Hva makter du?

Morgan RambergAlt makter jeg i ham som gjør meg sterk.  (Filipperne 4:13 NB)

Noen mennesker opplever bibelens innhold teoretisk, og synes det er vanskelig å forstå hvordan innholdet kan komme til anvendelse i det daglige eller praktiske liv. Dagens bibelord kan for noen oppfattes slik, for hvem kan vel makte alt? Hva er det egentlig dette handler om?

Disse ordene er skrevet av Paulus, og må betraktes ut fra hans situasjon og erfaring. Foranledningen til disse ordene er at Paulus betrakter sine erfaringer, og oppsummerer disse slik:

Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår, jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet - både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. (Filipperne 4:12 NB)

Det er altså en prøvet mann som skriver dagens bibelord. Før Paulus startet på sin misjonsgjerning kan man se ham som «samfunnstopp» i sin samtid. Paulus hadde mye å skilte med, han var skriftlærd og i lovens forstand en fariseer. Hans høytstående posisjon var både teologisk og politisk orientert, og han var en respektert mann.

Paulus hadde også erfaring som næringsdrivende, og kjente til både opp- og nedganger. Jeg tror mange ville fortvile over situasjonen i Paulus sitt sted, i alle fall dersom den betraktes ut fra jordiske verdier. Kort oppsummert kan vi se at han har lidd tap av sin politiske karriere og han har mistet sin posisjon som skriftlærd. Så forteller han om opplevelse av å leve i trange kår, å være sulten og å lide nød.

Når han skriver dagens bibelord er han fengslet og i lenker  for sin tro og forkynnelse. Etter møtet med lyset på veien til Damaskus ble Paulus en forandret mann, og han gjorde erfaringer med Herren. Han fikk åpenbaring over evangeliets hemmelighet, og fikk se hvordan Guds Ord talt ved profetene ble oppfylt.

Tross tap av jordiske verdier og sin posisjon skriver han med inderlig glød og kjærlighet til sine medvandrere og vitner om det vi finner i dagens bibelord:

Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. (Filipperne 4:13 NB)

Tross lenker og fengsel, tross hån, sykdom og mangel på jordiske verdier er dette hans vitnesbyrd. Paulus hadde sett Herrens omsorg i praksis, og fått oppleve at det ord han tidligere hadde undervist i inneholdt kraft og liv.

Det er ikke teori, det er Guds tale til mennesket – til deg og meg- og det har anvendelse også på livets mørke dager. I sitt ord har Herren lovet å aldri svikte eller forlate deg, og når det gjelder de kreftene du trenger sier han dette:

Som dine dager er, skal din styrke være! (5 Mosebok 33:25 NB)

Kanskje har du allerede opplevd denne sannhet, og kan vitne om hvordan Herren har vært med gjennom vanskelige tider. Gud velsigne ditt vitnesbyrd om du har det slik.

Men kanskje lurer du på om dette virkelig er sant, at du kan makte alt?

Sannheten er at det kan du, men ikke i egen kraft og med egne ressurser, men bare i han som gjør deg sterk. Det er Jesus det tales om her, for bare han kan gi deg denne styrke, og om du vil legge ditt liv og din sak i hans hånd vil han styrke deg etter sitt eget ord og løfte. Kanskje synes du dette er vanskelig, men ønsker å erfare denne sannhet i ditt eget liv?  La oss be denne enkle bønn sammen:

 

«Kjære Jesus, du ser at jeg har forsøkt å løse alle livets floker alene. Ofte har jeg bedt deg om hjelp, men jeg har likevel ikke helt lagt min sak i dine hender for det er vanskelig for meg å overgi kontrollen til deg. Tilgi meg, og hjelp meg å forstå at dine løfter er sanne og at du er trofast mot meg selv om det ser annerledes ut ytre sett. Jeg ber deg om ny styrke, slik at jeg kan møte dagene i den kraft du vil gi meg heller enn å forsøke å klare alt på egenhånd.

I Jesu Kristi navn, åpenbar ditt ords gyldighet for mitt liv ved din ånd, og gjør meg hel med deg.

Amen»

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider