Tjenerens bønn

Morgan RambergOg han sa: Å Herre, du som er min herre Abrahams Gud, jeg ber deg: La det lykkes for meg i dag, og vis din godhet mot min herre Abraham! (‭‭1 Mosebok‬ ‭24:12 NB)

Abrahams tjener fikk som oppdrag at han skulle reise til Abrahams hjemland for å hente en kone til Abrahams sønn Isak. Hele kapittel 24 er en vakker beretning om hvordan Gud legger tilrette, hvordan han står ved sitt løfte og hvordan han svarer på denne tjenerens bønn. Dagens bibelord er en del av denne bønn, hvor tjeneren ber om Guds hjelp til oppdraget.

Vi kan lære av denne bønnen, for i møte med vanskelige ting kan vi henvende oss på samme enkle måte og be om hjelp. Gud hører bønn, og svarer nå som da.

Fortellingen om hvordan den unge kvinnen Rebekka oppfyller de tegn tjeneren har bedt om er er vitnesbyrd om Guds bekreftelse. Hennes slektskap besvarer bønnens del om godhet mot Abraham. Gjennom dette ekteskap finner vi et ledd av oppfyllelsen av Guds løfte til Abraham;

Din ætt skal bli som støvet på jorden. Du skal utbre deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes. (1 Mosebok‬ ‭28:14 NB)

Guds løfte ble senere stadfestet og knyttet til Isak, og når en leser slektstavlen til vår frelser - Jesus- ser vi at Guds løfte til Abraham også oppfyller Guds plan ved at Jesus kommer fra denne slekt, nøyaktig til det tidspunkt som var forutsagt. Dette starter ved oppfyllelse av tjenerens bønn, og vitner om vandring i Guds ferdiglagte gjerninger.

Som Abrahams tjener kan også du vandre i disse, og oppleve at det lykkes når saken legges i Herrens hånd. Men det starter med bønn.

Morgan.

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider