Tilgi og glem - en Guds velsignelse

  Borgvald Birkeland«Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre om noen har klagemål i mot noen; som Kristus har tilgitt dere, således skal også dere tilgi». Kol. 3,13. Det er vel ingen som ikke en eller annen gang har følt seg forurettet.

Under livets vandring må vi alltid ta med i beregningen at vi under vandringen kan få «støt» og «slag» som smerter og svir. Og kanskje kommer vi selv til å gjøre ting mot andre som gjør vont, uten at vi tenkte eller mente det slik.

Det som er viktig når vi blir forurettet, er hvordan vi reagerer, hvordan vi tar det. Noen gjemmer de onde tingene, lar dem fylle tankelivet og forgifte sinnet. De snakker ofte om det med venner og kjente i håp om få balsam får de sviende sår.

Det kan ofte være godt å snakke om plager, men det fins bare et holdbart og varig botemiddel som frir sjelen fra harme, sårhet og bitterhet, det er å tilgi og glemme. Det er dette Guds Ord oppfordrer oss til.

Jesus sier at vi ikke bare skal tilgi syv ganger som Peter mente var mer en nokk. Jesus sa: «Sytti ganger syv». Han ville lære oss at vi skulle være rike på tilgivelse. At vi skulle tilgi slik Gud i Kristus har tilgitt oss Ef. 4,32

Et tilgivende sinn er nødvendig for å bli velsignet av Gud. Den som av hjerte lærte seg å tilgi, er et lykkelig og harmonisk menneske. De som tilgir blir ikke forgiftet av bitterhet og hat. Men er i stand til å gjøre en positiv innsats for Gud og sine medmennesker.

På grunn av den menneskelige svakhet, forsynder vi oss ofte mot Gud og hverandre, men har vi fått del i den sanne gudommelige tilgivelse, vil alt kunne løse seg. Jo mer Gud får komme til i vårt liv, desto lettere blir det å tilgi. Og i den samme tilgivelses spor følger alltid en hellig glemsel.

Vær snar å tilgi den som synder mot deg. Glem urettferdigheten. Gjennom en slik løsning blir livet rikere og lykkeligere. En slik innstilling åpner rike kilder i tilværelsenes ørkenområder. Gjennom tilgivelse blir vi velsignet av Gud.

Slik Gud så grenseløst har tilgitt oss, vil Han at vi i alle i livets små og store ting skal tilgi og tåle hverandre. Ja, i den grad vi er villige til oppgjør, tilgivelse og glemsel av våre medmenneskers skrøpeligheter og feil, kan vi selv vente nåde og tilgivelse av Gud. Må Gud hjelpe oss alle.  (Fra bladet Hjemmets Venn).

     

    

Bønnemner

Sider