Nytt mot

Morgan Ramberg Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er blitt reist opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! (‭Matteus‬ ‭28‬:‭5-6‬ NB)

Har du noen gang ville i opp? Det var liksom ikke lengre håp om løsning, eller du øynet ingen utvei? Eller resignert fordi du ikke lengre hadde mot eller krefter til å kjempe videre?

Dagens ord forteller om noen kvinner som hadde fått sine håp og drømmer knust. De var på vei til sin mesters grav for å salve hans legeme. De hadde sett mange av hans undre, hørt hans tale, men nå var alt over, Jesus var død og de hadde bevitnet det.

Men Gud hadde det beste i vente for disse sønderbrutte, og han sender et himmelsk sendebud med beskjed "Han er ikke her, han er blitt reist opp slik som han sa" Hvor hadde deres ører vært? Eller deres fokus? Eller deres tro? Hadde de virkelig gått glipp av løftet , eller hadde de ikke forstått eller grepet det? Kanskje løftet syntes så utrolig at de trodde det var billedlig?

Min venn, intet er umulig for Gud. I dagens påminnelse løfter han frem for deg et budskap om håp der alt synes å være slutt. Er budskap om at løfter oppfylles selv når de overgår vår fatteevne. Et budskap om en levende Gud som reiste Jesus opp fra de døde.

Jeg vil til sist minne deg om den kraft som er tilgjengelig for deg, den samme kraft som Gud brukte til å reise opp Jesus fra de døde, og som møter deg når du ser ditt nederlag eller tap.

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. (‭Efeserne‬ ‭1‬:‭17-21‬ NB)

Gud velsigne deg og møte deg slik han møtte kvinnene, og gav dem nytt håp, ny glede og et evig mål.

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider