Stol på Herren

Morgan RambergSett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! (Salomos Ordspråk 3:5 NB)

Dagens bibelord setter vårt intellekt på prøve. Det er ikke uten videre enkelt å godta at egen forstand, ja vurderingsevne, ikke skal være tilstrekkelig, og at en i stedet skal stole på Herren.

Saken er at i noen tilfelle begrenses du og jeg av vår forstand, og dagens bibelord forteller at Gud rekkevidde er større. Når du støter på situasjoner hvor det menneskelig talt ikke er mulig å påvirke utfallet, da fortsetter Herrens makt. Ofte har mennesker ferdig uttrykte planer til Gud om hvordan en sak skal løses, men Gud er ikke avhengig av mine og dine forslag for å kunne hjelpe. Vi finner noe av dette når vi møter disiplene i båten, og storm og frykt har fått overhånd.

Men han selv lå og sov på en pute bak i båten. De vekker ham og sier til ham: Mester, bryr du deg ikke om at vi går under? (Markus 4:38 NB)

Jesu svar kan gjerne virke underlig, når de møtes av dette spørsmålet;

Så sa han til dem: Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ikke tro? (Markus 4:40 NB)

Du skjønner, som Jesus reiser seg i båten og stiller stormen, er han fremdeles tilstede og handler utenfor våre rammer. Derfor er ikke dine og mine vurderinger alltid tilstrekkelig, for det er en levende Gud som hjelper langt ut over vår egen forstand.

Gud velsigne deg, og gi deg den barnslige og ubetingede tillit til sitt ord.
Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider