Lovsang

Morgan RambergDa sang Moses og Israels barn denne lovsangen for Herren: Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Herren er min styrke og min lovsang, han ble meg til frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil opphøye ham. (‭‭2 Mosebok‬ ‭15:1-2 NB)

Etter at Israel hadde gått gjennom det åpne havet, fikk de se hvordan Gud utslettet egypternes hær ved å lukke havet over den. Israels barn står nå i trygghet, og deres hjerter fylles med takk og lovprisning.

Kontrasten er stor dersom vi blar tilbake og leser om situasjonen på stranden på den andre siden, før havet ble åpnet. Da sto folket og beskuet havet som en uoverstigelig hindring. Bak dem ser de egypternes hær som nærmer seg, og det er ingen steder å flykte eller å skjule seg. Det finnes intet vern. De har kommet hit, ledet av Gud selv;

Og Herren gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra fram både dag og natt. (2 Mosebok‬ ‭13:21 NB)

Alt håp synes å være ute, døden ligger foran dem og de forstår virkelig ikke Guds veier.

Kanskje har du kjent det slik? At det ikke finnes løsning? Møtet med nederlaget synes uunngåelig? Kanskje undrer du og spør "hvorfor Gud"? La meg få minne deg om at havet som var deres største hindring ble brukt til deres redning. Ikke bare lot Gud sine barn gå gjennom det tørrskodd, men han brukte det til å utslette fienden.

Det som synes som det største hinder kan Gud bruke til å gjenopptenne lovsang i ditt hjerte. Alt er underlagt ham, som vil høre på ditt hjerterop og hjelpe deg. Fortsatt gjelder Jesu spørsmål;

Hva vil du jeg skal gjøre for deg? (‭‭Lukas‬ ‭18:41 NB)

Jeg tror ikke Israel og Moses hadde tenkt på den løsningen Gud viste dem. De hadde sikkert ikke engang kommet på å be om den. Slik de ikke så utvei, eller visste hva de konkret skulle be om, slik kan du og jeg også oppleve det noen ganger. Da er det godt å vite dette for deg som er en Jesu etterfølger:

Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. (Romerne‬ ‭8:26 NB)

Gud har i sannhet omsorg for deg, legg ditt liv og din fremtid i hans hånd i denne bønn; Herre Jesus, jeg vil at du tar kontrollen i livet mitt. Ofte har jeg bekymringer fordi jeg ikke kjenner fremtiden. Lær meg å stole på deg, for du har all makt i himmelen og på jorden. Legg takk og lovprisning i mitt hjerte, for du er opphøyet over alle navn og i dine hender kan min sjel finne hvile og fred.

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider