Med Guds hjelp

Morgan Ramberg

Men Gideon sa til ham: Hør på meg, Herre! Er Herren med oss, hvorfor har da alt dette rammet oss? Og hvor er alle hans undergjerninger som våre fedre har fortalt oss om, når de sa: Førte ikke Herren oss opp fra Egypt? Men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i midianittenes hånd. (‭Dommerne‬ ‭6‬:‭13‬ NB)

Dagens ord forteller om da Gud talte til Gideon mens han var opptatt med sitt arbeid, i skjul for fienden. Gideon og hans folk levde i nød, og ble stadig angrepet og utarmet av medianittene. Så kommer Gud og gir Gideon oppdraget med å utfri sitt folk.

Men Gideon reflekterer over situasjonen. Spørsmål om hvorfor og hvordan kommer raskt frem. Hvorfor har dette hendt? Hvor er nå Gud? Hvor er hans undergjerninger?

Kanskje du kan kjenne deg igjen i Gideons opplevelse? Utarmet av djevelens stadige angrep, anklaget i din samvittighet over egne feil? Kjennes Gud langt borte? Er hans undergjerninger bare noe du har lest om og som du lurer på om fortsatt eksisterer?

Som Gideon kan også du få oppleve at selv den mest fastlåste situasjon kan løses av Herren.I egne øyne var Gideon den minste, yngste og uverdige. I Guds øyne var han den utvalgte.I egne øyne var Gideon ingen hærfører, men Gud gjorde ham til en.I Gideons øyne var strategien elendig og hæren for liten. I Guds øyne var det veien til seier.

Kjære deg som sliter med tanker som Gideon i møte med Herren. Hør disse vers;

Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe - for at intet kjød skal rose seg for Gud. (‭1 Korinter‬ ‭1‬:‭28-29‬ NB)

Når Gud får gjøre sin gjerning i ditt liv blir det seier. Gideon fikk oppleve dette, tross alle begrensninger i egne øyne.

Guds undergjerninger er ikke over. Fremdeles møter Gud mennesker som kjenner seg utarmet og elendig, slik Gideon hadde det. Og fremdeles setter han mennesker i frihet fra fiender, og hjelper deg i all svakhet, og trosser dine begrensninger. Fremdeles er Guds strategi den beste.

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider