Jesus tar seg av den ene

Morgan RambergMen Jesus sa: Noen rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg. Og Jesus sa: Hvem var det som rørte ved meg? Men da alle nektet, sa Peter og de som var med ham: Mester! Folkemengden trykker og trenger deg jo! (Lukas 8:45-46 NB)

Dagens bibelord er hentet fra en fortelling hvor Jesus er i Galilea, og en stor folkemengde samles for å ta imot ham. Jesus kommer fra den andre siden av Genesaretsjøen, fra et sted som kalles Gerasener-landet, hvor han har drevet ut en ond ånd fra en besatt mann. Nå er han altså tilbake i Galilea, og folket ventet på ham.

Da Jesus kom tilbake, tok folket imot ham, for alle ventet på ham. (Lukas 8:40 NB)

Bibelordet for i dag beskriver at Jesus sier at noen rørte ved ham, og disiplene går i rette med Jesus og sier at «folkemengden trykker og trenger deg jo». Det er egentlig forunderlig å lese disse to hendelsene, som begge inneholder en vidunderlig sannhet. Når Jesus drar til Gerasener-landet er det for å frelse og befri en enkelt sjel. Han møter den besatte mannen, og driver ut den onde ånd så den besatte blir fri. Deretter befaler Jesus ham om å vitne om det Gud har gjort for ham.

I dagens bibelord leser vi at en person – en kvinne – rører ved Jesus. Disiplene har rett i at det er mange som rører ved Jesus, men det er en viktig forskjell. De mange som kommer inntil Jesus på grunn av folkemengden kunne nok fortelle til bekjente at de rørte ved ham, slik også mange er opptatt av i vår tid når det gjelder kjente personer.

Men av alle disse var det bare en som rørte ved ham mens hjertet ropte om hjelp, og det var denne kvinnen. Hun hadde søkt alle mulige kilder til hjelp for sitt problem, uten at det hadde nyttet. Men denne dagen, midt i folkehavet, rører hun ved Jesus i tro på hans makt til å gripe inn og helbrede henne.

Disse to fortellingene lærer oss flere viktige ting, noe av dette er at Jesus tar seg av og har omsorg for den ene. Han avbryter tjenesten i Galilea – omgitt av folkemengder – og setter over til den andre siden for å helbrede en mann. Han setter altså alt annet til side, og prioriterer denne hjelpeløse mann, som ikke engang var i stand til å be eller oppsøke Jesus.

Kvinnen som rørte ved ham viser oss det samme bildet, hvor Jesus tar seg av denne ene blant alle de andre. Det var sikkert mange mennesker denne dagen som representerte ulike behov. Men det var bare en kvinne som strakte ut sin hånd i tro og stillhet, med hjertets bønn om helbredelse.

Mange mennesker kjenner Jesus, og omgås ham i mengden, og kan kanskje vitne om at de har vært på møter og opplevd at han var tilstede. Kanskje kan du selv vitne om slike opplevelser?

Kanskje har du lenge vært en av mengden som ville se ham, slik det var for mange i dagens bibelord? Kanskje har du søkt å få være vitne til under og tegn?

Men Jesus ønsker langt mer for deg enn dette, han vil at du skal søke ham slik denne kvinnen gjorde. Han ønsker å høre din hjertebønn, ditt rop om fred, tilgivelse, helbredelse og hjelp til det som er vanskelig.

Når du strekker ut din hånd for å røre ved ham, når du i sann bønn og overgivelse ber til Jesus om en berøring, gir han fremdeles fra sitt forråd, og kraft går ut fra ham.

Min kjære medvandrer, midt i mengden har Jesus kraft å gi til deg, slik han gav det til kvinnen. For Jesus tar seg av den ene som om ingen andre var.

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider