Tillit og salighet

Morgan RambergHerre, hærskarenes Gud! Salig er det mennesket som setter sin lit til deg. (Salmene 84:13 NB)

Som liten lærte jeg at fars ord holdt mål. Hvis han lovet noe så holdt han det. For hver gang et løfte ble oppfylt gav det økt tillit. Hvis derimot et løfte hadde blitt brutt, ja så hadde tilliten blitt skadet. Men fordi jeg kunne stole på ham var jeg ikke engstelig eller uroet meg for om det virkelig ville bli oppfylt, det ble nærmest en selvfølgelighet.

Om mennesker kan svikte, eller om løfter ikke holdes så lærer dagens bibelord oss noe om at det ligger salighet eller stor lykke i tillit. Tilsvarende ligger det ulykke i brutt tillit. Spørsmålet til deg i dag er om du ønsker å sette din lit til Gud.

Bibelordet lærer oss ikke at tillit til mennesker er det saliggjørende, selv om min lille fortelling fra barneår viser at det kan oppnås en viss lykke ved dette. Salighet er den største form for sann lykke, og kan kun oppnås i tillit til Gud alene.

Aldri, ikke gjennom noen skrift eller ved noe sant vitnesbyrd har Gud sviktet. Alltid har han lyttet til bønn, alltid vil han hjelpe, han som også beskrives som all trøsts Gud.

Kanskje du som leser dette er verdens lykkeligste menneske, eller kanskje kjenner du at livet er i fritt fall. Uansett hvor på skalaen du befinner deg, tillit til herren vil gi deg en livskvalitet som overgår alt annet. Du skjønner, salighet finnes kun hos ham.

Vi knytter på et ord om dette til slutt;

Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette. (Salomos Ordspråk 3:5, 6 NB)

Gud velsigne din dag.

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider