Murer og porter

Morgan RambergDu skal kalle frelsen dine murer og lovsangen dine porter. (Jesaja 60:18 NB)

Dette bibelordet er hentet fra en sammenheng hvor det tales om Israels fremtid i et profetisk lys, og den første delen av kapittelet handler om fredsriket. Bibelen taler om ulike murer og porter, ordet murer nevnes hele 49 ganger og porter 81 ganger. Bibelordet over er altså ett slikt eksempel, og vi ser at det tales om at frelsen skal kalles murer og lovsangen skal kalles porter.

Murer og porter brukes som analogi for festingsverk og beskyttelse, hvor muren utgjør festningsverket og porten er åpningen hvor det velges hvem og hva som får komme inn. Mange ganger når ordene brukes i ulike deler av bibelen tales det om murer som skal klatres over eller rives ned.

Som et eksempel kan vi tenke på Jerikos murer, disse murene rev Gud ned for at hans folk kunne innta byen etter at de hadde marsjert rundt den i ørkenen på Guds befaling.

…da falt muren helt sammen, og folket steg rett inn i byen og inntok den. (Josv. 6:20 NB)

I den samme fortellingen leser vi om portenes funksjon:

Jeriko holdt portene lukket og låst på grunn av Israels barn. Ingen gikk ut, og ingen kom inn. (Josv. 6:1 NB)

Ulike murer og porter som er menneskeverk er å betrakte som egenproduserte forsvarsverk, og dersom vi trekker sammen bibelens budskap om disse ser vi at disse rives ned og overkommes. Dine egne forsvarsverk er hjelpeløse mot satan, og dine porter åpner han enten ved list eller ved makt. Tilbake står hjelpeløse mennesker som invaderes i hjerter og sinn av djevelen, og han omtales slik av bibelen:

Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. (Joh. 8:44 NB)

Fremdeles invaderer djevelen mennesker, og røver deres glede og fred. Han skaper splid, mistillit og besnærer den menneskelige natur slik at mennesker faller for fristelser som apelerer til deres lyster. Ekteskap og hjem går i stykker, og i stedet for å kjempe mot den egentlige fiende -djevelen selv - i bønn til Gud, kjemper mennesker mot hverandre. Murer og porter som er basert på gode fortsett, egne prinsipper og vilje gir tapt mot denne makt, og den eneste som seirer er han som er kommet for å ødelegge.

Så hvordan kan vi bevare glede og fred? Finnes det murer og porter som er motstandsdyktige?

Svaret på dette er ja, det finnes murer og porter som ikke kan verken rives eller gjennomtrenges, fordi de er bygget av Gud selv.

Her møter vi dagens bibelord, som taler om to nøkler til forståelsen av dette. For at du og jeg skal beskyttes mot djevelens angrep, for at vi skal beholde sann glede og fred, må vi omgis av murer bygget av Herren. Dagens bibelord forteller at disse murene skal kalles vår frelse. Når Jesus døde på korset beseiret han djevelen og ondskapen for alltid:

Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. (Kol. 2:15 NB)

Portene som han setter inn i disse murene skal kalles din lovsang. Men er da disse et verk av egen prestasjon? Langt ifra, også lovsangen er noe Gud sørger for, hør hvordan bibelen beskriver dette:

Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. (Sal. 40:4 NB)

Ved å ha Jesus som festningsverk, og lovsangen Gud legger i ditt hjerte til veiledning for åpning og lukking av portene inn til ditt hjerte kan du bevare den fred og glede som Gud ønsker for deg. Selv når det stormer der ute, og når fienden synes overveldende, eller når det synes for sent er han der og vil hjelpe deg.

Kanskje opplever du at dine egne murer har slått sprekker? Har den onde trengt inn? Er freden og gleden borte? Ser det umulig ut å få rette opp det som gikk galt? Min venn, det er ikke for sent, Jesus hører og svarer på bønn, og hver den som vender seg til ham i inderlig bønn om hjelp vil han svare.

Og for hver den som vil setter han opp sitt eget forsvarsverk, frelsens mur og lovsangens porter, og gjenoppretter sann fred og glede der hvor det før var ufred. Kanskje gir dette nytt lys over dette bibelordet for deg?

Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg. (Jes. 49:16 NB)

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider