Stedfortreder

Morgan RambergDa sa han: Ta nå din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, Isak. Dra til Moria-landet og ofre ham der som brennoffer på et av fjellene, som jeg skal si deg. (1 Mosebok ‭22:2‬ NB)

Du husker kanskje denne fortellingen hvor Gud setter Abraham på prøve? På dette tidspunktet har Abraham to sønner, Ismael og Isak. Gud har uttrykkelig sagt at slektsløftet som Abraham fikk er knyttet til Isak. Isak ble født som ved et Guds under, når Abraham var hundre og Sara nitti år gamle.

I dagens bibelord ligger en veldig prøve for Abraham. Kunne Gud kanskje egentlig mene at det er Ismael som skal ofres? Nei, for han sa virkelig "ta Isak, og ofre ham". Men Gud hadde ikke tenkt at Isak skulle ofres, men hans hensikt er å prøve Abrahams lydighet. I siste øyeblikk skjer dette;

Da sa han: Legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg. ‭‭(1 Mosebok‬ ‭22:12 NB)

I stedet gir Gud Abraham en vær som ofres i stedet. Bibelen lærer oss dette;

For hva sier Skriften: Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Romerne‬ ‭4:3 NB

Påsken ligger like foran oss, og vi minnes Jesu død på korset. I motsetning til Abraham må Gud se sin sønn dø i synderes sted. Det er ingen vei utenom, og det er ingen som kan stanse det fra å skje. Ikke dersom Guds plan og løfte om frelse skal oppfylles. Derfor dør Jesus på korset, og ofres slik på det samme fjell hvor Abraham fikk erfare en stedfortredende død for sin sønn Isak.

På samme måte er Jesus din og min stedfortreder, og dødens straff over synden rammet ham i vårt sted. Dette er Guds gave til deg, du frelses ved tro på Jesus, og dette er den eneste vei til frelse. Budskapet synges slik i en gammel sang;

Tenk jeg skal ikke dø fordi, Jesus døde i stedet.
All min dødsangst er nå forbi, den er byttet med glede.
Ja, Jesus hjelp meg å klart forstå at det livet jeg lever nå.
Det er ditt liv alene, det er deg jeg skal tjene.

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider