Stol på Jesus

Morgan RambergPå den dagen når jeg frykter, setter jeg min lit til deg. (Salmene 56:4 NB)

Tillit til Jesus er en viktig sak, og denne tilliten vil gi deg trygghet. Bibelen lærer oss dette om å be i tro:

Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, (Jakob 1:6-7 NB)

Det er fire faktorer som ofte preger et labert trosliv, og ofte påvirker dette også bønnelivet.

Gud vet ikke om eller forstår ikke mine behov

Denne tanken er feil, Gud kjenner deg bedre enn du gjør selv.

Han er allvitende, og du er ikke unntatt fra hans kunnskap.
Han vet om hver en spurv som faller til jorden (Matt. 10:29)
Han vet antall hårstrå du har på ditt hode (Matt. 10:30)
Han teller stjernene, og gir navn til dem alle (Sal. 147:4)
Alt ligger åpent og bart for hans øye (Heb. 4:13)
Han vet hva du trenger før du har bedt ham (Matt. 6:8)

Jo, han vet og forstår deg og kjennet dine behov.

Gud kan ikke hjelpe meg

Om du bærer på slike tanker vil jeg få minne deg om hva Gud kan.

Han kan "gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår…" (Ef. 3:20)

Guds evner og ressurser overgår alt vi kan forestille oss, våre begrensninger gjelder ikke for ham. Jesus svarte sine disipler slik;

Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.  (Matt. 19:26 NB)

Hvis du ser på Guds handling gjennom bibelen finner du en allmektig Gud som alltid har makt til å gripe inn, hvor enn umulig det synes for mennesker.

Gud bryr seg ikke

Hvis denne tanken har sneket seg inn hos deg har du mistet fokuset på Guds kjærlighet. Han sendte sin egen sønn i ditt sted, og har elsket deg over alle ting. Bibelen lærer oss dette:

Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? (Rom. 8:32 NB)

Mangel på umiddelbart inngrep fra Gud må ikke tolkes som mangel på omsorg. Jesus viste til fuglene og til blomsten på marken, og hvordan Gud har omsorg for dem, hvor mye merelsker han da ikke deg? Bibelen gir deg oppgaven å være i den «trengende enden» i samtale med Jesus, idet han sier dette:

Og jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.  (Luk. 11:9 NB)

Gud bryr seg virkelig om deg, og han har invitert deg til å be ham om hva som helt i Jesus navn – med løfte om å svare deg.

Gud vil uansett ikke gjøre noe med det….

En slik tanke strider med inntrykket vi får i dette bibelordet:

Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere. (Mark. 11:24 NB)

Det er viktig å forstå at bønn ikke er en trylleformel, og at alle ønsker oppfylles som med et slag av en tryllestav. Du har lært at Gud kjenner deg bedre enn deg selv, det gjelder også hva som er godt for deg. Dersom Gud ukritisk skulle oppfylle alle våre bønnebegjær ville vi komme galt av sted, fordi i motsetning til ham kjenner vi ikke verken vår egen eller andres fremtid.

Guds planer er høyere enn våre, og som en far gir han deg det han ser er til ditt beste. Den spedalske fikk dette svaret hos Jesus på sin bønn om helbredelse:

Jesus fikk medynk med ham, rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: Jeg vil, bli ren! (Mark. 1:41 NB)

Vet du hva Jesus gjør for deg nå, at han faktisk utfører noe for deg i himmelen?

I dette øyeblikk er han ved Guds trone i himmelen og har omsorg for hver en frelst sjel ".., da han alltid lever for å gå i forbønn for dem." (Hebr. 7:25)

På den dagen du frykter kan du sette din lit til ham, og det skal bli til fred for ditt hjerte. Kanskje vil du be ham om hjelp til dette?

«Jesus, jeg tror du kjenner meg og forstår meg, hjelp meg forstå at din makt er ubegrenset til å fullføre din Hellige vilje.
Jeg erkjenner å ha tvil i mitt hjerte, og trenger din hjelp.
Hjelp meg å ha tillit til ditt Ord og dine løfter, og lær meg å be til deg i forventning til at du gjør det som er best for mitt liv.
Hjelp meg å bære alle ting frem for deg, og at mitt hjerte må være åpent for deg.
La meg forstå at du elsker meg og at du har omsorg for meg i kjærlighet.
Lær meg å hvile hos deg i forvissning om at mine omstendigheter ikke er avgjørende, men at du alltid har kontroll.
La meg alltid sette min lit til deg.»

Amen

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider