Kjenner du Herrens navn?

Morgan RambergDe som kjenner ditt navn, stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre. (Salmene 9:11 NB)

Du har kanskje hørt forkynnelse om å stole på Gud. Kanskje har du også hørt andre vitne om deres tillit til ham, eller om under han har gjort for dem. Gud er virkelig, han har ikke forandret seg – han er fremdeles underets Gud. Men for noen er denne tilliten problematisk, Gud synes liksom langt borte. Når du ber, har du da tro i ditt hjerte på at Gud faktisk lytter?

Dersom vi skal sette følelser til side, så har Gud selv gitt deg et løfte om dette i sitt Ord:

Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. (Jeremia 29:12 NB)

Dette løftet gjelder for deg når du søker Jesus i bønn, han har sagt han vil lytte. Bibelen lærer oss at vi må søke Gud i tro, og du ber vel nettopp fordi du tror han finnes?

Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. (Hebreerne 11:6 NB)

Så hvis du tror at han finnes, og har fått hans løfte om at han lytter til din bønn, kan du da stole på at han vil gjøre noe med det du ber om? Bibelen lærer oss at vi ofte ber feil, og at vi trenger hjelp fra Den Hellige Ånd til dette, hør bare hvor godt Gud har ordnet dette:

Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. (Romerne 8:26 NB)

Dagens bibelord sier at «De som kjenner ditt navn…», så jeg vil spørre deg om nettopp det; Kjenner du Herrens navn?

  • Kjenner du til at han er opphøyet over all visdom? (Job. 36:22)
  • Kjenner du til at han har all makt? (Matt. 28:18)
  • Kjenner du til at han elsker deg? (Joh. 3:16)
  • Kjenner du til hans løfte om at han har omsorg for deg og dine bekymringer? (1. Pet. 5:7)
  • Vet du at det er i hans navn alene det finnes frelse, og intet annet? (Apg. 4:12)

 

Dette er han hvis navn du må lære å kjenne, og du skal finne at han lar seg stole på. Ikke ett eneste løfte har han brutt, og ingen elsker deg som han. På trengselens dag er han ditt vern, han hører din bønn og styrker deg etter sitt råd og ved sitt Ord. Det er dette navnet du bør kjenne, Jesus – frelsernavnet som alene kan hjelpe.

Sangeren uttrykker det slik:

Navnet over alle navn er JESUS, det stråler med en himmelsk glans.
For intet annet navn kan gi oss frelse, intet annet navn enn hans

 

Kanskje vil du be denne enkle bønn:

Jesus, jeg ønsker å kjenne ditt navns betydning for mitt liv.
Jeg ber deg om at du skal vise meg veien til et dypere forhold til deg og ditt Ord, slik at mitt sinn kan være himmelvendt.
Hjelp meg å søke deg et helt hjerte, og fyll mitt hjerte på nytt med din fred.

Amen

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider