Israel er utradert i kunst finansiert av Norsk Folkehjelp

Med Israel for FredMed våre skattepenger finansierer Norsk Folkehjelp en utstilling hvor palestinske barn i Libanon har tegnet kart over "Palestina" hvor Israel er fullstendig utradert. Det er tid for regjeringen å sette foten ned!

I en artikkel på nettsiden borjcamp.com har palestinere i Libanon publisert barnetegninger av kart over “Palestina”. Tegningen var en del av et prosjekt finansiert av Norsk Folkehjelp, oppgis det i artikkelen.

Hvordan ser så kartene ut?

http://www.miff.no/site/wp-content/uploads/2015/01/259731ce01bb36f0db4d3e7008f316c7.jpg

Tekst på bildet: “Dette er området for Palestina. 27.009 kvadratkilometer.” Israel er borte.

Ikke et eneste av totalt ni kart viser Israel.

Et av kartene lister opp hva Palestina grenser til, “Middelhavet, Libanon, Syria, Jordan og Egypt”. Israel er ikke nevnt med et ord.

Et annet av kartene lister opp “byer i Palestina”, hvor israelske byer som Beersheba, Jaffa, Akko, Haifa og Safed er med på listen.

Norsk Folkehjelp oppgir at Utenriksdepartementet, Fagforbundet og Canadas internasjonale utviklingsbyrå (CIDA) finansierer deres utviklingsarbeid i Libanon.

– Norge er en aktiv partner i fredsprosessen mellom Israel og palestinerne. Men kartene over “Palestina” som de finansierer, som presenterer en verden uten Israel, er en betydelig hindring for å nå en permanent avtale og en varig fred, skriver Palestinian Media Watch i en artikkel 5. januar.

Det er på tide at Høyre og FrP følger opp sine løfter om en full gjennomgang av bistanden til palestinerne. Gang på gang blir det bekreftet at Norsk Folkehjelps arbeid i Midtøsten gir aktiv støtte til en framtid der Israel – verdens eneste jødiske stat – blir borte.

Artikkelen er skrevet av Conrad Myrland den 05.01.2015 og er hentet med tillatelse fra MIFF.no. Du finner orginalartikkelen her.

Bønnemner

Sider