Troens velsignelse

Morgan RambergVelsignet er den mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit. Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer. Alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å bære frukt. (Jeremia 17:7-8 NB)

I april 1948 var en gårdbruker ute på marken på gården sin i Georgia i USA, og når han så opp mot himmelen så han en tornado som kom mot gården. Mens han løp fra jordet for å søke ly, samlet hans kone barna under middagsbordet i stuen og ventet i frykt på hva som ville skje. Når de ødeleggende kreftene fra stormen nådde huset, hørte de små jentene sin mor rope av sin fulle kraft om Guds beskyttelse.

En stund senere stilnet det øredøvende bråket, og mens lyden av stormen forsvant i det fjerne gikk de ut fra huset for å se hva stormen hadde gjort. Det var ødeleggelse på alle kanter, låven som lå like ved huset var nesten helt ødelagt. Strømledninger og stolper var revet ned. Det store eiketreet som hadde stått foran huset var rykket opp med rot. Kirken som lå på andre siden av veien var løftet av grunnmuren, men familien og deres hus var bevart uskadet.

Det er stor kraft i bønn, denne historien er bare en av mange beretninger om hvordan Gud svarer på bønn, og om hvordan vi kan stole på ham. Gud er virkelig, og han er ikke langt borte. Han ønsker at du skal finne trygget hos ham, men ofte forstyrres denne av våre omgivelser. Akkurat som disiplene i båten fryktet for stormen, slik frykter vi for våre omgivelser. Vi ser bølgene, hører vinden og vurderer farene ut fra hva vi kan gjøre med dem.

Sangeren sier det slik:

Ofte blir vår fred forstyrret, sorg og møye blir vår lønn.
Blott fordi vi ikke bringer alle ting til Ham i bønn

Bibelordet over taler om velsignelse gjennom å stole på Herren, og la Herren være vår tillit. Det taler om at den som har denne tilliten blir som et tre som kan drikke vann fra en kilde uansett hete, et tre som ikke holder opp med å bære frukt.

I tillit til Jesus finnes fred, selv i det innerste fangehull eller i den største storm. Når livets vind og bølger blir store kan du gjøre som kvinnen i fortellingen over, og løfte din røst til himmelen.

Gud hører bønn, og han ønsker å vise sin storhet i ditt liv. Han vil du skal få erfare den livgivende kilde, den som du kan drikke av i all slags hete, en kilde som aldri tørker inn og som gir overflod av liv.

Ønsker du å ha det slik? Kanskje du vil be denne bønnen;

Jesus, hjelp meg å stole på deg, og tilgi meg for at jeg så mange ganger setter min lit til egne krefter.

Bruk alle mine omstendigheter til å gjøre meg mer lik deg, og sette min lit til din makt alene.

For deg er gitt all makt i himmelen og på jorden, lære meg å leve i denne sannhet og å stole på den, så din salighet kan bo i mitt hjerte.

Amen.

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider