Kan Gud gi kraft?

Arve ReigstadVeit du ikkje, har du ikkje høyrt?
Herren er den evige Gud
som skapte endane av jorda.
Han blir ikkje trøytt og ikkje sliten,
ingen kan utforska hans forstand.
Han gjev den trøytte kraft,
og den som ikkje har krefter,
gjev han stor styrke.

Gutar blir trøytte og slitne,
unge menn snublar og fell.

Men dei som ventar på Herren,
får ny kraft,
dei lyfter vengene som ørna,
dei spring og blir ikkje slitne,
dei går og blir ikkje trøytte.
(Jes. 40, 28 – 31)

Herren er den evige Gud!
Han har alltid vore, og han er i dag, og han blir for all framtid.

Han har alltid ny kraft. Og han deler raust ut.
Han gjev krefter til den trøytte.
Den som ikkje har krefter, skal få.
Har du stilt deg i kø på venterommet?
Dei som ventar på Herren, FÅR….

Andakten er skrevet av Arve Reigstad, pastor i Norkirken Nordhordland. Publisert med tillatelse.

Bønnemner

Sider