og som ønsker seg dit. Men å ønske seg borgerskap er ikke nok, verken til Norge eller himmelen, for at passet skal kunne utstedes må du være sant hjemhørende i landet.

Dagens bibelord er viktig for deg, for din hjemhørighet forteller hvor du skal tilbringe evigheten, og du vil vel være med til himmelen? Om du skulle være i tvil om ditt himmelske borgerskap vil jeg gjerne få dele denne enkle og vidunderlige sannhet med deg:

For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. (Romerne 10:9 NB)

Så enkelt er det å få dette borgerskap i orden, dette bibelverset inneholder et «dersom» med et tilhørende løfte. Om du oppfyller Guds krav om tro og bekjennelse på Jesus lover Gud deg borgerrett i himmelen, en evig glede blant den frelste skare. Det er fra dette landet hver troende venter på sin frelser, slik også Paulus skriver det i dagens bibelord.

En dag skal Jesus komme tilbake, og både levende og døde skal se ham. Men bare den som har borgerrett til Himmelen får bli med, si meg, du har vel passet i orden?

Om du allerede tror og bekjenner, men likevel kjenner at tvilen tar tak vil jeg sitere refrenget på en kjær sang, som forteller om det himmelske passets gyldighet:

Om jorden forgår, og alt slettes ut,
så gjelder dog passet jeg fikk fra min Gud.
Med frelserens blod står det skrevet betalt,
benådet og ettergitt alt.

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider